Ett lågintensivt stadskrig i våra städer är en fråga om politik – inrikes säkerhetspolitik

Rapporterna avlöser varandra!

Handgranater, automatvapen, knivar m.m. används i regelrätta strider mellan individer och grupper av individer. Det är ett lågintensivt men tilltagande stadskrig i våra större städer. En situation där våra sjukhus numera även ägnar sig åt krigssjukvård. Hatet är oförsonligt och allt fler oskyldiga människor drabbas direkt av våldet.

Men inte enbart dessa är drabbade, utan även alla de övriga medborgare som nu börjar anpassa sitt liv och sin vardag till en förändrad omvärldsmiljö. 

De fri och rättigheter som ska garanteras oss genom den folkvalda lagstiftande och rättstillämpande staten blir i realiteten alltmer inskränkta. Men inte direkt av staten utan indirekt genom att statens – vårt gemensamma samhälles – oförmåga och ovilja att ta och behålla kontrollen över våra gemensamma ytor. 

Vi hör dagligen hur ledande politiker från olika partier och höga tjänstemän urskuldrande hävda att de varit naiva… Naiva!? Ja och nej. Politiken och beslutsfattare har varit naiva medan vi experter och några få inom politiken i huvudsak inte har varit naiva men det har saknats en politik som velat lyssna, överväga och agera utifrån uthållighet, adaptivitet och precision.

Att leda ett  land eller en kommun eller en myndighet och samtidigt hävda att man är och har varit naiv är ingen rimlig förklaring eller ursäkt. Vi som väljare, medborgare, skattebetalare och invånare förväntar oss allt annat än naivitet från dessa ledare. Det duger inte att skylla på politisk naivitet. Naivitet utgör icke befrielsegrund från ansvar. Ej heller från att agera nu, omgående.
Det här är inte längre enbart en polisiär fråga. Detta är i allra högsta grad en politisk fråga. En fråga om inrikes säkerhet. En fråga om statens kärnuppgift.
Läs mer:

Inrätta en kriskommission nu!

http://www.expressen.se/kvp/kronikorer/lars-klint/lars-klint-inratta-en-kriskommission–nu/

Varnar för handgranater i Malmö
http://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-varnar-for-handgranater-i-malmo/

Situationen är oacceptabel – Inrikesminister Ygeman

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygeman-situationen-ar-oacceptabel

Inte naivitet som är problemet i Sverige

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2784731-alice-teodorescu-inte-naivitet-som-ar-problemet-i-sverige

Granatattacker i Malmö

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21171118.ab

Nu måste de ansvariga gripas – Inrikesminister Ygeman

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21172809.ab

Våld ett allt större problem

http://www.svd.se/vald-ett-allt-storre-problem

30 explosioner i Malmö

http://ekstrabladet.dk/112/nordens-chicago-30-eksplosioner-i-malmoe-siden-nytaar/5661046

Posted in Defence- and Securitypolicy, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | 2 Comments

Riktig frihet förutsätter sekulär rättvisa

I dag rekommenderar jag en i mitt tycke riktigt bra artikel på temat kvinnors frihet kräver sekulär rättvisa! 

Det gäller förstås även män. Det gäller oss alla! Riktig frihet förutsätter sekulär rättvisa. 

Att religiös-politiska fundamentalister inte gillar detta budskap goes with the territory, sort off! Men att delar av vänstern inte inser detta är dels trist dels gör det dem irrelevanta här och nu och i nära framtid. En vänster som har gett upp på människan och istället likt 1800-talets prästerskap försvarar förtrycket. Rakt av.

Politik som inte vill tackla reella samhällsproblem blir sektpolitik och därmed irrelevant för flertalet människor.

Läs mer:

https://feministisktperspektiv.se/2013/01/04/kvinnors-frihet-forutsatter-sekular-rattvisa/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Konflikten vid boendet i Mönsterås är ett gyllene tillfälle att konkret instruera och undervisa i gällande lag och värderingar

Händelserna vid Migrationsverkets boende i Mönsterås är såväl oacceptabla som följdriktiga. Människors åsikter, traditioner, tro och konfliktmönster upphör inte i och med övergången av en gräns. Däremot vidtar en plikt att följa de lagar och normer som gäller i det land de nu har valt att söka sig till. Vidare är det myndigheternas absoluta plikt att såväl följa som tillämpa svensk lagstiftning samt att utbilda i vilka förhållningssätt som skall gälla i Sverige.

