Det finns inga fria måltider!

Begrundar Dagens Arena! Stillsamt konstaterar jag att vi blir alltfler som har tröttnat på trianguleringsmani och oviljan att lyfta fram och ta tag i grundläggande systemproblem. Vi blir alltfler som har tröttnat på att våra gemensamma system efterhand har eroderat för att till slut kollapsa! En-veckas-försvar 2019, medborgare som står kvar på perrongen, äldreomsorg som bryter ned vårdtagare och vårdare etc. Vi blir alltfler som insett att nittiotalets konsultyra med rejäla nedskärningar men också ofta nyttiga effektivitetsprövningar i våra gemensamma system nu slutligen har nått in på det nakna söndergnagda benet.

Vi får i dag i huvudsak vad vi betalar för. Några få verksamheter är fortfarande övergödda men med kvarstående ledningsproblem som yttrar sig i bristande effektivitet, t.ex. Polisen. Men vi är nu i en situation där vi kan tvingas prioritera öppet bland rättigheter eller så får vi börja betala för vad dessa rättigheter faktiskt kostar. Vi kan inte längre förvänta oss att den nya arbetarklassen – lågavlönade inom framförallt vård och omsorgssektorn och oftast kvinnor – genom sina låga löner, utslitna kroppar och obefintligt inflytande ska subventionera vår service.

Men kom också ihåg att denna nedmontering började redan på nittiotalet. Inget parti kan avsäga sig ansvar. Men nu är det dags att frimodigt ompröva och tänka igenom ordentligt vad som behöver förbättras, vad det kan kosta och sedan presentera prislappen. Allt som skett är inte dåligt. En hel del var nödvändigt. Det är lätt att glömma bort bristerna i den gemensamma sektorn för trettio år sedan. Låt oss inte återställa. Men låt oss ta en intelligent paus. En intelligent paus, ett rådrum kring t.ex. våra skatter. Låt oss pröva hittills gjorda erfarenheter och fundera igenom kommande konsekvenser för vård, skola, omsorg, försvar, kommunikationer m.m. Låt oss göra bättre än igår men sämre än i morgon. Men låt oss samtidigt också inse att det inte finns några fria måltider. Vi måste var och en betala efter förmåga.

“Man måste våga byta spelplan till de stora framtidsfrågorna, förmå visa sambanden mellan skattesänkningar och den urgröpta välfärden. Uppdraget är att levandegöra hur brutalt de eftersatta behoven slår och få ett tydligt förändringsmandat.”

http://www.dagensarena.se/opinion/lira-inte-pa-reinfeldts-spelplan/

Prof. Calmfors om vägvalet!

http://www.dn.se/ledare/kolumner/regeringen-agerar-opportunistiskt/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Management, Participation and influence, Social Unrest/Disorder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s