Ungas engagemang och partiernas icke-engagemang

Hur kan de ungas vilande engagemang stimuleras och kanaliseras!? Den klassiska frågan aktualiseras i dag åter av prof. Amnå. Återigen därför att prof. Amnå redan såväl i Den kommunala förnyelsekommitten 1996 som i Demokratiutredningen 2000 lyfte fram utmaningarna och möjligheterna som finns i att fånga upp ett omfattande ungdomsengagemang. I Demokratipropositionen 2001/02:80 levererades ett antal förslag som skulle ta bort hinder och underlätta möjligheten för insyn och ökat deltagande i våra offentliga demokratiinstitutioner.

Men vad gäller partiernas förmåga så är det de själva som må ta ett betydligt större ansvar än hittills och bl.a. se till att det blir meningsfullt att engagera sig. Den så hyllade mötesnärvaron i oändligheten är inte längre varken ett mått på politiskt engagemang eller ett svar på ungdomars vilja att engagera sig.

“I vår nya färgbild kliver de fram och presenterar sig som en långt mer differentierad grupp som på olika sätt förbereder och tränar sig för att vara beredda, för det fall deras offentligt ­aktiva medverkan skulle bli nödvändig. Men tills vidare har de förtroende för att andra sköter politiken.

De tycks leva som de ifrågasättande med­borgare som demokratiforskningen och skolans läroplan talar om. De är beredda att delta. Inte nu men förmodligen senare, efter vad de delger oss (huruvida dessa löften också uppfylls handlar några av våra kommande studier om).”

Gör som Amnå, börja med att fråga ungdomarna själva först!

http://www.dn.se/debatt/unga-politiskt-intresserade-engageras-inte-av-partierna

”Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna”
dn.se

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s