Händelser som de i Mönsterås är förstås inte några isolerade företeelser utan dessa friktioner finns på flera olika boenden men också senare i samhället i stort. 

Händelser som de i Mönsterås är helt enkelt gyllene tillfällen att använda just denna friktion och konflikt till att där och då konkret instruera och utbilda i vilka regler och värderingar som gäller i Sverige. Eftergivenhet eller en överslätande attityd eller en låt-gå-handling är förstås helt oacceptabelt och direkt kontraproduktivt för samtliga inblandades integration i det svenska samhället. Här ges ett öppet fönster av möjligheter att omgående statuera exempel att i Sverige gäller den folkvalda statens lagstiftning över traditioner, religioner, släktrelationer, klanssystem etc. Ett unikt tillfälle för Migrationsverket att berätta om religionsfrihetens innebörd. 

Om inte budskapet går fram bör förstås beskedet vara att de hotade stannar och de som hotar lämnar. 

Om det är väldigt angeläget att förtrycka sina medmänniskor med annan tro så uppstår förstås frågan varför de överhuvudtaget flydde från världens mest intoleranta region, mellanöstern!? Att be dem förklara kanske är en bra första ingång tilll en inre förståelse…

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

Adam Tensta! Enkelt. Jag skulle aldrig sjunga med i låtar som innehåller uttryck som n-ordet eller h-ra. Aldrig.

Adam Tensta! Enkelt. Jag skulle aldrig sjunga med i hans låtar därför att jag avstår från en genre som innehåller uttryck som jag vägrar att uttala, oavsett om det handlar om n-ordet elller h-ra. Kränkta män som själva kränker andra, särskilt kvinnor känns rätt tomma i ande och handling.

Posted in Democracy and Human Rights | Leave a comment

Väljaren ska veta hut!

(SD ) når 18 procent i Demoskops opinionsundersökning. Det är ändå lägre än Sentios 22 procent. Sentio som lyckades pricka rätt i såväl 2010 som 2014 års val. Den hittillsvarande taktiken med sin innebörd att väljaren ska veta hut och räta in sig i ledet synes ha nått vägs ände.

Alla analyser är nu gjorda och det mesta har sagts under de senaste två åren. Numera är det nog i huvudsak bara vissa av förespråkarna för det migrationspolitiska låset som inte vill ta in dessa analyser och använda dess slutsatser.

Under tiden lossnar politikens lameller och Sveriges politiska karta förändras i grunden. I ett system där partidentifikationen fortsätter att minska, där de alternativa informationskällorna är många och lättillgängliga och där alltfler får direkta berättelser från vänner och bekanta att systemen migration och integration havererar söker alltfler väljare efter det eller de
partier som verkar ha bättre svar än de partier som håller sig fast i det migrationspolitiska låset.

 I en sådan situation kommer förstås det parti (SD) som redan har tagit höjden och satt ned sin flagga ha ett stort antal fördelar. Avgörande fördelar. En av dessa fördelar är att de för många väljare förefaller trovärdiga. Att de farhågor de har målat under lång tid nu förverkligas. Vem minns inte en motsvarighet, dåtidens sälval och (MP)s framgångar!? Det var ändå bara en händelse vid en enskild tidpunkt som bekräftade bilden som målats länge av att Östersjön höll på att dö och detta som ett resultat av bristande hållbarhet i vår totala gemensamma resurshushållning. Det vi nu ser inom migration och integration är utmaningar som under lång tid dagligen har lyfts fram och etsar sig fast i medvetandet. När övriga partier nu försöker närma sig höjden kommer de att ha en övermäktig uppgift om de inte helt enkelt bestämmer sig för att förändra sina positioner på ett avgörande sätt. 

