Monthly Archives: September 2014

När får vi se riktig humanism? Humanism bortom dagens tre själviska utgångspunkter!?

Migrationen i Sverige är för alltfler medmänniskor en brutal opersonlig vardagsverklighet, men den blir inte mindre brutal och opersonlig genom att vi bortser från de problem som nu köar upp sig. Bara i dag har vi fått beskrivet den nya … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Sverigedemokraterna fångar den kommunitära längtan mitt i den kosmopolitiska globaliseringsyran

Ett utifrånperspektiv på vår exceptionalism “The country is struggling to find balance in its fight against xenophobia, and prospects for resolution seem grim. The pain this causes will continue to fuel both the Sweden Democrats and their least honorable detractors, … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 1 Comment

Snart återvänder de hem de som hatar dig och dina värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter

Reflekterar över 15.000 resande stridande i Syrien och Irak, varav många kommer från US och västeuropa, inklusive Sverige. Det är 15.000 som i allt väsentligt hatar sina hemländers värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är 15.000 resande stridande varav … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | 1 Comment

Sverigedemokraterna fångar det kommunitära nexuset i en tid av kosmopolitiskt globaliseringsrus

Ett utifrånperspektiv på vår exceptionalism “The country is struggling to find balance in its fight against xenophobia, and prospects for resolution seem grim. The pain this causes will continue to fuel both the Sweden Democrats and their least honorable detractors, … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Social Unrest/Disorder | 2 Comments

Rapportförsvaret har ersatt uppsatsförsvaret, insatsförsvaret och invasionsförsvaret

Målet för Sveriges säkerhetspolitik är ytterst att garantera landets politiska oberoende och självständighet. Det förutsätter förmåga att kunna hävda landets suveränitet. Därför bör utformningen av Försvarsmakten, oavsett omvärldsläge, ta sin utgångspunkt i närområdet. Försvarsmakten kan utöva en stabiliserande påverkan bl.a. … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management | 1 Comment

Ett begränsat kränkhetsperspektiv får inte stoppa förebyggandet av resande stridande till folkmordens och krigsbrottens Irak och Syrien

Ett begränsat kränkthetsperspektiv Det går alltid att missförstå idéer och förslag som syftar till fullgöra vitala folkrättsliga åtaganden. Det går också att läsa och förstå utifrån ett ytterst begränsat kränkthetsperspektiv. Läs mer om dagens inlägg från MMRK där såväl socialdemokratins … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Löfven kan ge mittenväljaren en röst bortom extremen och polariseringen

En del hyser uppfattningen att våra politiker egentligen inte menar vad de skriver och säger. Men, Reinfeldt har under åtta år genomfört merparten av de idéer som han proklamerade i Det sovande folket. Persson genomförde i huvudsak det som återfinns … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment