Förmågor i vårt system av förmåga!

“Hvis vi ikke vil det vi kan, kommer den tiden da vi ikke kan det vi vil. “(Sirness)

Vad händer med förmågorna i vårt försvarssystem!?

Vi borde kunna förvänta oss mer av försvarspolitiska analyser. Vi borde kunna förvänta oss mer av den säkerhets- och försvarspolitiska debatten. En sådan efterfrågad analys och infallsvinkel handlar om – den hos en del försvarspolitiska debattörer ivrigt förfäktade – tron på att ett Nato-medlemskap medför minskade kostnader för att upprätthålla ett försvar av Sverige och våra intressen. Det är förstås inte självklart. Ett medlemskap förutsätter en insats som skapar ett mervärde för alla inblandade parter.

Min frågeställning är huruvida ett eventuellt medlemskap, med interoperabilitet och smart samverkan, skulle innefatta ett efterhand avvecklande av en eller flera förmågor i det som utgör vårt försvarsystem!? I en sådan modell blir vi en försvarspolitisk monokultur där vi utgör förmågebas för och leverantör av underrättelser, artilleriteknik, flygvapen, ubåtar och specialförband, i bästa fall.

Tilltro till samverkan är nödvändig och en grundsten för vår samexistens, men likväl kan det vara nyttigt att umgås med insikten att ett avtal, en solidaritetsförklaring etc gäller till den dag någon av parternas intressen förändras. Då gäller inte längre avsikter utan enbart handling och förmågan att kunna hävda sina intressen. En förmåga som utgörs av de sammantagna förmågor som bildar vårt försvarssystem. Förmåga tar oerhörd kraft och lång tid att återhämta. Om vi vill behålla vår handlingsfrihet i en tid där lean, flöden och nya allianser byggs och gamla slits så är frågan om vårt behov av ett försvarssystem svår att negligera. Ett försvarssystem av hög professionalitet och som vid behov kan växlas upp i volym. von Seeckts principer om försvarssystem med ytterst professionella förmågor som vid behov kan växlas upp i volym är tidlösa och nyttiga även för ett land med ambitioner om omfattande samverkan.

Läs mer:

http://folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/straight-talk-on-nato.html

http://folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/straight-talk-on-nato.html

Om artilleriet och systemet som försvann

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16975908.ab

Apropå pjäspajaseriet

http://www.skanskan.se/article/20130701/TTINRIKES/307019895/1163/-/oumlb-pjaumlsbrist-paringverkar-moralen

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=0F6EFDA24F1B4BC85963A56E478FFDAD.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8419668%26amp%3bnew%3dtrue

Samarbete med Finland

http://mobil.svd.se/8708268.ece

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s