Har vi förmågan att möta det onormala under onormala omständigheter

“..men vi har normalt en bra beredskap” FM:s insatschef.

Fem reflektioner:

1. Beredskap är förmågan att kunna möta det onormala under onormala omständigheter. Det var just exakt den förmågan Ryssland ville pröva. Över tiden framträder ett komplext raster av black swans. Förmågan att möta blir delvis beroende av förståelsen för vilken roll det strategiska inflytande har för kommande handlingar. En konsekvens är att ingen plan duger men all planering är nödvändig. Vår förmåga att tänka i många “omfall” blir allt mer betydelsefull. Långfredagens kväll hade möjligen någon i incidentplaneringen inte övervägt omfallsbokens kapitel 1:A.

2. En andra fråga handlar om i vems intresse som aktiviteter sker.

a.Visste Ryssland att Sverige inte var i “normalt” läge vid denna tidpunkt på långfredagens natt? Hur?

b. Hade Sverige trots allt incidenten redo, men valde att avstå uppvaktning och därigenom prövade och bekräftade Rysslands underrättelseinhämtning och agerande?

c. Var händelsen en rysk belysning av ett ryskt säkerhetspolitiskt intresse där Ryssland föredrar en svensk egen incidentberedskap framför ett Nato-beoende? Om RU kände till vår “incidentlucka”, byggde den på inhämtad kunskap eller lämnad kunskap?

Frågorna har samband med varandra och speglar ett större sammanhang av säkerhetspolitiska överväganden.

3. Den femte frågan är av systemkaraktär. Har Sverige i dag ett försvarssystem? Eller har vi redan släntrat in i systemkollapsens målfålla! Ett försvarssystem behöver ett sammanhållet system av förmågor. När en eller flera förmågor saknas existerar inte längre ett försvarssystem. Ett försvarssystem kan sakna volym i dag men måste kunna återta i morgon. von Seeckts princip om en snabb utväxling från en synnerligen kvalificerad vältränad och överutbildad basorganisation innehållandes alla nödvändiga förmågor är tidlöst relevant. Visst har smart samverkan och interoperabilitet tillfört nya dimensioner, men de är inte kontra utan snarare förstärkande av Seeckts princip. Den ger stor flexibilitet och kan sägas vara en grundläggande försäkringslösning för varje ansvarsfull måttlig men realistisk försvarspolitiker och försvarsledning.

Valde Sverige under långfredagens kväll en icke-reaktion eller en respondering?

http://www.di.se/artiklar/2013/4/22/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige/

Generalen och förre ÖB (86-94) Bengt Gustafsson korrigerar villfarelser.

http://www.newsmill.se/node/50578

http://cynismer.blogspot.se/2013/06/nu-ar-det-nog.html?spref=tw&m=1

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17156327.ab

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=0F6EFDA24F1B4BC85963A56E478FFDAD.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8419668%26amp%3bnew%3dtrue

Samarbete med Finland

http://mobil.svd.se/8708268.ece

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s