När Ryssland synade oss och såg att bortom handen vi visade upp fanns just ingenting

Rysk annektering och omvärldens förutsägbara reaktioner

Det mesta har skrivits om Rysslands annektering av Krim. De historiska parallellerna till 30-talets apeasement har penetrerats och redogjorts för i detaljer och den alltid lika lättstartade skylla-ifrån-sig-cirkusen vad gäller vårt eget och andra europeiska staters uppsatsförsvar har dansat runt runt runt. Nästa runda i förvirringens och upprördhetens skådespel har handlat om hur västeuropa och US skall respondera. Självklart råder en närmast rörande enighet om att något måste göras. Problemet är dock att det som kan vara svårt att nå enighet om inom en stat är ibland omöjligt att nå enighet om mellan stater. Alla har sina intressen att bevaka och dit hör inte Krim eller ens Ukraina. Den moraliska indignationen är med rätta stor.

Där är där vi aldrig är och här är här vi alltid är

Men att vi egentligen inte tycker oss beröras av problemet där betyder förstås inte att vi inte berörs av problemets effekter på oss här. Där är där vi aldrig är och här är här vi alltid är. Det är också just här som vi kan göra skillnad. Det är också just där som vi inte kan göra någonting alls, numera. Där har Ryssland annekterat och tagit terräng i luft, mark och vatten samt den politiska höjden. Den kaviar och champagne som flödat hos Rysslands ledarskikt under den gångna helgen har inte enbart att göra med ett lyckosamt genomfört OS i Sochi utan de anser sig själva vara väl unnade detta kalas efter 90-talets förnedrande totala kollaps inför ett som de då uppfattade såväl ekonomiskt som värderingsmässigt överlägset system, västvärldens. Då var då och nu är nu.

Egocentrisk logiksyn

Vi har en förkärlek för att använda vår logik på vår ryska granne. Vi är närmast roande egocentriska i vår logiksyn. Konsekvensen är att vi nu står här med gapande munnar och gnuggar våra ögon av misstro. Det Ryssland vi nu ser agera är ju inte det Ryssland vi har analyserat och planerat utifrån. Medan vi har ägnat merparten av vår tid åt de goda förhoppningarna och åt att studera de små undantagen som bekräftar vår bild så har det ryska ledarskapet och den ryska eliten istället ägnat sin kraft åt att lära känna oss som de vi är. Inte som de vi tror att vi är eller som någon annan skulle önska att vi är. Det de ryska ledarna har lärt sig och också immuniserats in i under dessa år är förstås att visst är väst demokratiskt med fria val och mänskliga rättigheter, men någon värderingsmässig supermakt är väst inte sett ur ett ryskt perspektiv. När väst ena dagen ställer ultimatum och nästa dag blinkar och darrar på manschetten då syns det. Västeuropa är inte heller en militär supermakt. Väst är därtill inte heller en för alltid ekonomisk given succé! Tvärtom. Det ryska ledarskiktet har iakttagit, prövat och lärt sig vilka vi är och vad vi egentligen står upp för. Vilka våra värderingar är i motgång och i framgång. De har lärt sig vad som i grund och botten styr oss, vilka incitament som avgöra våra val. De har lärt sig och lär sig just nu var vi har vår ryggrad och hur stabil och ståndaktig den är. Det är samma prövan som i Munchen för snart åttio år sedan. Det är samma lackmustest över hur vi använder och tillämpar principer om internationell rätt precis som i Irak för tio år sedan. Listan över lärd läxa kan nog göras lång. Men i syvende och sidst handlar det förstås om att de inser att vi precis som alla stater och staters ledare styrs av intressen och intressepolitiken.

Fast förankrad dubbelmoral och insikt om adaptivitetens betydelse för överlevnad

De har förstått att vår dubbelmoral är fast förankrad i principer om överlevnad, adaptivitet till såväl vår egen som den omgivande miljön. Ingen ledare i väst kommer att utöver ord lyfta ett finger för Ukraina. Även de ukrainska ledarna – såväl politikerna som oligarkerna – förstår givetvis detta, vilket bl.a. framgår av att världsledande privata säkerhetsföretag med militära förmågor nu deployeras i Ukraina. Förmodligen faciliterade av bl.a. de ukrainska oligarkerna. Det är förstås inget nytt. Legosoldaten är ett av världens äldsta yrken, välanvända bl.a. av Sverige under stormaktstiden. Ukraina där borta vid Svarta havet är helt krasst inte värt sitt pris för utomstående. Ryssland har nu ett rejält psykologiskt övertag mot sin omvärld.

