De resande stridande – så inympas hatet i nästa generation

Kalifatets och ISIS barn! Så inympas hatet i nästa generation. ISIS har efterhand infört ett genomtänkt välorganiserat effektivt system för att rekrytera barn och ungdomar. Ett system där dessa barn och ungdomar indoktrineras med ISIS extrema tro och världsbild. Ett system där dessa barn och ungdomar avhumaniseras och tränas i vapenhantering, våldsutövning i hela skalan av vidrigheter. ISIS förbereder sig för en hatets kamp mot demokrati och mänskliga rättigheter. De planerar för ett hat och ett våld som skall pågå under lång tid och som skall traderas vidare via barnen och ungdomarna.

Men det sker inte enbart där i Irak och i Syrien. Idéerna sås även här i Sverige. Ett över tiden väl inympat hat och förakt mot den andre är en stark drivkraft för de resande stridande.

I grunden ett självhat. Ett sökande efter livsuppgifter. Ett sökande efter livsprojekten. Ett sökande efter mening. Att vara värst kan vara en lika stark drivkraft som viljan att vara bäst. Viljan att synas. Viljan att existera.

Det går att förebygga att även våra ungdomar blir resande stridande. Det finns motmedel. I dag finns det genomarbetade och direkt tillämpbara strategier mot resande stridande. Men finns det politisk vilja och politisk förmåga?

Klarar politiken att ta ett långsiktigt hållbart ansvar långt bortom kvartalspolitikens synasmantra? Klarar politiken att gå bortom tillfälliga projektsatsningar och istället satsa på t.ex. att samhället återerövrar de fysiska och mentala ytor som i dag har övergetts?

Klarar politiken att ta tillbaka ytan i samverkan med många aktörer i samhället. Ett samarbete som bl.a. måste innefatta att samhällets institutioner, bra skolor, förskolor, hälso- och sjukvård, polis, försäkringskassa, arbetsförmedling men också att näringslivet, civila samhället och föräldrar återvänder och tar tillbaka ytan i dess båda betydelser. Klarar politiken denna grundläggande samhällsbyggaruppgift, igen!? Här och nu!

Förslag på uthållig och flexibel strategi

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Läs mer:

Myndigheterna har övergett förorterna – Mona Sahlin

http://mobil.svd.se/nyheter/myndigheterna-har-overgett-fororterna_svd-4182467

300 Foreign Fighters from Sweden

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19944378.ab

Kalifatets barn!

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/24/children_of_the_caliphate_iraq_syria_child_soldiers

Demokrati är för de otrogna

http://m.spiegel.de/international/world/a-999557.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=https://m.facebook.com

No go zones in Sweden reminds about parallell communities

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/55-no-go-zoner-i-sverige-minner-om-parallellsamhallen_4051399.svd

Utan att göra någonting!

http://mobil.svd.se/kultur/hur-kan-varlden-hata-is-utan-att-gora-nagot_svd-4046251

Lag mot krigsresor skall snabbutredas

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19770690.ab

ISIS celler redo i Europa

http://mobil.svd.se/nyheter/is-avhoppare-celler-redo-i-europa_svd-4107341

Islamistisk terror i Norge

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/PST—Opp-mot-90-prosent-risiko-for-islamist-terror-mot-Norge-det-neste-aret-7799892.html

Ett exempel på en strategi mot resande stridande!

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s