Var inte en kopia i politiken för det är ändå bara orginalet som räknas

Än slank den hit och än slank den dit…och än slank den ned i diket!

Nej, det ska varken trianguleras åt mitten eller åt kanten. Det är orginalet som räknas, inte kopian. Lite politiskt självförtroende om man får be! Tänk bortom fokusgrupperna och opinionskristallerna.

Visst behöver Socialdemokraterna visa på mer miljöpolitik, mera jämställdhet och mera integration men inte nödvändigtvis i de versioner som Miljöpartiet, Feministiskt initiativ eller för den delen Sverigedemokraterna presenterar.

Dessa tre partier målar visioner som i huvudsak utgår från hotbilder. Hotet om den omedelbart förestående klimatkatastrofen, hotet om rasismen som tar över vårt samhälle, hotet om ett patriark som aldrig någonsin kommer att släppa till sig makten samt hotet om den s.k. massinvandringen och den bristande integrationen. Alla dessa bilder är hotbilder. Men, det är hot som de flesta väljare kan relatera sig själva till. Oftast i ett antingen eller val. Det är svart-vita hotbilder. Det är uppskruvade hotbilder. Det är hot som mobiliserar väljare och sympatisörer. Inget är så mobiliserande för människors vilja att agera och reagera som just föreställningen om ett akut hot.

Men om vi vänder på perspektiven och ser på problemen och utmaningarna – för självklart är det problem och utmaningar som vi har att möta – så ser vi ju faktiskt att bilden av dessa problem är mångtydig och motsägelsefull och helt enkelt fylld av divergerande fakta och information. Vi varken kan eller ska förneka dessa problem. Men vi behöver inte alla plocka upp exakt samma hammare för att finna spikarna. Det kanske inte är den hammare som ligger längst bort, som är störst och målad i svart och vitt som väljaren väljer om det finns andra alternativ!?

Det krävs snarare en egen väg som mejslas fram ur en kombination av värderingar, vetenskap och vilja. Det krävs helt enkelt fler orginal. För varför ska vi ha flera kopior på en politik när det ändå endast är orginalet som räknas!?

I dagens Aftonbladet resonerar Karin Pettersson om Socialdemokraternas förhållningssätt till bl.a. Miljöpartiet.

”För det andra behöver de noga fundera över sin relation till Miljöpartiet. Just nu får Fridolin och Romson alla fördelar av samarbetet med S. Som utpekad regeringspartner får MP trovärdighet i regeringsfrågan, och tyngd i sina krav. Men Socialdemokraterna får inget tillbaka av modernitet, klimatprofil och framtidsfokus. Stefan Löfven borde överväga att knyta ihop sig tydligare med MP och börja presentera gemensam politik.”

Det är inte nödvändigtvis den enda slutsats som kan eller bör dras. Orginalet finns där i form av Miljöpartiet. De har identiferat hoten och de levererar sin berättelse om problem och utmaningar och vilken politik som krävs för att möta dessa. Men de problem och utmaningar som de ser behöver inte vara desamma som Socialdemokratin ska identifiera och om de är desamma så är det ingen naturlag att dessa problem och utmaningar ska mötas med just Miljöpartiets politik. Varför ersätta en blocköverskridande utslätande triangulering med en intern parasiterande triangulering?

Socialdemokratin har en rejäl utmaning att pedagogiskt och med spännande inspirerande emfas beskriva en berättelse för t.ex. hur våra framgångsrika företag skall kunna fortsätta växa och i förlängningen utgöra grund för den välfärd som få av oss när det kommer till kritan är beredda att avstå från samtidigt som vi också skapar en allt effektivare energiförsörjning och bidrar till en hållbar klimatpolitik. Centralt är främjandet av våra basnäringar, innovationer och entreprenörsskap samt social ekonomi med människors direkta engagemang och medverkan. Socialdemokratin har nämligen ansvaret och skyldigheten att göra både ock. En komplex uppgift. Men det har gjorts tidigare och kan och ska göras även framgent.

