I Riksdagen röstar (SD) som (S) i syfte att locka väljare i en ny mittendimension

Ja det är precis som förra mandatperioden! Den här mandatperioden fortsätter (SD) att rösta med den sittande regeringen. Fast den här mandatperioden är det en rödgrön regering. Expressen anger tre orsaker. Jag vill anföra en fjärde. 

För en strateg inom (SD) lär det naturliga nästa steget vara att nu börja närma sig den kommunitära lätt konservativ arbetarklass som i dag är och sedan länge varit (S)-väljare. 

I takt med att (SD) normaliseras genom sina nya väljare från framförallt (M) men också (S) och som står till vänster om de redan befintliga (SD)-väljarna förflyttar sig nu (SD) mot en ny mittendimension i svensk politik. 

Lamellerna har lossnat och när partiidentifikationen (partitroheten) fortsätter att minska samtidigt som frågor som migration- och integration blir allt mer betydelsefull för väljarens partipreferens och val av parti så krävs det inte särskilt mycket aktivitet av (SD). 

De omkringliggande partierna gör jobbet åt dem bl.a. genom att hålla fast vid det migrationspolitiska låset och genom decemberöverenskommelsens utlöpare såsom en rad tillkännagivanden från oppositionen samtidigt som den sittande regeringen hittills varit tvingad att regera på oppositionens budget och politik. 

Det demokratiska systemet fungerar som system genom att belöna den part som väljarna uppfattar som opposition, i det här fallet (SD). Detta samtidigt som (SD) kan skruva på sin kommande önskade image som ett parti sprunget ur en Erlandersk jordmån och mylla. 

Detta är den riktigt stora utmaningen för (S) framgent. En utmaning som inte kan hanteras med fasciststämpel, vuvuzelor, saxofoner etc. En utmaning som kräver realpolitik och realpolitiska reformer, även inom migrations- och integrationspolitiken. Det är en politik bortom det sociokulturella politikspår med identitetspolitiska uttryck Och konfliktytor som framförallt (SD), (MP) och (Fi) gynnas av. Det är en politik som istället siktar in sig på socioekonomiska konfliktytor och utmaningar.

Läs mer:

http://www.expressen.se/nyheter/sd-rostar-oftare-med-s-an-med-alliansen/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Den 15 maj 1945 upphörde de sista större striderna i Europa – Poljana och Bleiburg hämndens kokande kittel!

På eftermiddagen den 15 maj 1945 upphörde de sista striderna på den europeiska fronten under det andra världskriget. Det var rester av tyska förband tillsammans med hela förband av bl.a. kroatiska och slovenska allierade som i en misslyckad sista strid vid Poljana sökte slå sig tillbaka till de västallierades linje i syfte att kapitulera inför brittiska förband i Klagenfürt. Kapitulationen av dessa förband 7 dagar efter de tre undertecknade formella krigssluten i Europa den 7- 8 maj i Europa (Reims, Flensburg och Berlin) var avslutet på den sista stora striden i det andra världskriget i Europa.

Därefter vidtog segrarens hämnd i Bleiburg! I Bleiburg genomfördes den första större repatrieringen av såväl soldater som civila till ursprungslandet i det här fallet de jugoslaviska myndigheterna. Tusentals soldater och civila mördades omgående på fälten i Bleiburg trots garantier om att följa de normer som föreskrevs i internationella rätt och av Röda Korset. 
Det var dels början på de kommande årens omfattande folkomflyttningar som nazisterna hade påbörjat som princip och som nu särskilt Sovjet kom att följa upp med i Östeuropa. Ett östeuropa där t.ex. Polen och Östtyskland med respektive befolkningar (sovjetiska ockupations zonen som var det officiella namnet vid tidpunkten) flyttades västerut. 

Det var dels början på de omfattande repatrieringsprocesserna där även Sverige deltog genom den s.k. Baltutlämningen. En repatriering som framförallt skedde i centraleuropa och som innebar utelämnande av samtliga sovjetiska krigsfångar till ett Sovjet som omedelbart förde dessa redan svårt misshandlade krigsfångar vidare till Gulag och andra förgätna platser eftersom de sågs som förrädare som hade “valt att inte dö i strid mot Tyskland”. Detsamma gällde ett stort antal arbetsfångar som hade tvingats till slavarbete i Tyskland. Även dessa straffades hårt vid hemkomsten till Sovjet. Vidare återupptogs de deporteringar som hade påbörjats i de baltiska staterna vid den sovjetiska ockupationen 1940-41. 

