En finansminister som vill öka försvarsanslagen – vi har fått tillbaka uppgiften som försvarsminister

För första gången sedan 1990-talet, en finansminister som vill öka anslagen till vårt försvar!

Det var rätt då att strukturera om försvaret men pengarna som hade gjort det möjligt att nå ett ändamålsenligt insatsförsvar försvann efterhand på vägen. I dag är en första medelsförstärkning på väg men förverkligandet av strukturen och innehållet är fortfarande långt fram i tiden. Detta i kombination med förändrade omvärldsförutsättningar.

Det är dock glädjande att höra att även finansministern hedrar den överenskommelse som gjorts inom ramen för försvarsberedningen och som senare även miljöpartiet anslutit sig till. Svensk politik har återfått ministerportföljen försvarsminister. Utmärkt.

Må stridsparet Försvarsminister Hultqvist (s) och i Försvarsutskottet Widman (fp) nå verkan i målet. Vi litar på er. Ni är de två rikspolitiker som kan frågorna och som under lång tid uthålligt och medvetet med stor sakkunskap arbetat för att stärka vår förmåga.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s