Svaren bär vi inom oss!

Svaren bär vi inom oss!

När vi prövar att finna metoder för att förebygga och motverka våldsam extremism så är kampen om det strategiska inflytandet avgörande. Kritiskt tänkande genom filosofiska reflektioner är en kraftfull metod då den är inriktad på att ställa frågor, snarare än på att formulera svar. Frågor som stimulerar till egna tankar, egna frågor coh kanske egna svar.

Tulsa Jansson resonerar i sin bok Du har svaren – filosofi till vardags om kritiska frågor som “hur jag bör leva, vilket är en moralisk fråga, och hur vi bör leva tillsammans, vilket är en politisk fråga, är båda centrala för varje människas liv. Att tänka kritiskt och kreativt är en grundförutsättning för ett autentiskt, medvetet liv och för ett modernt, demokratiskt samhälle.”

Filosofi är ett sätt möta våldsam extremism genom att rusta barn, ungdomar och vuxna med verktyg som gör att var och en kan ifrågasätta hat och våld utifrån en personlig moralisk etisk övervägande. Det borde vara standard i all utbildning. Ju tidigare desto bättre.

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=D500B82BF51C775AE6D43ACEBB618590.aldo4?cid=25968641&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d7500250%26amp%3bnew%3dtrue

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Preventing and Countering Violent Extremism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s