Listan kan göras lång på hur enskilda människor och grupper av enskilda människor under 1930-talets och i de därefter kommande halvseklets europeiska diktaturer mördades, allt i den totalitära ideologins och den rätta tankesättets taleregel. 

Krig är komplext. Lika komplex är freden. Särskilt den fred som kommer strax efter kriget. Krigsslut och fredsdag triggar vårt behov av rättvisa och överblickbarhet. Vårt behov av att få sätta ned foten och sätta punkt. I verkligheten fortsätter konflikten och friktionen. Kriget är förlängningen på politiken. Freden är förlängningen på kriget. I freden efter kriget lär vi oss efterhand humanitetens betydelse och insikten att hämnden alltid kommer åter förr eller senare i samma ögonblick som vi utdelar den. 

Europa är ingen fredad del av världen. Händelserna i Jugoslavien under andra världskriget – men även såväl tidigare som senare – kom åter i inbördeskriget under 1990-talet. Dock inte händelserna vid Kjölbergsbro den 14 augusti 1814.

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Det är politikens absoluta skyldighet att avsätta resurser som möjliggör ett uthålligt utredande av samtliga som deltagit i ISIS

Snart är några av dessa svenska deltagare i ISIS – dessa mördare, våldtäktsmän, rasister och slavhandlare – på väg hem till Stockholm, Göteborg, Örebro m.fl. orter, nära dig. 

Vad kommer du tänka när dessa individer står där framför dig i snabbkassan på ICA eller du möter dem hos Arbetsförmedlingen i stolen bredvid dig väntandes på handläggaren, eller när individen påtvingar sin omgivning strikta politisk-religiösa levnadsregler…? 

Men om du mår dåligt, skön då en tanke till de som har släkt och vänner som just slaktats eller sålts i Irak och Syrien och som tvingas möta dessa individer här hemma i Sverige.

Låt oss åtminstone hoppas att vårt rättssystem ger prioritet åt att utreda dessa individer för deras deltagande i eventuella krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. 

Vi lär – liksom Tyskland gjorde efter andra världskriget – behöva inrätta särskilda och väl utbyggda funktioner som kan dokumentera och utreda alla dessa brott mot mänskligheten, folkmord och krigsbrott som dagens svenskar gör sig skyldiga till. Det handlar om att bygga upp en hel infrastruktur för att hantera dessa brottsutredningar. De nuvarande resurserna räcker inte alls.

Må politiken förstå allvaret – inte bara i goda ord och små feel-good projekt – och avsätta de medel som krävs för att rättstaten uthålligt och precist skall utreda varje individ om det så må ta upp till 20-30 år. Utredas och om bevisen finns lagföra och döma dem rättvist hårt. Riktigt hårt och riktigt rättvist. De får en objektiv rättegång. Detta till skillnad mot deras offer.

Se mer om deras kvinnosyn, deras rasism och deras syn på människan som en ägodel. Deras förbrytelser mot all religion. Deras förbrytelse mot kärnan i islam. Deras hat mot alla andra, kristna, judar, ateister och särskilt andra muslimer som inte delar deras rasism och fascism. Hur de ens har mage att återvända till Sverige och de värderingar vi står upp för är en gåta!? Men det är väl förstås försörjningen, tryggheten, icke-rasismen, det fria ordet, osv. som tilltalar dem…

https://www.facebook.com/cbnnews/videos/10155642589990393/

Läs mer:

dr Aje Carlbom – Så vill Saudiarabien omväbda Sverige till de islamiska läran

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sa-vill-saudiarabien-omvaenda-sverige-till-den-islamiska-laeran-15647

Landsförräderi av IS-terrorister som snart kan komma att strida mot svensk trupp

http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2715783-atala-is-svenskar-for-landsforraderi?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Saudi som MR-ordförande! “O praeclarum custodem ovium lupum”

I dag sprids nyheten att Saudiarabien avser kandidera till posten som ordförande i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Den allmänna första reaktionen följer Ciceros reflektin “O praeclarum custodem ovium lupum” “An excellent protector of sheep, the wolf!” och då i båda betydelserna. Vargen vaktar bäst sitt byte men vargen äter också sitt byte. 