Det första är att skapa en migration som i volym är anpassad till vad integrationen klarar av. Det andra är att göra det trovärdigt inför väljarna. I nuläget visar flera studier att cirka 65 procent av väljarna anser att den nuvarande migrationspolitiken är fel. Väljaren drar slutsatsen att felet sannolikt ligger i  att det ena systemet inte korresponderar med det andra. Det är en mycket stor andel. När dessutom alltfler i denna andel börjar sätta migration som första politiska preferens då har något fundamentalt skett i opinionen. 
De som bär ansvaret för detta skeende är förstås de sju partierna som håller i det migrationspolitiska låset. Väljarna reagerar enbart följdriktigt med hur vårt system – demokratin – är tänkt att fungera. De letar efter en opposition till denna sakpolitiska fråga. Just nu finner de endast en, (SD). 

De övriga partier som sakta nu försöker manövrera sig ut ut ur migrationspolitiska låset via integrationspolitikens dörr saknar i detta politikområde den avgörande vitala trovärdigheten. Det är för sent för löften om tekniska justeringar och reformer inom det politikområdet, enbart. Frågan har nu drivit på så långt att hela systemflödet måste ses över. Först i en sådan fönsteröppning kan trovärdigheten börja återvinnas. 

Vi är några, dit hör framförallt Johan Westerholm och Tino Sanandaji men även Thomas Gür, Peter Högberg, Edward Nordén, Anders Moberg m.fl. som sedan 2012/13  – långt innan journalister och politiska mediaspinnare dök upp under sommaren och hösten 2014 och började ro – har skrivit om behovet av riktig raketforskning och gemensam politisk totalöversyn av hela systemflödet migration – integration, med bostäder, arbete, utbildning etc. kopplat till volymer, kompetenser, etc.

Det var då och är nu i allra högsta grad ett torrt konstaterande hitom drömmarna om vilket samhälle vi vill ha. Politik bygger på en kombination av drömmar, fakta och vilja med beslutsamhet. Önskedrömmar blir genomskådade och förkastade av betraktaren: väljaren, skattebetalaren, invånaren och medborgaren. 

Frågan är hur länge till lamellerna ska få stå och snurra!? När inser partierna att det inte är en förpackningsfråga som avgör väljarnas preferenser? Att detta inte är en kosmetisk politikkonstfråga? Det här är politik på riktigt. Det här är realpolitik. Det här är systempolitik. Eller rättare sagt det nuvarande tillståndet permanentar de problem som avsaknaden av en hållbar systempolitik orsakar. 

Inga andra åtgärder kommer att räcka till fullt ut om inte även volymfrågan vägs in. Precis som volym är en av flera vitala nycklar vid avvägningar och prioriteringar inom andra politikområden som handlar om humanitet och resursavvägningar. 

Att vi nu dessutom i oviljan och oförmågan att ta i dessa vitala priorieringar väljer att döva vårt samvete genom att ta resurser från de absolut värst drabbade medmänniskorna i det totalt söndertrasade närområdet t.ex. I Syrien och Irak är helt obegripligt inhumant och snudd på hemmapopulistiskt. 

Nej, väljaren ska inte veta hut. Lyssna istället till våra väljare. De är väljare i ett land där 90 procent av befolkningen gillar invandraren men där 65 procent anser att migrationspolitiken är fel. Om inte politiken slutar att tjura och bångstyrigt avvisa väljarens oro kan vi tids nog befinna oss i den omvända opinionssituationen… Vem tar då ansvaret!?

 

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 3 Comments

När visheten åter fick ta ton för friheten!

Äntligen! Detta är i mitt tycke det klokaste och mest vitala som har skrivits av en ledande socialdemokratisk debattör de senaste femton åren. Tack Anne-Marie Lindgren. 

Nu kan socialdemokratin börja nysta i och ta i utmaningarna på allvar. Tiden för undfallenhet, ovilja, nervös rädsla och osäkerhet och slentrianmässiga fördömanden är passerad. Nu kan det socialdemokratiska partiet bli ett framtidsparti på riktigt, dvs ett parti som tar i de absolut mest komplexa och svåraste av utmaningar. Det är ju det vi har partier och politisk mobilisering till. 

Nu kan socialdemokratin börja vandringen mot målet att åter bli ett parti som befriar människan på alla plan. 

“Det blev en underlig debatt när flera kvinnor, med erfarenheter från bostadsområden där religiös fundamentalism håller på att växa sig stark, berättat i medierna om en manlig övervakning som begränsar dras möjligheter att röra sig i det offentliga rummet.

Den självklara reaktionen, åtminstone för dem som tillhör partier som kallar sig feministiska, borde vara ett oreserverat stöd för de drabbade kvinnorna.

Men inte.
För det gäller förtryck betingat av radikal islamism, och utövat av män med icke-svensk bakgrund.

Så det blev kortslutning. Kravet att stå upp mot kvinno­förtryck kom i konflikt med kravet att inte vara islamofobisk eller rasistisk, och att inte stödja SD genom att ta upp sådant som kan användas som stöd för invandringskritik.

Så reaktionen blev att stämpla kvinnokritiken som just rasistisk och islamofobisk, och ett spridande av ”stereotyper” om muslimska män.

Upprördheten var betydligt större över att kvinnorna använt uttryck som ”skäggiga män” än över det faktum att dessa män på olika sätt upplevdes som hot. Kritiken mot övervakningen blev huvudfrågan, inte övervakningen själv. 
Kvinnorna borde ha formulerat sig annorlunda, förklarat männens beteenden med rasistiska och koloniala strukturer, påpekat att det bara handlar om en minoritet män samt hållit fram alla andra patriarkala strukturer som också förtrycker kvinnor.

Med andra ord, de borde ha tagit upp ett stort antal andra frågor utom precis just de problem som var akuta i deras egen vardag.

De problemen ska uppenbart invänta sin lösning till dess att alla patriarkala och koloniala strukturer är nedkämpade. Då försvinner de tydligen av sig själva.

Fram till dess får kvinnorna stå ut.”

Läs mer:

Att kritisera islam är inte islamofobi – Anne-Marie Lindgren (S)

http://www.stockholmstidningen.se/default.aspx?page=3&ideologi=279

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

Matthew mannen som går vidare i sitt liv – precis som demokratiska samhällen ska göra efter varje terrordåd

Matthew, mannen som tog ISIS-mördarens kulor och räddade livet på sin älskade Saers har nu börjat återhämta sig. 

“– Pappa räddade mamma och är en hjälte. Jag lever tack vare honom, det är inget snack om den saken. Och att han fann den mentala och fysiska styrkan att fortsätta när han trodde att han skulle dö var otrolig. Han är min hjälte.”

En riktigt hjälte återhämtar sig! Precis som våra demokratiska samhällen också kommer att göra efter varje kommande terrorattack. Det är det som är att motverka och återhämta sig från den våldsbejakande extremismen och terrorismen. 

Eftersom de är svaga så använder de våld och terror vars yttersta syfte är att nå makt och inflytande genom att ingjuta fruktan och rädsla. 

Precis som tidigare terror har bekämpats så handlar det även här om att som britterna brukar formulera det: “always come back, always show resilience, always go on with our ordinary lives”. 

Den som är mest uthållig, adaptiv och precis vinner det asymmetriska kriget. Den här striden kommer att pågå de närmaste tre till fyra decennierna. Så länge finansieringen av de nätverk och organisationer som faciliterar hatet och polariseringen inte bryts så kommer nya rekryter att tillkomma. Så länge ytan – den värderingsmässiga och den geografiska – inte återtas så göds nya rekryter. Så länge det strategiska inflytandet – de återberättade och/eller självupplevda berättelserna om orättvisir och/eller egna tillkortakommanden inte motverkas genom motbilder och konkreta förändringar så kommer nya rekryter att tillkomma. Samtliga tre punkter samvarierar. Utan att konfrontera dessa tre punkter kan inga insatser mot våldsbejakande extremism och terrorism nå verkan i målet och bli framgångsrika. 

Läs mer:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21075518.ab

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment