Låt oss inte behöva vänta på våra institutioner när vi behöver dom som mest!

Vi har valt en modell med historiska rötter där vi överlåter vår försäkringslösning inklusive vårt skydd osv åt en gemensam stat istället för att vara beroende av grannar, familj eller/och klan.

Det är ett frihetsprojekt som har mejslats fram under lång tid och som har drivits unikt långt i omfattning och detaljrikedom. Det är å en sidan en på många sätt unik frihet. En del beskriver den i begrepp som statsindividualism. Den andra sidan av denna frihet är att vi är beroende av att vårt gemensamma, vår stat (inkl kommuner och landsting) sköter sina åtaganden. Vi kanske tror att vår modell är den i världen dominanta!? I princip finns den i många delar av världen, men i grund och botten är den vanliga lösningen att familjen, grannarna och/eller klanen tar hand om försäkring och skydd.

Vi ska vara oerhört medvetna om att vi må vårda våra institutioner om vi ska få fortsätta med vårt frihetsprojekt. Vi måste kunna lita på våra institutioner oavsett det gäller försäkringslösningen vad gäller vård, omsorg och skola eller skyddet av vår fysiska och intellektuella integritet. Varje gång staten – vår gemensamma institution – misslyckas så eroderar en liten bit av förtroendet och människor börjar fundera på försäkring och skydd i den lilla skalan. Vill vi verkligen ha det så? Vill vi verkligen behöva misstro våra medmänniskor och våra institutioner? Hittills visar olika studier att vi har ett unikt högt förtroende i dessa avseenden. Det kan dock förändras i en ökande eroderande takt. Låt oss undvika detta. Låt oss inte behöva vänta på våra gemensamma institutioner när vi behöver dem som bäst.

Läs mer:

Är Svensken Människa?

http://www.bokus.com/bok/9789113021911/ar-svensken-manniska-gemenskap-och-oberoende-i-det-moderna-sverige/

World Value Study Inglehart

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54

Brottsutredningarna tar allt längre tid

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/tv4nyheterna-stockholm-2235-2481194

Väntan med anledning av busskapningen i Norge

http://www.expressen.se/kronikorer/maria-rydhagen/vantan-pa-polisen-ar-den-andra-tragedin/

Sjukvården

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013april/kraftigaskillnaderivantetidervidlandetsakuter

Arbetsförmedlingen

http://www.publikt.se/artikel/lang-vantan-hos-ny-myndighet-46330

Väntetider i offentlig omsorg

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/orimliga-vaentetider-i-den-svenska-vaelfaerden-3997

Vad kommer efter new public management

http://tidenmagasin.se/vad-kommer-efter-new-public-management/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Management. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s