Javisst kan det finnas en poäng i att låta ett land som i princip bryter mot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna också få ansvaret för att skydda dessa. Det skulle då närmast kunna ses som en “pryoverksamhet” där syftet är att påverka Saudi genom att ge dem ett stort förpliktigande ansvar enligt principen “pull your act together”. Det skulle då kunna ses som ett sätt att ytterligare fokusera omvärldens vakande ögon på Saudis egna brott mot de mänskliga rättigheterna. Det kanske rentav finns de krafter inom Saudi som ser detta som en angelägen väg att långsiktigt förändra den Saudiska inrikespolitiken i riktning mot en mer human och moderat rättstillämpning men också en modernare syn på samhällssamfundet såsom t.ex. kvinnors och mäns jämställdhet. 

Det kan vara så. Men det kan också vara en from förhoppning. Saudisk politisk-religiös fundamentalism är i stora delar inte förhandlingsbar. 

Även om det inom det saudiska kungahuset finns moderatare krafter så är dessa relativt svaga, särskilt sett till den religiösa opinion och de religiösa ledare som omger och omringar staten och kungahuset. 

Risken är snarare överväldigande att Saudi som ordförande och därmed en agendasättande makt kommer att försöka vrida Rådets inställning i MR-frågan allt närmare Kairodeklarationens relativistiska utgångspunkter och innehåll. 

En utgångspunkt där Gud utgör uttolkning och referenspunkt för alla mänskliga rättigheter. Pro och cons föreligger alltså i allra högsta grad. Frågan är om inte försiktighetsprincipen ändock bör vara vägledande!?
Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Hand i hand en cynisk migrationspolitik och en gynnad bygg- och bostadspolitik!?

Reflektion:

Reflekterar över hur hårt politiken surrar sig vid vissa politikområden och varför den gör det!? Politiken har  sällan problem med att se det mesta som passerar framför dess politikbord som kallt rationellt förhandlingsbart, ekonomistyrt, prioriteringsbart mellan individer och grupper av individer samt möjligt att relativt dagtinga. 

Migrationspolitiken präglas enligt politikens utsagor av humanitet. Samtidigt så ger oss media serier av dagliga rapporter från medelhavets brutala grav via flyktingförläggningarnas lågintensiva missär till integrationens svarta hål i någon av våra 55 no go zones. 

Hur kan det komma sig att politiken låser sig i migrationspolitiken långt bortom säkerhetspolitikens och utvecklingspolitikens effektiva insatsområden? De insatsområden som skulle kunna göra stor skillnad. Insatsområden som handlar om R2P, institutionsbyggande, säkerhet och skydd m.m., vitala funktioner i de länder som människor flyr från. Funktioner som saknas och som ofta är den direkta orsaken till att människor lämnar hem, familj, vänner, egendom etc. och offrar sina liv på en ytterst riskabel flyktresa fylld av möten med den grövsta kriminalitet och de mest inhumana vidriga utnyttjanden och svinerier. 

Något som vi borde vara anständiga och osjälviska nog att söka förhindra på plats genom att medverka till R2P, institutionsbyggande, säkerhetsgarantier m.m. Vad är det som gör att vi inte väljer denna hållbara och humana väg!? Vad är klon!? Vad är drivkraften? Det kan inte enbart vara en missriktad humanitet!

Är det med t.ex. migrationspolitiken som med Försvarsmakten, dvs att vi nog framförallt har den för att hantera en annan närings behov? I försvarsmaktens fall vår försvarsindustris prioriteringar och behov. 

Är följdriktigt migrationspolitiken utformad i första hand för t.ex. bostads- och byggsektorns skull eller andra näringars skull, långt bortom humanitet och osjälviskhet!?

Är det verkligen det ultimata fokuset på rikets försvar respektive de lidande flyktingarnas behov som står i första fokus i politiken!? 