Ryska mål för operationen i Ukraina

Rysslands mål är förmodligen att destabilisera den nya regeringen samt dess institutioner och sedan återta inflytandet i Ukraina. En operation av klassisk sovjetiskt typsnitt. I värsta fall en balkanisering av Ukraina. Varför? Revanschism är ett ord och en tankefigur som vi har svårt att föreställa oss i vår del av världen, men där bortom våra grannländer är den en praktisk realitet. När Ukraina blev självständigt så var det för många ryssar i de nationella kretsarna och senare bland alltfler ryssar en historisk förlust av en vital ingång till den ryska historien. Det upplevdes nog även som nästintill en sorg att många ryssar hamnade utanför Rysslands skyddande hand. Detta är motiv som vi efter två hundra år av fred också har svårt att se när vi försöker göra våra logiska analyser. Hur kan nationalism och historia spela roll för ledare? Ja i många länder och bland ledare och medborgare skulle nog snarare frågan omformuleras till ”hur kan det inte spela roll?” Men ett realpolitiskt skäl som vi nog kan förstå med vår logik är det hot mot det ryska ledarskapet som ett demokratiskt Ukraina kan komma att utgöra. Vi undervärderar förmodligen att en lyckosam övergång till en stat med succesivt allt starkare demokratiska traditioner och med institutioner som handlar med full respekt för de mänskliga rättigheterna kan bli en inspirationskälla även för människorna i Ryssland. Det gäller att komma ihåg president Putins egen bakgrund i säkerhetsapparaten där han har fostrats, utvecklats och gjort karriär.

Det övergripande målet är rimligtvis att manövrera Ukrainas regering in i ett sådant läge att omvärlden – Västeuropa och US – utövar påtryckningar på Ukraina att godta den inrikes överenskommelse som slöts den 21 februari. I ett historiskt perspektiv skulle en sådan åtgärd till Ryssland sända liknande signaler som Munchenöverenskommelsen sände till
Tyskland ”Varsågod att ta för er!”Till Ukraina är beskedet detsamma som det var till Tjeckoslovakien. Det vill säga ”Ta ett rejält steg tillbaka. Detta är ert problem och vi vill ha så lite besvär som möjligt med er”. För ryskt vidkommande en carte blanche att Ukraina ligger inom den ryska intressesfären med innebörden gör som ni behagar. Ett annat mål kan vara att i förhandlingar ställa krav på att Ukrainas regioner ges ett avsevärt större självstyre där centralmaktens inflytande kraftfullt begränsas. Härska genom att söndra. En konfederation skulle öka det direkta ryska inflytandet i östra och södra Ukraina samt konfirmera detta inflytande på Krim. Den omedelbara effekten blir att Ukraina i realiteten inte kommer att kunna närma sig ett eventuellt framtida EU-medlemskap. Ukraina kvarstår därmed i den ryska intressesfären. Målet med den möjligen minsta ambitionen innefattar en annektering av Krim och är redan fullbordad. Inga av dessa scenarier diskuterades av Västeuropa eller US som särskilt troliga, innan helgens ryska operation. I vår logik fanns inte förståelsen för att dessa mål är fullt rimliga mål för ett Ryssland med stormaktsambitioner. Den operation som nu genomförts på Krim visar att Ryssland sedan en längre tid dels har lagt fast mål för sin Ukrainska operation dels har planerat ett antal omfall med tydlig karaktär av insatsförband i blixtkrigsmanövrar. Det visar också att Ryssland är berett att genomföra sina planer för att nå sina mål oavsett om konsekvensen kan bli en eskalering med operationer på det Ukrainska fastlandet. De bortser föga förvånande även helt från uttalanden och fördömanden från EU och US.

Ukrainas kris är vår kris

Men om vi nu slutligen bestämmer oss för att göra vår hemläxa så är Ukraina här i vår närmiljö värt hela sitt pris. Ukrainas kris är ju även vår kris då den tydligt visar på våra egna tillkortakommanden. Ett ofullständigt försvarssystem på väg från uppsats till insats, men som har fastnat mitt i steget, är ett nästan operettliknande utdraget och plågsamt sceneri att bevittna. Krisen visar även på en oförmåga på europeisk nivå att samverka effektivt och reellt mot aggression från en stormakt och på vår egen gårdsplan. Den visar även på en europeisk oförmåga, ovilja och tafatthet vad gäller att rycka undan den ryska elitens andningshål och guldkistor; nämligen tillgången till våra banksystem, många europeiska länders beroende av billig rysk gas, våra fastighetsmarknader där ryskt kapital letar sig in storskaligt, europeiska företag som köps upp av den ryska eliten och används som återförsäkring av kapital, våra semesterorter som ger guldkant på tillvaron osv. Om dessa plattformar reglas av liksom Ryssland reglat av Krim så skapar det även konvulsioner i det ryska ledarskapet. Däri ligger också Rysslands akilleshäl. Men det innebär också ett pris för oss att betala. Det är förstås smärtsamt för ett Europa som säger sig värna demokrati och mänskliga rättigheter att också behöva vidta åtgärder för att försvara dessa värderingar och dessutom åtgärder som förutsätter relativa resursinsatser och ibland även kortsiktigt innebär minskad avkastning för vissa näringar. Men det är priset vi må betala för att börja värna vår egen suveränitet och vår egen säkerhetspolitiska närmiljö. Med den ena handen bör vi med kirurgisk precision regla av utvalda ryska tillgångar i EU och i US och med den andra handen utforma ett försvarssystem som klarar att värna vår suveränitet mot ryska avgränsade blixtinsatser i vårt omedelbara närområde.

Läs mer:

Vad gör vi nu? Om hotbildsoberoende civil- och militärgrundförmåga av försvarsanalytikern Annika Christensen Nordgren

http://annikanc.com/2014/03/04/vad-gor-vi-nu/

Wiseman om politikens oförmåga och ovilja att läsa sina egna varningsindikatorer

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=DDF8B84CF5D57D3A5CD29DFDE878FCB2.sonny4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3323312

Försvarsbeslut – att reagera eller agera

https://brixski.wordpress.com/2014/01/10/forsvarsbeslut-att-agera-eller-reagera-i-forsvarspolitiken/

Om rysk strategisk kommunikation och icke kinetska attacker mot Sverige

http://kkrva.se/ukraina-strategisk-kommunikation-och-icke-kinetska-attacker-mot-sverige/

Apropå de ryska mål för operationen i Ukraina som nämns i blogginlägget ovan – notera att Ryssland följdriktigt återkommer till avtalet från 21 februari.

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18482691

Russia re-drawing borders

http://www.lithuaniatribune.com/64795/grybauskaite-russia-redrawing-borders-moldova-and-baltics-could-be-next-after-ukraine-201464795/

Folkomröstning på Krim

Ukraine’s Crimea to Hold Referendum on Joining Russia

Ryssland strävar efter att rita nya gränser i Moldavien och i Baltikum
http://t.co/KnaN5Dd8sI

Om effekten av okunskap! Förgiftad försvarspolitik

http://annikanc.com/2014/03/06/forgiftad/

Putins röst genom The Moscow Times ”There will be war unless…”

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/why-there-will-be-war-in-ukraine/495740.html

Vakna upp ur önskedrömmen

http://mobil.dn.se/ledare/signerat/forsvaret-vakna-upp-ur-onskedrommen/?brs=d

Ryska underrättelse- och säkerhetsorgan i konflikt med varandra!

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail?lng=en&id=177239

DN på samma tema

http://mobil.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-farligt-schackspel-med-vladimir-putin/?brs=d

Ukraina ingriper inte på Krim

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18526014

Om information och desinformation

http://politikochperspektiv.wordpress.com/2014/03/13/informationsarenan-central-i-krimkrisen/

R2P, GUSP, kärnvapen och konsekvenser för stater som Sverige

http://kkrva.se/ukraina-tre-doende-patienter/

En europeisk domino

http://www.6mannen.se/en-europeisk-dominoeffekt/

Konfliktens första förlust är sanningen

http://www.smp.se/ledare/stora-forluster-i-informationskriget%284199339%29.gm

Strategi mot rysk propaganda

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=46D499FC49E333669F01BD7DF3207743.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3365718

Sanktioner mot personer i Ryssland och Ukraina

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18557206

US Army to proceed with planned excerise in Ukraine

http://www.stripes.com/news/us-army-to-proceed-with-planned-exercise-in-ukraine-1.272551

Som att lugga en skallig

http://ledarsidorna.se/2014/03/som-att-lugga-en-skallig/

Konflikten mellan realpolitik och demokratiska principer

http://monskrabbe.wordpress.com/2014/03/18/krimkrisens-ursprung-ligger-i-konflikten-mellan-realpolitik-och-demokratiska-principer/

http://monskrabbe.wordpress.com/2014/03/18/krimkrisens-ursprung-ligger-i-konflikten-mellan-realpolitik-och-demokratiska-principer/

Apeasement och dess konsekvenser

http://www.6mannen.se/historiska-repriser/

Not your fathers cold war – the illusion on diplomacys power in Europe

http://touch.latimes.com/#section/-1/article/p2p-79649815/

Turkiet spärrar Bosporen vid ett ryskt väpnat angrepp på Ukraina

http://stratrisks.com/geostrat/18561

Putins forsatta planer

http://windowoneurasia2.blogspot.se/2014/03/window-on-eurasia-putin-plans-to-annex.html?m=1

Putins nästa fyra mål

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/03/18/Putin-four-invasions

Masha Gessen – Apeasement är inte rätt sätt att möta Putin

http://www.svt.se/nyheter/varlden/inget-kan-fa-putin-att-backa

Confronting Putins Russia

http://mobile.nytimes.com/2014/03/24/opinion/confronting-putins-russia.html?smid=fb-share&_r=0&referrer=

Rysk fascism

http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=4042#more-4042

Putins ambitioner – återställa!

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=C0883D7D3E8488DAD2EED60544BB547B.sonny4?cid=25968641&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Futrikes%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3386708%26amp%3Bsidan%3D15

The tiny Estonian town that could spell the end of NATO

http://m.theweek.com/article.php?id=258840

EU är i en strategisk kamp med Putin och undfallenhet är inte en väg framåt – Joschka Fischer

http://www.project-syndicate.org/commentary/joschka-fischer-argues-that-the-eu-is-now-in-a-fundamental-strategic-struggle-with-russia

Putins doktrin

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-new-putin-doctrine/497316.html

Med ryggrad som en blåmanet

http://www.st.nu/opinion/ledare/ryssland-maste-isoleras

Den oövade armén

<a href="http://Den oövade armén http://kkrva.se/den-oovade-armen/”>Den oövade armén http://kkrva.se/den-oovade-armen/

Why there is no appeasing Russia’s mad king.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/04/war_is_coming_ukraine_putin

Putin begår Tsarens misstag

http://mobile.nytimes.com/2014/04/07/opinion/putins-czarist-folly.html?_r=1&referrer=

Ökat ryskt militärt spionage mot Sverige

http://m.expressen.se/nyheter_-_sakerhetspolisen-okad-rysk-narvaro_-_/r

Dags för en idealistisk politik mot Ryssland

http://mobil.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-mer-idealistisk-politik-mot-ryssland/?brs=d

Nato kan skicka en trupp till Östeuropa

http://m.expressen.se/nyheter_-_nato-kan-skicka-en-trupp-till-osteuropa_-_/rå

Russian disinformation

http://toinformistoinfluence.com/2014/04/13/a-guide-to-russian-disinformation/

Why did Russia give away Krim to Ukraine

http://wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago

Väst handfallet – grönt ljus för Putin

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18725474

Ett säkerhetspolitiskt råd

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2A8B10CF2542BC54AC81D677DF4DC8FD.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3470028

Överbefälhavaren om försvarsmaktens utmaningar – påsken 2014

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=FA6FD7551858E0B0B56875838AEF7B27.rocco4?cid=25967591&rssId=25966141&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3474566

Om försvars- och säkerhetspolitisk naivitet

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=F785ABEFBB26FDAD1B9A2BA68624D600.rocco4?cid=25968641&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2fnyheter%2finrikes%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3479102

Ryssland kommer inte tillåta att försvarsindustrin försvagas med anledning av västs sanktioner

http://www.di.se/artiklar/2014/4/22/ryssland-ar-redo-for-sanktioner/

Om ryska irreguljära aktiviteter i Ukraina – det historiska arvet från inbördeskriget 1917-1923.

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18810270

Odenberg talar klarspråk i försvarsfrågan

http://magasinetneo.se/artiklar/de-later-som-bagdad-bob/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till När Ryssland synade oss och såg att bortom handen vi visade upp fanns just ingenting

 1. adde skriver:

  Jag förstår nog ditt inläggs huvudsyfte, men vem/vilka var ”legosoldater” i finska inbördeskriget?

  Jag är från Finland och finsk historia är inget främmande för mig. Jag har emellertid aldrig sett något skrivet om legosoldater i inbördeskriget.

  Syftar du på ryssar, tyskar eller svenskar?

  • brixski skriver:

   Adde! Jag syftar på medlemmar i de tyska jägarkårerna. Begreppet legosoldat har nog en negativ klang. Mitt inlägg med begreppet legosoldat syftade enbart till att beskriva företeelsen inhyrd soldat. Men som sagt det kan ge fel association. Det avgörande är dock att Genevekonventionens definition av legosoldat sannolikt inte inkluderar medlemmarna i de tyska jägarkårer som deltog i inbördekriget. För att vara konsekvent tar jag bort raden om och referensen till finska inbördeskriget. Den hade dessutom inget avgörande innebörd för i lägget i stort. Tack för påpekandet Adde. /Brix

   • Adde skriver:

    Du blandar eventuellt de tyska frikårerna i Baltikum
    ”Diese Freikorps bekämpften im Auftrag des Rates der Volksbeauftragten und der Reichsregierung die linksradikalen Aufstände und sicherten die Grenzen im Osten des Deutschen Reiches. Sie kämpften 1919 auch im Baltikum mit zeitweiliger Unterstützung Großbritanniens gegen vordringende sowjetrussische Truppen sowie gegen die zuerst mit den Deutschen verbündeten Esten und Letten. Von April bis Mai 1919 waren die Freikorps auch maßgeblich an der besonders blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt.” Från
    http://de.wikipedia.org/wiki/Freikorps#Freikorps_nach_dem_Ersten_Weltkrieg_.281918.E2.80.931923.29

    I Finska inbördeskriget deltog Östersjödivisionen, vilken bestod av reguljära tyska trupper. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6divisionen

    Inga tyska frikårer i Finland.
    —-

    Detta är emellertid ett sidospår. Artikeln är annars ypperlig.

 2. Gson skriver:

  Man skulle kunna tillägga att Krim är en autonom demokratiskt parlamentarisk republik sedan 1992 och nuvarande konstitution sedan 2004. Det började redan 1991 då röstade 93,26% för att skapa en autonom sovjetrepublik Krim oberoende från Ukraina. 81,37% av Krims befolkning röstade. Det blev en kompromiss och Krim fick vara en självständig parlamentarisk republik.
  Dom har då ett eget parlament, med ett flertal partier även antirysk representation . Republiken har egen flagga och statsvapen. Har en egen konstitution. Dom bildar sin egen regering, har eget lagstiftande organ. Dom har egen premiärminister demokratiska val som tillsätter regering efter godkännande av presidenten.
  Det enda dom inte verkar ha för full självständighet är just en egen president. Man har tidigare kommit överens med Ukraina att Krims nominella statschef ska vara Ukrainas president. Men nu finns det ingen president.. Förutom då Yanukovych. Krims regering erkänner honom fortfarande honom som dess statschef. Ingen verkar ifrågasätta legitimiteten att Krims premiärminister har rätt att hävda detta. Man ignorerar det istället vilket ger mig mer intrycket snarare att det kanske dom kanske visst kan hävda. Det skulle kunna förklara varför man undviker det. ..

  Krim har ingen egen arme och enligt Clas Svahn Svd
  ”Man kan väl säga att Krimfrågan blev akut när det nya parlamentet i Kiev beslutade att avskaffa ryska som ett av de officiella språken i Ukraina och när rykten om att oppositionen på Majdan var på väg att ”straffa” den stora rysktalande befolkningen på Krim.”

  Antiryska tongångar ha varit hårda och det bör Krim känna att det är även riktat mot dom
  Krim har nog haft bra fog för att deras självständiga republikanska republik kan vara hotat:.
  Förutom att det skulle även var en kraftig förföljelse av dem..Dom har inget att försvara sig med.
  Dom bjöd in Ryssland för stöd och fick det. Dom är där ,Krims innevånare verkar enbart glada. Förutom Krimtatarerna 10% av befolkningen som jag förstår att dom ogillar ryssarna då de blev behandlade mkt dåligt under kriget.
  Innevånarna i Krim verkar inte ens att dom är invaderade

  För protokollet .Jag personligen tycker väldig illa om Putin om stöder honom inte det minsta. Jag pratar om Krim , vilket tidningarna försöka använda så lite som möjligt. Ryssland invaderar Ukraina låter maffigare än ryska trupper är nu i Krim efter inbjudan.

  • Adde skriver:

   Inbjudan! Det är ju en gammal slagdänga som spelas igen:
   1920 Azerbajdzjan
   1920 Armenien
   1921 Georgien
   1939 Finland (Terijoki-regeringen)
   1956 Ungern
   1968 Tjeckoslovakien
   1979 Afghanistan
   2008 Georgien

   Alltid finns det någon som ger en inbjudan!

 3. Pingback: SENT SKALL SYNDAREN VAKNA Den sjätte mannen

 4. Candide skriver:

  Kanske vare det på sin plats med lite självkritik? Stridspittar som Victoria (F**k the EU) Nuland med lillvovvar i släptåget (inklusive CB) saboterade in i det sista en fredlig utgång där allas intressen skulle tas tillvara. En övergångsregering fram till ett tidigarelagt nyval var väl inte så oresonligt speciellt då beslut om detta skrevs på av både oppositionsledarna och EUs representanter? Ändå väljer man redan dagen därefter att utföra något som gränsar till statskupp istället och bortsett från legaliteten i detta även ställer Ryssland frågande om huruvida några avtal överhuvudtaget är att lita på?

  För Ryssland är ju svartahavsflottan av existentiell betydelse, långt viktigare än vad Guantanamo eller ens Hawaii är för USA. Kan nästa steg i den ukrainska revolutionen ha varit att kasta ut ryssarna från Krim? Kanske, kanske inte. Har man tagit rysk oro om en sådan händelseutveckling på allvar? Om inte är det givet att ryssarna kommer göra allt för att förebygga – eller?

  Självklart förfärligt att ett land ockuperar andra länder eller delar av länder. Men tas man på allvar om man, som det verkar, tycker bara det är fel land som har gjort det. Det är ju mericas job to invade failed countries!, och då är vi så gärna själva med på ett hörn. Som när vi skulle skydda libyerna men störtade istället en regim och installerade en annan. Spelregler som inte gäller för alla är inte spelregler. Nu får vi skörda det vi har sått?

 5. Candide skriver:

  Tillbaka till Ukraina,med tanke västs totala ignorans av ryska synpunkter, kanske var syfte just provokation av ett ryskt väpnat svar med det sket sig i och med att den är helt oblodig, kliniskt genomförd och med minimal exponering mot provokationer och gerillakrigföring (Krim är ju som ö lätt att ha kontroll över). Säkerligen enorm besvikelse på sina håll. En våt dröm hade varit ett utdraget och blodigt krig där ryssarna fastnar i den ukrainska leran och förblöder samtidigt som det kablas ut bilder på ryska bestialiteter i form av bombningar, skadade och döda civila osv.

  • brixski skriver:

   Candide! En intressant artikel angränsande ditt inlägg.

   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4494935,00.html

   • Candide skriver:

    Det är lite typiskt att stater och organisationer som deklarativt är för spridning av demokrati lierar sig med vilka krafter som helst bara det gynnar ens geopolitiska mål. Samma i Libyen, Syrien där grupper man stödjer är samma grupper som man bekämpar i Irak, Afghanistan, Mali… Ingen normalfuntad kan undvika att lägga märke till detta. Höjden av fartblindheten i cynism är Kerrys karakterisering av rysk ockupation av Krim som 1800-tals fasoner. Med den tvivelaktiga verksamheten som pågår på Guantanamo håller hans land minst sagt på med medeltidsfasoner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s