..Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den…

”- Öppna era hjärtan” sa statsministern med ett lätt darr på rösten.

Likt prästen eller konungens befattningshavare som förmanade torpare och arbetare att bidra med det de inte längre hade. ”Ni där hav tålamod och öppna edra hjärtan”.

Men få tvivlar nog på det äkta engagemanget i statsministerns syn på humanism. Det finns ett beundransvärt djup och en tålmodig hållbarhet i detta engagemang. Däremot finns det all anledning att fråga sig huruvida statsministerns syn på solidaritet präglas av en gammaldags överhetens syn på vem som skall öppna sitt hjärta!?

Vi har ju redan öppnat våra hjärtan. Statsministern har självklart inte missat att vi snart tar emot över 90.000 medmänniskor i nöd i år. Statsministern har själv konstaterat att det är ett akut behov som innebär att andra reformer får stå tillbaka. Det kan rentav bli aktuellt med besparingar i olika välfärdssektorer för att klara denna akuta nöd.

Men vad statsministern undviker att poängtera är att ordet ”vi” inte betyder alla kommuner i vårt land. ”Vi” betyder inte de kommuner som borde ha de bästa förutsättningarna att såväl ta emot som integrera nya medmänniskor. ”Vi” är i bästa fall en omskrivning. Vi borde nämligen uttalas bl.a. Lidingö, Danderyd och Stockholm Stad.

Öppna era hjärtan har de flesta av landets kommuner redan gjort. Det handlar om kommuner som Askersund och Borgholm och det handlar om små orter som Ställdalen och Västra Å. De öppnade sina hjärtan med en självklar solidaritet och humanitet. De öppnar sina bostäder, skolor och sin hälso- och sjukvård. De behöver inga vädjanden om tolerans. De har handlat utifrån en annan värdegrund, en värdegrund som utgår från respekt inför den lidande människan. Respekt inför människors omedelbara behov av stöd och hjälp.

Att i detta läge vädja om att människor ska öppna sina hjärtan framstår snarare som en överhetens nonchalanta påbud till de som redan tar sitt ansvar. Ett påbud till den arbetarklass och den medelklass som redan ställer upp solidariskt och humant. De som gör det utan påbud, trots att dagens migrationssystem ger minimala möjligheter att planera för och förbereda för ett såväl humant som effektivt omhändertagande. Detta trots ett mottagningssystem som har krackelerat.

Ett system där fyra vuxna kan få leva på 15-20 kvadratmeter i flera år. Visst är det förmodligen bättre än att dö framför IS brutala avskyvärda smutsiga mördarhänder. Men visst borde vi kunna bättre än så. Vi talar nu om människor – inte alla, men tillräckligt många – som är djupt traumatiserade av egna stridserfarenheter. Människor som flyr på flyktvägar arrangerade av fullständigt skrupelfria människosmugglare. Människor som tas emot i boenden som helt bygger på utbudets enda ägande lag och där människor i nöd profiteras ohämmat av s.k. välfärdsleverantörer.

Men det är inte dessa leverantörers fel. De erbjuder åtminstone ett boende. Även då de bär vinsten av boendet medan kommunerna står kostnaderna för skola, hälsovård m.m. Visst utgår det statlig ersättning, men bara inom hälso-och sjukvården var underskottet mellan kommunernas kostnader och statens ersättning över en halv miljard kronor 2012. Växelpengar i sammanhanget.

Poängen är inte pengarna utan oredan, icke planeringen, oförutsägbarheten och icke respekten inför de kommuner som sliter hårt för att dag för dag få verksamheterna att rulla på.

Snarare ger uttrycket ”öppna era hjärtan” en påminnelse om uttrycket i Rom.13:3 ”…Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den…”

När en ledare påbjuder plikter då må denne också se till att dessa fördelas jämt. Särskilt bör ledaren se till att de som har störst förutsättningar också tar sitt ansvar. Det är respekt inför väljare, invånare och flykting. Solidaritet är att hjälpas åt. Det är att hjälpas åt tillsammans.

Rikta vädjan till de som sitter på första raden och intensivt gömmer sig bakom skranket. De som envist vägrar att bidra. De som talar vackert om att visa solidaritet men som försvinner in i dimman när det är dags att bekänna färg. När det är dags att visa att ord är handlingens värsta fiende.

En sådan handling är att börja organisera och framförallt finansiera en obligatorisk flyktingmottagning på lokal kommunal nivå som är dimensionerad för olika nivåer. En mottagning som i ett första steg utgör en krisförvaltning som vid behov kan expandera, ungefär som vårt civilförsvar och totalförsvarsberedskap planerades och övades för en gång i tiden…

En mottagning som inte innebär effektivitetsförluster i form av att privata leverantörer kan ta för sig ohemult av migrationens kostnader och finansiering.

En migration som innebär ett mottagande som inte är tolerant utan som är respektfullt mot invånare, väljare och flyktingar. I förlängningen respekt inför våra medmänniskor. De som skall arbeta i vårt land till schyssta rättvisa villkor. De som skall skapa en framtid för sig själva och sin barn. De som skall betala skatt.

De som i sin tur skall vara med och finansiera, stödja och visa medmänsklighet mot de människor som är i nöd om tio år.

De medmänniskor som flydde från Iran och Bosnien är i dag vitala grundstenar i vårt samhällsbygge. Visst, låt oss vara ärliga. Det kommer inte gälla alla! Men vi måste utgå från att de allra flesta inget hellre vill än att ta kontroll över sitt liv. Att arbeta. Att betala för sig. Att bidra. Att se sina barn bli självständiga fria individer.

