Vad och vem styr vår polis?

I dag har vi återigen fått en ögonblicksbild från ett system som – trots engagerat och seriöst arbete av många enskilda poliser – inte längre levererar det vi medborgare har beställt.

När polisen upprättar ett olagligt register med 4.029 romer så fullföljer myndigheten en historisk förvaltningstradition av registrering, separering och stigmatisering. Över tusen av de registrerade är barn och det finns 52 tvååringar i polisens romska register… Det här är förstås strukturell diskriminering i sin mest nakna form.

Minst lika illavarslande är uttalandet av ansvarig ledning ”..registret har inte upprättats eller sanktionerats av myndigheten”. Det föranleder förstås den numera återkommande frågan vad gäller polisen: Vad och vem styr polisen!?

Den här diskrimineringen har två särskilt skrämmande element, den är detaljerad och preciserad och den har gått av bara farten! Registret är en förvaltningsexcess av medveten rasprofilering och oreflekterad mekanisk separering. Allt för den högre sakens skull! En högre sak som någon har fastställt med det tysta bifallet av åtminstone 70 handläggare och chefer.

De flesta av oss känner numera till att romer har diskriminerats och förtryckts genom vår historia. Vi vet att det skett och sker, men kanske färre vet hur! Få vet hur individer med romsk identitet på olika sätt också har medverkat i och utgjort grundstenar i det samhälle som såväl använt individens tjänster som föraktat vederbörande. Låt oss bara ta ett litet exempel från vår försvarsmakt!

Under 1700- och 1800-talen var nämligen ett stort antal resande-romer tjänstgörande inom krigsmakten, främst som fältjägare eller artillerister inom det militära. Henrik Lilljebjörn berättar i ”Hågkomster” om sina minnen från förra hälften av 1800, bl.a. om sina erfarenheter ur livet vid Värmlands fältjägare, dvs dåtidens elitförband. Intrycken av soldaterna med romsk identitet från Jösse härad och Finnskogarna beskrivs så här:
”…men dessa voro äfven de mest intelligenta, och sedan de väl voro beklädda och under disciplinens band , kunde man aldrig önska sig bättre folk att kommendera. Bland dem funnos taskspelare , eqvilibrister och konstmakare av allehanda slag, och deras praktik under permissionstiden mellan mötena vill jag ej taga i försvar. Det hände ej så sällan att sådana där kamrater fingo respass till Marstrand eller Varberg, men många av dem hördes aldrig något ondt om. Jag påminner mig om en sådan, som hette Lindgren, hvilken redan 1808 blivit tillfångatagen i Norge, men rymt, förklädd till kvinna, och haft många äfventyr innan han återkom. Karlen hade medalj för tapperhet i fält och var af sitt befäl väl ansedd.–Han hade tre söner, som alla voro jägare, och den yngste var till och med vice korpral vid mitt kompani.”

Två reflektioner: dels är det en beskrivning som i mångt och mycket skulle passa in på vilket soldatkollektiv som helst dels beskrivs här soldater som är en elit, därtill med medalj för tapperhet i fält. Hur ofta har du fått återberättat eller hört refererat om en soldat med romsk identitet bärandes den främsta medaljen ”tapperhet i fält”!? Notera även hur samtliga söner kom att vika sin gärning till landets försvar. Den här berättelsen beskriver inte något unikt, tvärtom. Varken i den precisa individuelllt berömmande delen eller den generellt klandrande fördomsfulla delen.

Återvänd sedan till nutid, i dag. Ta in och vrid och vänd på fakta. Det finns 52 tvååringar i polisens romska register! Ta även in nästa fakta ”..registret har inte upprättats eller sanktionerats av myndigheten”. Vi lär nog inte finna något centralt myndighetsbeslut i ärendet. Men om, enligt uppgift, 70 medarbetare har arbetat med registret så får vi nog ändå anta att åtminstone dessa har svårt att se det som att registret inte är myndighetens register!? Om 70 medarbetare är involverade så är det väl ändå inte i en tjänstemans eget lilla privatspanarregister som detta sker!? En ytterligare reflektion är förstås varför de inte har reagerat!? Kom ihåg den principellt betydelsefulla ledarskapsregeln: ”det är inte den som sover vid utsättningen som du i första hand ska korrigera utan den som står bredvid, är vaken och låter det ske”. I dag har åtminstone en av de som inte sov låtit omvärlden förstå att det pågår någonting som dels inte är legalt dels inte är människovärdigt.

Rasprofileringen av romer sätter nu åter fingret på den grundläggande återkommande systemfrågan. Vad och vem styr egentligen polisen!?

Läs mer

DNs granskning

http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=1039505&epslanguage=sv

En kommentar från KUT och C/RPS

”Vi har uppmuntrats att arbeta på det här sättet”

Spaningstekniska skäl

http://www.expressen.se/kvp/polisen-erkanner-ett-tredje-register/

Ansvariga politiker i styrelsen för RPS

http://www.expressen.se/nyheter/ifragasatter-polisen-infor-dagens-krismote/

Skämmas och sedan handling

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2013/09/att-skammas-steg-ett-steg-tva-ar.html?m=1

Tidlösa och universella moraliska val

http://mitt-i-steget.blogspot.se/2013/09/vi-maste-sta-emot-vi-har-inget-val.html?m=1

Delges misstanke om brott

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/17842245

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Vad och vem styr vår polis?

 1. Pingback: Förundersökning om polisens romregister, förlåt fil | Röda Berget

 2. Göran skriver:

  Under förutsättning att det är en vanlig nätverks kartläggning som gjorts bland många andra, är det då fel?
  Då finns det kanske flera kartläggningar av kriminella och är det ok om dessa är etniska svenskar?
  Hur går det då med andra nätverk om dessa är etniska minoriteter?
  Om det endast är romer som kartlagts på detta vis blir känslan att det är något lurt, men om olika grupper kartlagts på samma sätt, oavsett tillhörighet, blir känslan en annan.
  Vad polisen än säger eller gör så kommer media och godhetsapostlarna bara gapa mer och högre, vilket kanske inte behöver bli rätt.
  Jag tror att ett djupt andetag eller två är på sin plats. För övrigt är den text du citerar ur inte om romer utan om resande eller som det då hette, tattare.

 3. brixski skriver:

  Göran! Tack för ditt inlägg. Visst kan vi ha många reflektioner om vad registreringen syftar till och hur den har gått till. Jag ska inte upprepa mitt eget resonemang. Vad gäller resande och romar är jag helt införstådd med din synpunkt. Däremot ör jag inte helt övertygad om att författaren gjorde den distinktionen. Oaktat vad så använder jag mig av de definitioner som numera görs vad gäller natioonella minoriteter. Jag förstår att det kan skapa många definitionsproblem vad gäller ursprung etc. En intressant länk är den bifogade.

  http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/romer.htm

 4. Pingback: Illusionen om en frizon… | Högbergs Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s