Monthly Archives: May 2013

Tydlig handföring och subtil fingervisning! Osäkerheten om vårt vägval har ökat.

På det 47:e året lyssnar jag till försvarsberedningens presentation av den säkerhetspolitiska omvärldsanalys som skall utgöra avstamp för fortsatta överväganden. Hur ska vi stärka vår handlingsfrihet att möta maktprojiceringen mot våra vitala intressen, bl.a. våra gemensamma flöden och leansystem? Blir … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Husby – Om rättigheten att reagera och skyldigheten att agera!

Polarisering av komplexa sammanhang Diskussionen om händelserna i Husby, liksom liknande händelser, kommer med automatik att handla om minst två ytterligheter som omedelbart ställs mot varandra. En medveten polarisering. I ena hörnet har vi en bild av ett hårt ansatt … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Social Unrest/Disorder | 2 Comments

När förtryckets offer reduceras till “…några enstaka företeelser”!

Är sedan länge övertygad om att vi behöver en betydligt förbättrad historieundervisning i vår skola. I dag har jag ännu en gång stärkts i denna min uppfattning efter att en svensk riksdagsledamot beskrivit den sovjetiska statens förtryck, övergrepp och massmord … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights | 4 Comments

Att se maktprojicering mot flöden och noder i Östersjön är inte att vara invasionsalarmist!

Den säkerhetspolitiska komplexiteten i Östersjöområdet handlar – som nästan alltid – om makt- och intresseprojektion i en skön blandning av flöden, noder och tillgångar. Men när en del ledande politiker i diskussionen om ryskt agerande omedelbart lyfter fram ett icke … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Tar vi bort rädslan för makten så finns inte makten kvar!

I dag är det åttio år sedan nazisterna i sin brutala enfald försökte bränna bort yttrandefriheten, det skrivna fria ordet och människans vilja att för generationer dokumentera och återberätta vår historia. De böcker som ansågs “strida mot den tyska andan” … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights | Leave a comment

Antiterrorarbetet långt efter inom vissa områden, bl.a. det förebyggande arbetet

Antiterrorarbetet är på vissa områden – bl.a. det förebyggande – sämre utvecklat än hos våra grannländer. Jag brukar tjata om detta förhållande. Det räcker med att grundlig studera andra länders utvärderingar av sina egna strategier och de därpå följande kontinuerliga … Continue reading

Posted in Preventing and Countering Terrorism | 1 Comment

Interesting study on religion and society – trends and opinions of individuals with muslim identity

Interesting study on religion and society. This study on Islam and Muslims beliefs partially corresponds to the Inglehart World Value Study on secularisation and self-expression values. Its presented by the The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. … Continue reading

Posted in Participation and influence | Leave a comment