Men just därför må vi utveckla ett system som aldrig viker från principen om schyssta och rättvisa villkor på arbetsmarknaden och som möjliggör ett mottagande där individuella förutsättningar styr utformandet av mottagandet. Ett mottagande som präglas av principen gör din plikt, kräv din rätt.

Men då behöver vi inte någons överhetens påbud. Vad vi behöver är att alla visar respekt, såväl vi som tar emot som de som tas emot. Ingen tolerans, utan respekt. Tolerans är en gåva som ges på nåder. Respekt däremot är jämbördig och jämlik. Respekt innehåller förväntningar och krav. Respekt inför varandra. Förväntningar och krav på varandra. Respekt.

Läs mer:

Var är besparingsförslagen? – Sanna Rayman

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=367931D5AFBD23CE528E54A3DDE01482.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3820506

Nu kom notan – Johan Westerberg

http://ledarsidorna.se/2014/08/nu-kom-notan/

Vad är planen för det nya flyktingläget? – Anna Dahlberg

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/var-ar-planen-for-det-nya-flyktinglaget-1/

Varför väljer Reinfeldt att ställa flyktingmottagande mot sociala reformer? – prof. Ulf Bjereld

http://ulfbjereld.blogspot.se/2014/08/varfor-valjer-fredrik-reinfeldt-att.html?m=1

Vänsterpartiet säger nej till vinster i flyktingmottagandet

http://nyheteridag.se/vansterpartiet-sager-nej-till-vinster-i-flyktingmottagandet-bert-karlsson-kan-agna-sig-at-musik/

Arbetsförmedlingens anslag för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden kommer inte att räcka.

http://www.svt.se/nyheter/af-saknas-pengar-for-att-hjalpa-nyanlanda

Öppna era hjärtan, flyktingpolitik går före allt – Cornucopia

http://cornucopia.cornubot.se/2014/08/reinfeldt-oppna-era-hjartan-och.html?m=1

Bryt tabut om Sveriges asylpolitik – Gunnar Sandelin

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bryt-tabut-om-sveriges-extrema-asylpolitik-10195

Sverige fullt av minfält inför riksdagsval – Herman Lindqvist

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article19373405.ab

Om det odukade borden – Martin G Moberg

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/08/val2014-det-odukade-bordet.html?m=1

Detta får du inte läsa på ledarsidan – Marika Formgren

http://iloapp.marikaformgren.se/blog/www?Home&post=64

Systemkollaps – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/en-demokratisk-systemkollaps/

Ingen gratislunch – Ivar Arpi

http://magasinetneo.se/artiklar/invandring-ar-ingen-gratislunch/

Marionettmästaren och Åkesson vann ronden!? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/marionettmastaren/

Sluta rabbla mantrat ”det gynnar SD” – Marcus Priftis

http://www.dagensarena.se/opinion/marcus-priftis-sluta-rabbla-mantrat-det-gynnar-sd/

Invandrare jobbar mindre även på lång sikt – dr Tino Sanadaji

http://www.tino.us/2014/08/invandrare-jobbar-mindre-an-svenskfodda-hur-man-an-raknar/

Tankar om opinionsbildning – Johan Westerberg

Tankar om opinionsbildning

Fler tycker Sverige tar emot för många – SvT

http://www.svt.se/nyheter/val2014/fler-tycker-sverige-tar-emot-for-manga

Majoritet för att ta emot flyktingar

http://mobil.dn.se/valet-2014/majoritet-for-att-ta-emot-flyktingar/

Det skaver! – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/det-skaver/

Alla är vi rasister eller inte!? När ordet rasist inte längre har någon betydelse – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/alla-ar-vi-rasister-eller-inte/

Regeringen planerar kraftiga skattehöjningar för att möta kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/planerar-ny-skatt-for-att-klara-flyktingfragan/

Invandring en nettokostnad – dr Sanadaji

http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/

Vi har synat bluffen – Oss alla

http://mobil.dn.se/debatt/vi-har-synat-bluffen/

Helt slut – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/helt-slut/

Väljarna får ta notan för bankskatten

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=09E0562DCFB768AB82CAB0763253D63F.rocco4?cid=25991131&rssId=25967241&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3838854

Vi öppnade våra hjärtan men Borg fanns inte där – Boel Godner

http://boelmittilivet.com/2014/08/20/vi-oppnade-vara-hjartan-men-anders-borg-fanns-inte-dar-for-sodertalje/

En öppnare migrationsdebatt – Staffan Danielsson

http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/08/en-oppnare-migrationsdebatt.html?m=1

Vad hände med beskeden från M

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=9CBFBFFFFFACAE73B8A98744F6ACE271.aldo4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3839256

Björklunds egen rosa elefant – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/bjorklunds-egen-rosa-elefant/

Fuldans – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/fuldans/

In i väggen – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/in-i-vaggen/

Vem blir Harry Potter? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/vem-blir-harry-potter/

Ingen vaktar spisen – Jens Kittel

http://ledarsidorna.se/2014/08/ingen-vaktar-spisen/

Den andra valrörelsen – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/den-andra-valrorelsen/

Magdalena Andersson har fel om kostnader för migration i budgeten – Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2014/08/magdalena-andersson-har-fel-som-kostnader-for-migration-i-budgeten/

Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar – Skyttedal

http://mobil.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s