Socialdemokratin har en rejäl utmaning i att utforma och förmedla berättelsen om jämställdhet dels för sitt eget alldeles unika skäl som handlar om människans och individens likvärdighet och frihet dels för att jämställdhet är grunden för all annan framgång inom olika politikområden. Det är en frihetsrörelse och en förutsättning för en effektiv resursanvändning.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar att förebygga rasism och diskriminering detta oavsett om den sker mellan individer med identitet i minoritetsgrupper eller mellan individer med identitet i majoritetssamhället och individer med identitet i minoritetsgrupper. Eller snarare helt enkelt rasism mellan individer och i och från olika strukturer. All rasism är tidlös skit och vi ska vara väl medveten om att den finns överallt där det finns människor, där det finns individer och grupper.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar för såväl migration som integration. Humanismen måste vara utgångspunkten i politiken. Politiken måste också vara förankrad bland människor. Diktat fungerar inte. Att kommunalpolitiker resignerar och till slut ger upp på migration och integration är inte ett misslyckande för dessa. Det är den nationella politikens uppgifter att skapa förutsättningar för redan hårt ansträngda kommuner att utveckla ett fungerande mottagande och integration. Det som är vår styrka är också vår svaghet. Vi är ett stort och ett litet land. Geografiskt stort men befolkningsmässigt litet. Det syns kanske inte i storstäderna, men det syns definitivt på landsbygden. Integration bygger på att vi har förståelse för att det inte enbart är landsbygden, glesbygden, småstäderna, mellanstäderna eller förorterna som skall möta våra inflyttande medmänniskor. Det är även storstadens Södermalm och Östermalm. Först då uppstår en gemensam förståelse för problem, utmaningar och möjligheter. Om vi bär med oss liknande berättelser då kan vi också verka tillsammans utan att falla tillbaka i snabba enkla fördömanden och stigmatiserande epitet när vi tror att människor inte är som vi är. Dialog, berättelser, deltagande och resurser är förstås nycklar. Vilket samhälle är det vi gemensamt vill ha om fem år, tio år och tjugo år. Bortom vår vilja och absoluta skyldighet att hjälpa människor i omedelbar nöd så behöver vi en berättelse om det Sverige som vi alla ska leva i, inte överleva i, utan leva i.

Vad ska vara vår styrka? Hur vill vi karaktärisera oss? Vi är redan i dag ett samhälle där vi alltmer erkänner och till och med förstår och bejakar att vi alla bär på en rad olika identiteter. Det är ett frihetsprojekt. Friheten att välja vem du vill vara. Det förutsätter dock självförtroende och en insikt om att politik ytterst handlar om upplysning och mobilisering.

Miljöpartiet, Feminstiskt initiativ och Sverigedemokraterna har under lång tid bedrivit just upplysning och mobilisering. Vi kan ha kritik i sak mot innehållet i just denna upplysning. Men faktum kvarstår. De har satt sina berättelser om vilken värld vi lever i och vad som krävs för att göra den bättre i deras akt och mening. Det är dessa bilder som väljarna har att välja mellan. För som själva ordet väljare indikerar så gör just väljaren ett val. Väljarna längtar efter olika framåtsyftande politiska förslag för välfärden, för jobben, för jämställdheten, för miljön, för integrationen och för skolan.

Jag delar definitivt Karins slutsats att väljarna är trötta på politik och politiker som inte verkar vilja något. I grunden är missnöje och förmågan att uttrycka detta missnöje demokratins livsluft.

Men svara inte som kopior. Det är endast orginalet som räknas. Ett orginal som skiljer sig från Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Ett orginal som lyfter fram möjligheterna framför hoten och som skapar förutsättningar för människan att fullt ut få göra sin livsresa och sina val att utveckla sina identiteter. På sitt sätt!

Läs mer:

Johan Westerholm om en egen politik

http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&debatt=2563

Farväl till det manliga geniet

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/farval-till-det-manliga-geniet/

Alliansen fortsätter minska – så också s, m och v

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alliansen-fortsatter-att-tappa

Brev till sju partier

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2CD879298F782B351912C0D2F4E15F38.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3700020

Freak-show eller zoo – Johan Westerholm om Almedalen och den växande polariseringen, avståndstagandet, hatet, ilskan etc.

http://ledarsidorna.se/2014/07/freak-show-eller-zoo/

Finns det plats för alla i Miljöpartiets Sverige? Johan Westerholm undrar!

http://ledarsidorna.se/2014/07/fran-tillgang-till-belastning/

Vad händer sen efter Almedalen? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/vad-hander-sen/

Väljare är trötta på att tas för givna

http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/daniel-suhonen-manga-valjargrupper-ar-trotta-pa-att-tas-for-givna/

Den kvarglömda jäsduken – om en debatt som att kommer likt en lavin

http://ledarsidorna.se/2014/07/den-kvarglomda-jasduken/

Om den svenska industrin – Wilderäng

http://industripolitiken.se/alla-kan-inte-vara-tjansteman/

För få djur kvar för Mp:s politik – Wilderäng

http://cornucopia.cornubot.se/2014/07/for-fa-djur-kvar-for-mps-mal-om.html?spref=fb&m=1

Vuvuzelapolitik

http://ledarsidorna.se/2014/07/vuvuzelapolitik-2/

Carl Melin om skillnaden mellan rasifierad identitetspolitik och utvecklande jämlikhetspolitik

http://www.dt.se/opinion/ledare/vansterns-stora-svek

Den demokratiska värdegrunden är hotad – Johan Westerholm om extremismens likheter och totalitära syn

http://ledarsidorna.se/2014/07/892/

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Johan Westerholm om de rejäla värderingsskillnader som finns mellan Fi och S och om förmågan att hålla en socialdemokratisk egen linje. En linje som bygger Sverige

http://ledarsidorna.se/2014/07/mesiga-mindre-man/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s