Löfvens styrka som förhandlare är vital för att nå resultat i Regering och Riksdag

– Förbifart Stockholm ska byggas om än med ett halvårs fördröjning,
– Försvaret rustas upp med nya Jas-plan och u-båtar
– Taken i a-kassan och sjukförsäkringen höjs och bortre parentesen försvinner.
– Kärnkraften avvecklas i sin egen takt osv.

Det som av somliga uppfattades som Löfvens svaghet innan valet är nu styrkan. Förmågan att nå resultat i förhandlingar. Förmågan att nå leverans bortom dogmer och vackra ord. Förmågan att nå leverans med verkan i målet. När politiken landar efter en valrörelse och det idoga arbetet i Regeringskansliet, Regeringen och Riksdagen tar vid, det är då uthållighet, flexibilitet, förmågan att tänka nytt och att förstå motpartens argument och bevekelsegrunder blir avgörande för att nå resultat i den omfattande interna beredningen. Det är en av Löfvens förmågor.

Det beskrivs nu i media som om (mp) blivit lurade, överkörda m.m. En förhandling som skall rendera i bestående resultat och fortsatta överenskommelser må gynna båda parter. I och med överenskommelsen om migrationspolitiken och dess långsiktiga innebörd har (mp) har gått framgångsrika ur förhandlingarna med sin enskilt mest vitala prioritering. Såväl med dåtidens Alliansen som dagens (s).

Det mesta har ett pris. Att rucka på vissa för arbetarrörelsen grundläggande villkor för arbetskraftsinvandring är också en rejäl utmaning i förhållande till fackföreningsrörelsen.

Just nu vinklas det hårt att (mp) har fått ge med sig, men det handlar även om att (mp) själva inser det parlamentariska läge i vilket budgeten skall förhandlas och godkännas i Riksdagen. Det är politisk realism. Det är inte att bli lurade. De som påstår att (mp) blir lurade förminskar partiets ledning och denna lednings förmåga att bedriva politik. Det är ett misstag.

Det är klart att en och annan gammel-mp känner idealen naggade i kanten. Men de var aldrig i närheten av regeringsmakten. De behövde aldrig ta det ansvar som först Eriksson och Wetterstrand och nu Fridolin och Rombson tar. Den nuvarande ledningen visar nu att de är regeringsdugliga.

Precis som (fp), (c) och (kd) visade i förhållande till (m). Det är lätt att glömma bort den kritik som fanns mot att dessa tre befann sig i underläge 2006 och framförallt 2010. De rättade också mun efter matsäck.

Mp har helt enkelt nått önskade resultat i vissa angelägna frågor, bl.a. den om migrationen. Den vitalaste frågan återstår dock. Det som sker med våra medmänniskor under migrationsprocessen i vårt system samt det som kommer därefter, nämligen det stora samhället. Intåget till näringsliv, arbete, utbildning osv. Där kommer det krävas stora ansträngningar och uthålligt politiskt fokus under kommande mandatperioder.

Först och främst skall nu överenskommelserna omsättas i budgetpolitiskt beslut i Riksdagen. Löfvens riktigt stora förhandlingsutmaning. Få är dock bättre rustade och tränade att ge sig i kast med den utmaningen.

Läs mer:

Kärnkraftsuppgörelsen – Ulf Kristofferson

http://ulfkristofferson.blogg.tv4.se/2014/10/01/karnkraftsuppgorelsen-smp/

Nu kommer mps kompensation – KGB

http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/nu-kommer-mps-kompensation/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights. Bookmark the permalink.

One Response to Löfvens styrka som förhandlare är vital för att nå resultat i Regering och Riksdag

  1. jan-olov holm says:

    Jag instämmer. Löfven har en god bakgrund som förhandlare och en trygg verklighetsförankrad människa med båda fötterna på jorden och det bästa för ögonen för oss som bor här.
    Imponeras av människor som går hela vägen från svetsare till statsminister

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s