Monthly Archives: January 2014

Utspel och spel om svensk trupp och soldat

Det raka svaret på dagens utspel och spel om svensk trupps agerande i strid är att svensk trupp agerar enligt ROE och att insatsen följer folkrätten. När vi genom politiska beslut skickar svenska soldater i strid så kommer motståndare att … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 8 Comments

Försvarsbeslut – att agera eller reagera i försvarspolitiken

1. Illusion! Riksrevisionen konstaterar i december 2013 i sin unika granskning av Försvarsmaktens förmåga att leverera att Försvarsmakten varken idag eller de närmaste åren kommer att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som Regeringen föreslagit och Riksdagen fastställt. … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management | 12 Comments