Någon som minns när vi skrotade ett helt försvar på rekordtid eller när vi rev hela miljonprogram i landsortskommunerna… Ett försvar politiken inte ville finansiera just då respektive bostäder som var miljonförluster för kommunerna och deras bostadsföretag!? Har någon nu ångrat sig?

Jag frågar inte åt en kompis, men jag antar att det finns fler som reflekterar!?

Läs mer:

http://nyhetssida.se/254-foretag-slogs-om-asylboenden/

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Antirasisterna tvingade inte nazisterna att lägga ned! Nazisterna omgrupperar bara för att bli mer ändamålsenliga.

I dagens Aftonbladet hävdar Åsa Linderborg att “antirasisterna tvingade nassarna att lägga ned”! 

…eller hur…?!

Svenskarnas Parti hade som mål att vinna 10.000 röstande i de allmänna valen 2014. De skramlade ihop till hälften. Det är väl närmast självklart att en organisation med någorlunda stark vilja och inarbetad målbild ser över sina medel när måluppfyllnaden är 50 procent. 

Linderborg! Nassarna byter enbart form. De omvandlar och omformar sig till något för deras sak mer ändamålsenligt. Deras förändring av taktik har mycket lite att göra med antirasisternas fredliga aktioner. 

Inte heller har delar av den våldsamma antirasiströrelsens våld någon betydelse för nazisternas val att förändra sin taktik. Tvärtom är extremernas konfrontationen i våld och hat helt nödvändigt för deras ömsesidiga överlevnad och även tillväxt. 

Extremism är adaptivt, universellt och oändligt. En del av vårt samhälle. Den måste hanteras uthålligt, adaptivt och precist. Det är just denna insikt som skiljer önsketänkare från realister och professionella som verkar med att förebygga och motverka extremism. 

En av dessa mer framträdande och mycket profesionella krafter är just dr Heléne Lööw som kritiseras i denna artikel. En artikel som uppvisar en förvånande okunnighet och ovilja att förstå extremismens komplexitet. En komplexitet som inte möts upp av saxofoner, vuvuzelor, kanelbullar eller visselpipor. 

En komplexitet som bl.a. kräver en förståelse och insikt i det strategiska inflytandets betydelse för extremismens tillväxt. Det är ett inflytande som delvis bygger på återberättade och ibland självupplevda orättvisor och/eller egna tillkortakommanden. Det är ett strategiskt inflytande som inte minskar i betydelse genom åtgärder som snarare förstärker denna bildsättning och denna berättelse av “vi som är innanför och de som är utanför, vi som är eliten och de som är mtståndet och motkraften, de förtryckta och undantryckta”.

Läs mer:

Antirasisterna tvingade nassarna att lägga ned

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article20777631.ab

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

Historielöshetens nonchalanta uttryck!

Historielöshetens nonchalanta empatilösa uttryck! Att Miljöpartiets ledare tillika vice statsministern inte förstår skillnaden mellan oerhörda mänskliga tragedier på medelhavet och utstuderad byråkratiskt planerad och industriellt genomförd storskalig utrotning av romer, judar, jugoslaver, ryssar, polacker, homosexuella, psykiskt funktionshindrade, tvillingar, politiskt oliktänkande m.fl. får mig att fundera över vilket sorts land Sverige är! 

Har våra 200 år av ständigt skydd bakom våra grannländer gjort att vi helt tappat bort vår omgivnings brutala historia!?

En historia där frihet från krig, krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten enbart är en liten glimt i historien. En glimt de har fått kämpa för i alla avseenden. 

Kanske gör det att de bättre förstår, kommer ihåg och visar respekt inför alla de människor som fått offra sin hälsa eller sina liv i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter!?

Lästips till politiken:

Förintelsens förändrade geografi

http://mobil.svd.se/kultur/forintelsens-forandrade-geografi_svd-2387724

Förintelselägren

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager

Hur nazistiskt är miljöpartiet?

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/hur-nazistiskt-ar-miljopartiet/

Romson

http://www.expressen.se/nyheter/fridolins-mentor-romson-maste-avga/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment