..Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den…

“- Öppna era hjärtan” sa statsministern med ett lätt darr på rösten.

Likt prästen eller konungens befattningshavare som förmanade torpare och arbetare att bidra med det de inte längre hade. “Ni där hav tålamod och öppna edra hjärtan”.

Men få tvivlar nog på det äkta engagemanget i statsministerns syn på humanism. Det finns ett beundransvärt djup och en tålmodig hållbarhet i detta engagemang. Däremot finns det all anledning att fråga sig huruvida statsministerns syn på solidaritet präglas av en gammaldags överhetens syn på vem som skall öppna sitt hjärta!?

Vi har ju redan öppnat våra hjärtan. Statsministern har självklart inte missat att vi snart tar emot över 90.000 medmänniskor i nöd i år. Statsministern har själv konstaterat att det är ett akut behov som innebär att andra reformer får stå tillbaka. Det kan rentav bli aktuellt med besparingar i olika välfärdssektorer för att klara denna akuta nöd.

Men vad statsministern undviker att poängtera är att ordet “vi” inte betyder alla kommuner i vårt land. “Vi” betyder inte de kommuner som borde ha de bästa förutsättningarna att såväl ta emot som integrera nya medmänniskor. “Vi” är i bästa fall en omskrivning. Vi borde nämligen uttalas bl.a. Lidingö, Danderyd och Stockholm Stad.

Öppna era hjärtan har de flesta av landets kommuner redan gjort. Det handlar om kommuner som Askersund och Borgholm och det handlar om små orter som Ställdalen och Västra Å. De öppnade sina hjärtan med en självklar solidaritet och humanitet. De öppnar sina bostäder, skolor och sin hälso- och sjukvård. De behöver inga vädjanden om tolerans. De har handlat utifrån en annan värdegrund, en värdegrund som utgår från respekt inför den lidande människan. Respekt inför människors omedelbara behov av stöd och hjälp.

Att i detta läge vädja om att människor ska öppna sina hjärtan framstår snarare som en överhetens nonchalanta påbud till de som redan tar sitt ansvar. Ett påbud till den arbetarklass och den medelklass som redan ställer upp solidariskt och humant. De som gör det utan påbud, trots att dagens migrationssystem ger minimala möjligheter att planera för och förbereda för ett såväl humant som effektivt omhändertagande. Detta trots ett mottagningssystem som har krackelerat.

Ett system där fyra vuxna kan få leva på 15-20 kvadratmeter i flera år. Visst är det förmodligen bättre än att dö framför IS brutala avskyvärda smutsiga mördarhänder. Men visst borde vi kunna bättre än så. Vi talar nu om människor – inte alla, men tillräckligt många – som är djupt traumatiserade av egna stridserfarenheter. Människor som flyr på flyktvägar arrangerade av fullständigt skrupelfria människosmugglare. Människor som tas emot i boenden som helt bygger på utbudets enda ägande lag och där människor i nöd profiteras ohämmat av s.k. välfärdsleverantörer.

Men det är inte dessa leverantörers fel. De erbjuder åtminstone ett boende. Även då de bär vinsten av boendet medan kommunerna står kostnaderna för skola, hälsovård m.m. Visst utgår det statlig ersättning, men bara inom hälso-och sjukvården var underskottet mellan kommunernas kostnader och statens ersättning över en halv miljard kronor 2012. Växelpengar i sammanhanget.

Poängen är inte pengarna utan oredan, icke planeringen, oförutsägbarheten och icke respekten inför de kommuner som sliter hårt för att dag för dag få verksamheterna att rulla på.

Snarare ger uttrycket “öppna era hjärtan” en påminnelse om uttrycket i Rom.13:3 “…Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den…”

När en ledare påbjuder plikter då må denne också se till att dessa fördelas jämt. Särskilt bör ledaren se till att de som har störst förutsättningar också tar sitt ansvar. Det är respekt inför väljare, invånare och flykting. Solidaritet är att hjälpas åt. Det är att hjälpas åt tillsammans.

Rikta vädjan till de som sitter på första raden och intensivt gömmer sig bakom skranket. De som envist vägrar att bidra. De som talar vackert om att visa solidaritet men som försvinner in i dimman när det är dags att bekänna färg. När det är dags att visa att ord är handlingens värsta fiende.

En sådan handling är att börja organisera och framförallt finansiera en obligatorisk flyktingmottagning på lokal kommunal nivå som är dimensionerad för olika nivåer. En mottagning som i ett första steg utgör en krisförvaltning som vid behov kan expandera, ungefär som vårt civilförsvar och totalförsvarsberedskap planerades och övades för en gång i tiden…

En mottagning som inte innebär effektivitetsförluster i form av att privata leverantörer kan ta för sig ohemult av migrationens kostnader och finansiering.

En migration som innebär ett mottagande som inte är tolerant utan som är respektfullt mot invånare, väljare och flyktingar. I förlängningen respekt inför våra medmänniskor. De som skall arbeta i vårt land till schyssta rättvisa villkor. De som skall skapa en framtid för sig själva och sin barn. De som skall betala skatt.

De som i sin tur skall vara med och finansiera, stödja och visa medmänsklighet mot de människor som är i nöd om tio år.

De medmänniskor som flydde från Iran och Bosnien är i dag vitala grundstenar i vårt samhällsbygge. Visst, låt oss vara ärliga. Det kommer inte gälla alla! Men vi måste utgå från att de allra flesta inget hellre vill än att ta kontroll över sitt liv. Att arbeta. Att betala för sig. Att bidra. Att se sina barn bli självständiga fria individer.

Men just därför må vi utveckla ett system som aldrig viker från principen om schyssta och rättvisa villkor på arbetsmarknaden och som möjliggör ett mottagande där individuella förutsättningar styr utformandet av mottagandet. Ett mottagande som präglas av principen gör din plikt, kräv din rätt.

Men då behöver vi inte någons överhetens påbud. Vad vi behöver är att alla visar respekt, såväl vi som tar emot som de som tas emot. Ingen tolerans, utan respekt. Tolerans är en gåva som ges på nåder. Respekt däremot är jämbördig och jämlik. Respekt innehåller förväntningar och krav. Respekt inför varandra. Förväntningar och krav på varandra. Respekt.

Läs mer:

Var är besparingsförslagen? – Sanna Rayman

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=367931D5AFBD23CE528E54A3DDE01482.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3820506

Nu kom notan – Johan Westerberg

http://ledarsidorna.se/2014/08/nu-kom-notan/

Vad är planen för det nya flyktingläget? – Anna Dahlberg

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/var-ar-planen-for-det-nya-flyktinglaget-1/

Varför väljer Reinfeldt att ställa flyktingmottagande mot sociala reformer? – prof. Ulf Bjereld

http://ulfbjereld.blogspot.se/2014/08/varfor-valjer-fredrik-reinfeldt-att.html?m=1

Vänsterpartiet säger nej till vinster i flyktingmottagandet

http://nyheteridag.se/vansterpartiet-sager-nej-till-vinster-i-flyktingmottagandet-bert-karlsson-kan-agna-sig-at-musik/

Arbetsförmedlingens anslag för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden kommer inte att räcka.

http://www.svt.se/nyheter/af-saknas-pengar-for-att-hjalpa-nyanlanda

Öppna era hjärtan, flyktingpolitik går före allt – Cornucopia

http://cornucopia.cornubot.se/2014/08/reinfeldt-oppna-era-hjartan-och.html?m=1

Bryt tabut om Sveriges asylpolitik – Gunnar Sandelin

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bryt-tabut-om-sveriges-extrema-asylpolitik-10195

Sverige fullt av minfält inför riksdagsval – Herman Lindqvist

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article19373405.ab

Om det odukade borden – Martin G Moberg

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/08/val2014-det-odukade-bordet.html?m=1

Detta får du inte läsa på ledarsidan – Marika Formgren

http://iloapp.marikaformgren.se/blog/www?Home&post=64

Systemkollaps – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/en-demokratisk-systemkollaps/

Ingen gratislunch – Ivar Arpi

http://magasinetneo.se/artiklar/invandring-ar-ingen-gratislunch/

Marionettmästaren och Åkesson vann ronden!? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/marionettmastaren/

Sluta rabbla mantrat “det gynnar SD” – Marcus Priftis

http://www.dagensarena.se/opinion/marcus-priftis-sluta-rabbla-mantrat-det-gynnar-sd/

Invandrare jobbar mindre även på lång sikt – dr Tino Sanadaji

http://www.tino.us/2014/08/invandrare-jobbar-mindre-an-svenskfodda-hur-man-an-raknar/

Tankar om opinionsbildning – Johan Westerberg

Tankar om opinionsbildning

Fler tycker Sverige tar emot för många – SvT

http://www.svt.se/nyheter/val2014/fler-tycker-sverige-tar-emot-for-manga

Majoritet för att ta emot flyktingar

http://mobil.dn.se/valet-2014/majoritet-for-att-ta-emot-flyktingar/

Det skaver! – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/det-skaver/

Alla är vi rasister eller inte!? När ordet rasist inte längre har någon betydelse – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/alla-ar-vi-rasister-eller-inte/

Regeringen planerar kraftiga skattehöjningar för att möta kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/planerar-ny-skatt-for-att-klara-flyktingfragan/

Invandring en nettokostnad – dr Sanadaji

http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/

Vi har synat bluffen – Oss alla

http://mobil.dn.se/debatt/vi-har-synat-bluffen/

Helt slut – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/helt-slut/

Väljarna får ta notan för bankskatten

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=09E0562DCFB768AB82CAB0763253D63F.rocco4?cid=25991131&rssId=25967241&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3838854

Vi öppnade våra hjärtan men Borg fanns inte där – Boel Godner

http://boelmittilivet.com/2014/08/20/vi-oppnade-vara-hjartan-men-anders-borg-fanns-inte-dar-for-sodertalje/

En öppnare migrationsdebatt – Staffan Danielsson

http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/08/en-oppnare-migrationsdebatt.html?m=1

Posted in Democracy and Human Rights, Management | Leave a comment

Nej det är inte islamofobi att vilja förebygga och motverka svenskars deltagande i folkmord på shiamuslimer i Irak

I bl.a. dagens Aftonbladet sågas förslagen till skärpt lagstiftning vad gäller eget deltagande i träning, utbildning och strid. I inlägget redogörs bl.a. flera friande domar vars åtal har skett mot bakgrund av hittills gällande lagstiftning. Inlägget avrundas med åsikten att en förändrad lag skulle bidra till ökad islamofobi.

Det gäller att se skillnaden mellan nuvarande lag och en förändring. Idag är det endast olagligt att träna andra. I morgon kan det bli olagligt att delta i träning, utbildning och framförallt i strid. Det är en rejäl skillnad.

Att åklagare må bevisa vederbörandes t.ex. direkta deltagande ökar snarare rättssäkerheten jämfört med dagens betydligt mer luddigare ansats om att agera tränare. Svårigheterna i det senare är snarare en orsak till varför ett antal åtal hittills inte har hållit hela vägen, men samtidigt inneburit personliga tragedier för de som åtalats.

En reformerad lagstiftning handlar inte om att motverka hängivna nätstudier på diverse vidriga jihad- eller neo-nazisidor eller någon dedikerad studiecirkel i Sverige, utan det handlar framförallt om att motverka träning, utbildning och deltagande i strid på plats.

Lagteknisk utformning i samklang med vad som är möjligt att styrka i ett åtal. Självklart gäller det alla resande stridande, oavsett om de hamnar i Irak eller Ukraina. Det är gärningen som skall vara straffbar, inget annat.

Islamofobiresonemanget är snarare direkt utmanande mot alla de shia-muslimer som nu utrotas i Irak och där svenskar kan vara direkt ansvariga för dessa vidrigheter.

Men lagstiftning är endast en del i arbetet med att förebygga och motverka. Ett aktivt arbete mot resande stridande måste också ske inom ramen för en helhet med preciserade åtgärder för varje företeelse och problem, en strategi.

Läs mer:

Behovet av en helhetssyn – en strategi för resande stridande

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Aftonbladet om reformerad lag

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19369063.ab

Vi bevittnar ett folkrättsbrott i Irak

http://www.dagensarena.se/opinion/tara-twana-christer-sturmark-vi-bevittnar-ett-folkrattsbrott-i-irak/

IS årsrapport

http://understandingwar.org/backgrounder/isis-annual-reports-reveal-military-organization

Resande stridande från Sverige ser framemot att dö

http://www.etc.se/utrikes/svenske-18-aringen-ser-fram-emot-att-do

Varning för terroriststat nära Europa

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19380179.ab

En politisk attack mot oss muslimer – Zakarias Zouhir

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=4939FA2E9852BFF5DF3085B1EA14626F.sonny4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3831086

Nej islamism är inte representativ för islam – Ivar Arpi

http://magasinetneo.se/blogg/islamismen-ar-inte-representativ-for-islam/

Liberal islam i skuggan av Sveriges politik – Hanna Gadban

http://www.fritanke.se/liberal-islam-i-skuggan-av-sveriges-politik/

Terror-error – Aron Lund

http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/terror-error/

Om den islamofobiska Islamiska Staten – Mohamad Omar

http://www.svt.se/opinion/ett-enat-islam-ar-varken-mojligt-eller-onskvart-1

Rasistkort och frikort

http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/rasistkort-och-frikort/

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment

Tentative Swedish Strategy on Foreign Fighters and Combatant Trained in Foreign Countries – Proposal and some thoughts

Background

Since the evolving of the civil-war in Syria the intensified brutalization means that crimes against humanity, crimes of genocide and crimes of war have become more or less a routine and in fact a mean, way and an endstate of warfare among many of the participants.

Further more with the attacks, the occupation and the sort of warfare carried out by the Islamic State in Iraq the crimes of genocide, crimes against humanity and crimes of war has geared up the necessity to effectively stop the recruitment of new participants as well as to follow up with legal convictions on those participating in these horrible crimes.

Today the estimation is that 11.000 participants in the Syria-Iraq conflict are Foreign Fighters (FF) and Combatant Trained in Foreign Countries (CTFC). They are right there in the theatre of Syria and Iraq, but they have their citizenship in other countries, mostly in the Middle East. But almost 2000-3000 of them are from West-Europe, United States, Canada and Australia.

Perhaps we cant stop the conflict in Syria and Iraq, but we can stop the logistic flow of soldiers and materiel. Every country have their own responsibility to participate in this very essential work for elemantary humanity and to uphold the respect for international law. Sweden being one of the biggest supplier in West-Europe of foreign fighters and combatants trained in foreign countries have a non-negotiable non-relativistic responsibility to contest our own space and to stop new recruitment to FF and CTFC.

Situation

At this moment about 70-100 FF/CTFC has travelled to Syria, Iraq, Afghanistan, Somalia and even Ukraine (10). About 40 have returned and so far about 20 has been reported dead.

We know that most FF and CTFC will have a low barrier against the use of violence. There are also clear signs of unsocial behavior and mental illness detected among several of those that have returned.

Statistics clearly indicates a potential higher risk for severe damage if terrorist-attack are carried out by FF/CTFC.

For example:

-Global Jihadist 93-08 trained by AQ means that the possibility of success in terrorist-attacks increases 2-4 times (Sageman)

-Out of 32 serious jihadist attacks against targets in West-countries 04-11, 53 procent of the cases where linked to training and operational planning that where done abroad in Pakistan, 6 procent in Jemen and 3 procent in Iraq (Cruickshank)

-In 04-07 six cases of serious planning to attack the UK where discovered. In five of these cases 38 core-individuals had crucial contact of significant importance to training-camps for terrorists in Pakistan. These connections where not just simple sporadic connections. They where an important part of planning and the execution of plans (Clutterbuck and Warnes RAND)

We also know that both the leader of AQ Mr Zawahiri and the leader of IS Mr Baghdadi have pinpointed Sweden as a vital target. Abdulwhab al-Abdaly that blew him simself up at the corner of Drottninggatan-Bryggargatan in Stockholm 2010 claimed that he where acting on the behalf of the Islamic State. Later information have suggested that he where trained by the same group in Iraq.

Further on international and national studies shows that homegrown self-radicalized and inspired violent extremism can escalate to terrorism.

The existance of autonomous violent jihadist cells, potential lone actors and an existing train the trainer phenomena could become a deadly cocktail when inspired by and trained by well educated, trained and experienced FF and CTFC.

In todays strongly polarized political debate and environment in Sweden there is a likely risk of trigger-effects on right-wing extremism, left-wing extremism and jihadism. They all nurture each other.

A risk-assessment would indicate that FF/CTFC increases the risk for terror-attacks in Sweden to become more likely and with an moderate to major impact. We also have to reflect upon the nexus and convergence of criminality and civil-war, insurgencies and terrorism. We will see an increase in criminal activities transformed to Sweden, both in order to finance acitivities of terror and insurgency as well as gaining just criminal economic profits. Logistics means and financial support from Sweden will in this scenario increase over time.

Challenges when countering FF and CTFC – interrelated factors

Some of the factors that do play an significant role in the process leading forward to a person becoming an FF or CTFC are:

- Socioeconomic marginalization. Its an mixture of a failing education system, unemployment, social deprivation, etc. These problems often – not always – converge with subareas characterized by socio-economic marginalization, social unrest, criminality and anti-social behavior.

- Retold or/and self-experienced grievances (“War on terror” and its effect on for example muslim communities, Israel-Palestina conflict, second generation immigrant in diaspora, discrimination, loss of exit and a “lifeproject” etc.)

- Radicalized and strongly polarized political debate and growing extreme political alternatives. Right-wing, left-wing and jihadist/islamist movements indirectly nurturing each other.

- Political discourse in line with AQ and IS strategy to create and further fuel the fire on the perceived conflict between the West and the muslim world.

Desired endstate of the strategy

The desired endstate of a strategy should be that no person living in Sweden shall become a Foreign Fighter or Combatant Trained in a Foreign Country. Thereby we contribute to the global combat against terrorism, we make Sweden safer and we secure that all individuals will enjoy their human rights.

So what would be the definition of terrorism conducted by Foreign Fighters and Combatant Trained in a Foreign Country!?

The unlawful use or threatened use of violence carried out by Foreign Fighters or Combatant Trained in a Foreign Country against individuals or property in an attempt to coerce or intimidate the government or the society to achieve political, religious or ideological objectives

By this definition we will circle in the important factors such as: actor, act, victim, intent, audience and environment. The definition is important for several reason. One is of course that the definition plays a huge role when deciding upon wether international law, international treaties and international co-operation can be used to their fully extension.

This strategy would function as a more detailed strategy built upon The Swedish National Strategy on Counter Terrorism and The Swedish National Strategy on Counter Violent Extremism. This strategy would be part of the governments nested strategies.

Strategy framwork

The framework of the strategy is pro-active as well as re-active:

•Predicting and detecting those in risk of becoming FF/CTFC

•Detecting and Preventing from becoming FF/CTFC and inspiring others

•Responding to those coming back so that they may be reintegrated to the society

•Pursue those FF/CTFC that have committed crimes of war, crimes on humanity, crimes of genocide and those who in other unlawful ways are contributing to recruitment, arranging education, financing, logistic etc of FF/CTFC. When the law is reformed also investigate and when possibly prosecute those participating in education, training and fighting.

•Recover from an terror-attack by foster a culture of resilience especially in Local Government and among Local Community Leaders

Current status and recommendations

Predict and detect

The security agencies, including the fusion center NCT, do have fairly good and effective co-operation, capacity and capability in sharing information on threat-assessment, for example on terror-related matters.

But, the local governments are generally characterized by low awarness, low competence and a lack of co-operation in the area of violent extremism and terrorism, especially when it comes to related questions such as the FF and CTFC.

Recommendations

-Form Local Detect, Prevent and Respond Team (DPRT)

-Community policing in co-operation with local government, DPRT and community leaders actively targeting FF/CTFC both on ground and in social media.

-Concerning-dialogue with individuals when indication on general unsocial behavior combined with engagement in violent extremism.

-Some municipalities are in the initial process of starting or have started similar activities. Perhaps in the near future they can be used as road-models.

Detect and Prevent

There is of course no uniform identity or character among those who become recruited to become FF and CTFC. But there are some backgrounds that are more or less common. Often there is a story of social needs, unemployment, failed education etc. Overcrowded apartments that forces youngsters to spend time in other groups and subgroups/areas.

We also know that social media plays a decisive role. Especially secret communication at the deep web. We can also observe that recruiters do target local community by propaganda, fundraising, incitement, etc. Radicalization and recruitment are sometimes parallell processes and sometimes processes linking on to esch other.

But the fundamental hinder today against prevention is the lack in legislative matters (Today forbidden to arrange education and training but not to take part of training or participate).

Recommendations

- Legislative reform on FF/CTFC. Forbid education and training as well as participation in fighting.

- Contest the space and redirect conversation. Fund NGO:s that counter narrative both on ground and in social media.

- Train local community-police and DPRT to carry out risk-assessment.

- Concern-dialogue in direct targeting FF/CTFC.

- Increase education in our school-system on critical thinking among youngster.

- Fund NGO-activities for meaningful activities during spare time.

- View reports from Human Rights Watch and Amnesty and de-legitimaze via information on the situation and the crimes that FF and CTFC are conducting in Syria and Iraq.

- National knowledge- and advisory-center for preventing and countering violent extremism.

Respond

So far 40 FF and CTFC have returned from foreign theatres. Some shows sign of anti-social behavior and PTSD. Families and local community leaders are very worries and they ask the local government for help and the police to respond. There is a risk that FF and CTFC will inspire others on social media or on the ground, for example autonomous jihadist cells or lone actors. Its even been identified that some of them act as train the trainer.

Recommendations

Its important to respond with targeted precised ways and means.

- Foster a strong co-operation betwen DPRT, healthcare, local police in close contact with the families and local community leaders.

-Risk-assessment carried out by local police and the security service if necessary in some aspects in co-operation with DPRT.

-Concern-dialogue and de-briefing (indirect contesting the space) with FF and CTFC.

-If possible facilitate dis-engaged FF and CTFC as storytellers in social media and on ground. Direct contest the space.

-EXIT, priority to find a new “life-project”. Meaning of life.

-Sponsor NGO:s and local community-organisations that are eager to contest the space and redirect conversation on social media and on ground in the local environment.

Pursue

So far there has not been any prosecution on FF or CTFC related to Syria or Iraq neither on the prohibition against training and educating nor on crimes of war, crimes on genocide or crimes of humanity. Also supportive activities such as funding, recruitment, planning and logistics seems to continue without major interruptions.
Embryos to autonomous jihadist cells, indications on lone actors and train the trainer phenomena are – as long as they are known – targeted and under surveillance by the security service. But there need to be more attention on the necessity to have a whole government approach when detecting, preventing, responding on and pursuing FF and CTFC.

Recommendations

- Investigate and when possibly prosecute those who arrange education and training of FF and CTFC. When the law is reformed also investigate and when possibly prosecute those participating in education, training and fighting.

- Always investigate and when possibly prosecute whose that have committed crimes on humanity, crimes of genocide and crimes of war. In the latter part there is a new law in place since the summer of 2014.

- Prosecution and the opening to publicity of the investigation may contribute to de-legitimize FF and CTFC.

-Target and disrupt funding and logistics via an task-forcegroup at the National Police Board, Security Service, National Taxation Board, Local Social Affairs Board etc.

Recover

There are Municipal Crisis Team in place but they have rarely trained on how to recover from a terrorist-attack.

Recommendations

- We need to foster a culture of resilience. Reinforce and support Local Government och local community leaders. One way is to enforce an Crise-exame in Preventing and Counter Violent Extremism and Terrorism on Local Government level.

Outcomes

Success of this strategy relies on the political will to take on the public debate, to fund proposed activities, to support local communities and to fulfill a whole government approach including legislative reforms. The failure to implement this strategy increases the risk for terrorist attacks in Sweden to become likely and with an moderate to major impact.

Conclusion – Proportionality och precised actions

These are some observations on the current situation in Sweden and some of the recommendations that can be feasibel to implement. The whole strategy includes more of activities and recommendations that would form a whole government approach. This is just the summary.

The crucial plattform for the strategy is build upon the concept “if it isnt broke dont fix it”. By that I mean that it is fundamental that all means and ways are precisely directed and that they always shall be formed, structured and implemented in proportion to the threat. In proportion to the desired endstate. And that is an endstate that always focus on the safe-guarding of Human Rights.

Read more:

Gender conflict prevention countering violent extremism

http://www.brookings.edu/research/papers/2014/07/30-gender-conflict-prevention-countering-violent-extremism-couture

Every fifth FF from Scandinavia killed in Syria and Iraq

http://mobil.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hver-femte-fremmedkriger-fra-Skandinavia-drept-i-Syria-og-Irak-7655475.html

About FF from Norway

http://m.db.no/2014/08/01/kultur/meninger/kronikk/terror/beredskap/34590366/?www=1

Professor Mohammad Fazlhashemi, (islam teology at Uppsala university) on IS in Iraq

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5934914

Swedish men participate in IS

http://m.youtube.com/watch?v=fk7XOkYjP2E&sns=fb

IS the Jihadist hub

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0GC1FB20140812?irpc=932

Swedish Defence College – Report on Foreign Fighters

English summary

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/publikationer/Prevention%20of%20violent%20extremism%20in%20third%20countries%20.pdf

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/2013/Förebyggande%20av%20våldsbejakande%20extremism%20i%20tredje%20land.pdf

Peder Hyllengren at the Swedish Defence College – On Jihadist and Foreign Fighters

http://www.youtube.com/watch?v=fk7XOkYjP2E&sns=em

IS crimes on children and women – ethnical and religious clensing

http://www.expressen.se/nyheter/hundratals-barn-och-kvinnor-halls-fangna/

A united society against IS – Salar Rashid, Candidate to the Swedish Parliament

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19334832.ab

An arabic journalist de-legitimaze a Swedish IS-supporter, effectively. The journalist knows his Koran.

http://m.youtube.com/watch?v=fAJ38zVx-1o

And a Swedish comment on the intervju – Hans Brun, Swedish Defence College

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/okad-strom-av-tips-till-sapo/

ISIS views spread in Balkans as Kosovo police nab 40 militants

http://intelnews.org/2014/08/13/01-1532/

A war betwen civilisation and barbari – The war and terror by IS in Iraq and Syria

http://www.fredrikmalm2014.se/2014/08/ett-krig-mellan-civilisation-och-barbari.html?m=1

Hours from a genocide in Iraq – US, Iraq, Germany, France and UK proceeds with massiv aid and military advisory support

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19356009.ab

Key-numbers on IS brutality in Iraq and Syria

http://m.huffpost.com/us/entry/5659239?ncid=fcbklnkushpmg00000010

At war for the Caliphate

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/de-gar-i-krig-for-kalifatet/

IS in Iraq – A project that must be countered and stopped

http://www.frivarld.se/magasin/islamiska-staten-irak-och-syrien-ett-vansinnesprojekt-som-maste-stoppas/

IS beheading children

http://shoebat.com/2014/08/12/muslims-behead-christian-children-put-heads-sticks-take-wives-christian-men-make-concubines/

Swedish MP, member of the Foreign Affairs Committé and Foreign Policy spokesman for the Socialdemocrates recognizes US support to Irak and also demand a UN-mandat to fight IS.

http://www.expressen.se/debatt/fn-mandat-for-en-internationell-insats-mot-is-terrorn/

Iraq by itself can not stop IS – Hans Brun at the Swedish Defence College

http://www.svtplay.se/klipp/2240939/irak-kan-inte-stoppa-isis

Swedish Security Service update from today on the subject Foreign Fighters.

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2014-08-13-ny-reflektion-om-al-qaidainspirerat-resande.html

The denial!

https://mobile.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/560119-baghdadi-denial-syndrome

IS seize key towns

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2723659/ISIS-militants-seize-key-towns-villages-close-Syrian-border-Turkey.html?ito=social-facebook

Disrupt IS cash-flow in Iraq – target their local economy

http://mobile.nytimes.com/redirect?to-mobile=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2014%2F08%2F14%2Fopinion%2Fdisrupt-isiss-cash-flow-in-iraq.html%3Futm_source%3Drand_social%26utm_medium%3Dhootsuite_rand%26utm_campaign%3Dhootsuite_rand_social%26_r%3D0%26referrer%3D

Hundreds of British extremists are going to come home if they start losing

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2724916/Hundreds-British-extremists-going-come-home-start-losing-Chilling-warning-Scotland-Yard-chief-potential-terror-threat-jihadists.html?ITO=1490

More Foreign Fighters from Sweden joining IS, what will happen if and when they return?

http://www.expressen.se/nyheter/allt-fler-svenskar-ansluter-sig-till-is/

Can we counter Jihad-fatwa in Sweden?

http://nyheter24.se/debatt/775022-vad-har-vi-for-beredskap-att-bemota-jihad-fatwa-i-sverige

Sunni-muslim leaders ready to join new Iraq government – Game-changer

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19371900

Twitter suspends Islamic State Accounts

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11039900/Twitter-suspends-Islamic-State-accounts.html

Kamp mot extremism har försummats, det behövs en strategi mot resande stridande – Staffan Danielsson (c) och Edward Nordén (c)

kamp mot extremism har försummats

Terror-error – Aron Lund

http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/terror-error/

Tomorrow it will be The West!

http://www.independent.co.uk/voices/comment/today-isis-is-attacking-the-middle-east-tomorrow-itll-be-the-west-9681048.html

How to save Middle East from Islamic State

http://m.thenational.ae/world/syria/global-talk-how-to-save-the-middle-east-from-islamic-state

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment

Om politiken inte har självförtroende – vad är då politiken?

“Bakom de försämrade utsikterna ligger enligt finansministern en dämpad efterfrågan från omvärlden på svenska exportvaror. Men han lyfte också fram ökade kostnader till följd av att fler flyktingar kommer till Sverige.

– Vi har sett att utvecklingen i Irak och Syrien gör att vi har en rätt påtaglig ökning av kostnaderna för asyl och integration och migration, den kommer att slå igenom på offentliga finanser, säger Anders Borg.”

Är det dags för statsministern att ta sin finansminister i örat när han redovisar statistik och kostnadsfakta som var och en naturligtvis själv förstår!? Migrationsministern fick i alla en rejäl skrapa för ett år sedan. Men, varför ska någon överhuvudtaget få en skrapa för ett nödvändigt resonemang kring fakta.

Det här är inte raketforskning. Om SD ska motverkas så är det bl.a. denna fakta som ska diskuteras, men utifrån respektive partis värdegrund.

Humanism och ekonomi. Tråkigt, trist och svårt. Ohyggligt svårt. Det gäller alla politikområden. Vissa är svårare än andra. Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, integration, migration, rättsstat etc. Det handlar om kärnvärden som ingen av oss kommer undan. Det handlar om resursfördelning som vi inte heller kommer i från. Det handlar om att undvika att ställa grupper och individer mot varandra. Samtidigt som det är exakt det politiken gör vid många av de beslut som utformar vårt välfärdssystem och vårt samhälle. Varje gång vi försöker smita undan detta resonemang och dessa svåra konfliktytor så löser t.ex. SD in en ny värdekupong i väljaropinionen.

Det kan inte vara rätt och riktigt att fatta tuffa kärva politiska beslut på nationell nivå och sedan snabbt kicka ansvaret nedåt till myndigheter och kommuner att via tjänstemän och lokala politiker förverkliga politik som inte håller ihop i slutknuten. Politik får aldrig bli en experimentell lek med människors liv, lem och hälsa. Politik bör handla om att varje beslutsfattare rakryggat tar ansvar i sin helhet för samtliga sina beslut.

Partier med självförtroende. Partier med en stark humanistisk värdegrund. Partier med en rak politisk agenda. Partier som bygger sin politik på kunskap, fakta, vetenskap och i fonden en stark värdegrund och övertygelse ska ha förmåga och vilja att ta vilken debatt som helst närhelst och på sina egna villkor.

Hittills har SD dominerat det offentliga samtalet i meningen att de andra partierna, enligt SD, inte vågar ta debatten. Är det så? Ja delvis, men det är förstås därför att de andra partierna av någon märklig anledning utgår från att debatten måste tas på SD:s villkor. Det är inte nödvändigtvis det rätta förhållningssättet. Snarare tvärtom.

Debatten, det offentliga samtalet, borde förstås tas på invånarnas villkor. Villkor som respekterar invånarna rätt till insyn, deltagande och delaktighet. Villkor som respekterar varje invånares rätt att få delta i det offentliga samtalet, i alla politiska frågor. Precis alla frågor. Det är argumentet, värderingen och faktan som ska vara avgörande. Inte epiteten. Inte utfrysning. Inte isolering.

Det offentliga samtalet borde utgå från den fakta vi har. Med utgångspunkt i denna fakta kan partier med självförtroende, tydlig värdegrund och rak politisk agenda ta för samhället, oss invånare, vitala offentliga samtal.

Åtminstone är det ett anständighetskrav att partier står upp för de beslut och handlingar som de menar är ett uttryck för deras värderingar. För vad är annars politiken!?

Läs mer:

Anders Borg

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5934772

Vägskälet – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/vagskalet/v

Yougov i augusti- väljaropinionen anser att invandringen är den näst viktigaste frågan

http://research.yougov.se/wp-content/uploads/2014/08/YouGovOpinion_Augusti2014.pdf

Bekräfta inte deras världsbild

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3DB0C6EA68A50EA9296B81C95405826D.sonny4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3813204

Invandring kostar visst pengar – Erik Hörstadius i Affärsvärlden

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3834268.ece#.U-lAl6BDJno.facebook

Om positionsbyte hos Aftonbladet – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/positionsbytet/

Nimo Sanandaji – Om toleransen på ytan

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19347089.ab

Sentio ger SD 18.3 procent i Skåne och Blekinge. Största parti.

https://pbs.twimg.com/media/Buq8595IEAAf2wq.png:large

http://www.sentio.no/se/hem/

Vilken finansiering föreslås och vilka blir besparingarna? Om MV:s budgetäskade på ytterligare 48 miljarder kronor.

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3776D3A61AAF3EBE65492FF48A7D5E67.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3820506

Krona för krona! Johan Westerholm om Migrationsverket yrkande om ytterligare 12 miljarder kronor om året

http://ledarsidorna.se/2014/08/det-kokta-flasket-ar-stekt-eller-sa-ar-vi-rokta/

Förvärvsfrekvens – Dr Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2014/06/skrona-att-invandrare-kommer-i-arbete-efter-sju-ar-efter-sju-ar-jobbar-halften/

Oss alla – svar från dr Tino Sanadaj

http://www.tino.us/2014/03/dn-debatt-online-publicerar-mitt-svar-pa-oss-alla/

Det nya Sverige – Behov av att skrota solidarisk lönepolitik och sänka lönerna för att få invandrare i jobb, låglönejobb.

http://mobil.dn.se/ledare/signerat/det-nya-sverige/

Posted in Management, Participation and influence | 2 Comments

Var inte en kopia i politiken för det är ändå bara orginalet som räknas

Än slank den hit och än slank den dit…och än slank den ned i diket!

Nej, det ska varken trianguleras åt mitten eller åt kanten. Det är orginalet som räknas, inte kopian. Lite politiskt självförtroende om man får be! Tänk bortom fokusgrupperna och opinionskristallerna.

Visst behöver Socialdemokraterna visa på mer miljöpolitik, mera jämställdhet och mera integration men inte nödvändigtvis i de versioner som Miljöpartiet, Feministiskt initiativ eller för den delen Sverigedemokraterna presenterar.

Dessa tre partier målar visioner som i huvudsak utgår från hotbilder. Hotet om den omedelbart förestående klimatkatastrofen, hotet om rasismen som tar över vårt samhälle, hotet om ett patriark som aldrig någonsin kommer att släppa till sig makten samt hotet om den s.k. massinvandringen och den bristande integrationen. Alla dessa bilder är hotbilder. Men, det är hot som de flesta väljare kan relatera sig själva till. Oftast i ett antingen eller val. Det är svart-vita hotbilder. Det är uppskruvade hotbilder. Det är hot som mobiliserar väljare och sympatisörer. Inget är så mobiliserande för människors vilja att agera och reagera som just föreställningen om ett akut hot.

Men om vi vänder på perspektiven och ser på problemen och utmaningarna – för självklart är det problem och utmaningar som vi har att möta – så ser vi ju faktiskt att bilden av dessa problem är mångtydig och motsägelsefull och helt enkelt fylld av divergerande fakta och information. Vi varken kan eller ska förneka dessa problem. Men vi behöver inte alla plocka upp exakt samma hammare för att finna spikarna. Det kanske inte är den hammare som ligger längst bort, som är störst och målad i svart och vitt som väljaren väljer om det finns andra alternativ!?

Det krävs snarare en egen väg som mejslas fram ur en kombination av värderingar, vetenskap och vilja. Det krävs helt enkelt fler orginal. För varför ska vi ha flera kopior på en politik när det ändå endast är orginalet som räknas!?

I dagens Aftonbladet resonerar Karin Pettersson om Socialdemokraternas förhållningssätt till bl.a. Miljöpartiet.

“För det andra behöver de noga fundera över sin relation till Miljöpartiet. Just nu får Fridolin och Romson alla fördelar av samarbetet med S. Som utpekad regeringspartner får MP trovärdighet i regeringsfrågan, och tyngd i sina krav. Men Socialdemokraterna får inget tillbaka av modernitet, klimatprofil och framtidsfokus. Stefan Löfven borde överväga att knyta ihop sig tydligare med MP och börja presentera gemensam politik.”

Det är inte nödvändigtvis den enda slutsats som kan eller bör dras. Orginalet finns där i form av Miljöpartiet. De har identiferat hoten och de levererar sin berättelse om problem och utmaningar och vilken politik som krävs för att möta dessa. Men de problem och utmaningar som de ser behöver inte vara desamma som Socialdemokratin ska identifiera och om de är desamma så är det ingen naturlag att dessa problem och utmaningar ska mötas med just Miljöpartiets politik. Varför ersätta en blocköverskridande utslätande triangulering med en intern parasiterande triangulering?

Socialdemokratin har en rejäl utmaning att pedagogiskt och med spännande inspirerande emfas beskriva en berättelse för t.ex. hur våra framgångsrika företag skall kunna fortsätta växa och i förlängningen utgöra grund för den välfärd som få av oss när det kommer till kritan är beredda att avstå från samtidigt som vi också skapar en allt effektivare energiförsörjning och bidrar till en hållbar klimatpolitik. Centralt är främjandet av våra basnäringar, innovationer och entreprenörsskap samt social ekonomi med människors direkta engagemang och medverkan. Socialdemokratin har nämligen ansvaret och skyldigheten att göra både ock. En komplex uppgift. Men det har gjorts tidigare och kan och ska göras även framgent.

Socialdemokratin har en rejäl utmaning i att utforma och förmedla berättelsen om jämställdhet dels för sitt eget alldeles unika skäl som handlar om människans och individens likvärdighet och frihet dels för att jämställdhet är grunden för all annan framgång inom olika politikområden. Det är en frihetsrörelse och en förutsättning för en effektiv resursanvändning.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar att förebygga rasism och diskriminering detta oavsett om den sker mellan individer med identitet i minoritetsgrupper eller mellan individer med identitet i majoritetssamhället och individer med identitet i minoritetsgrupper. Eller snarare helt enkelt rasism mellan individer och i och från olika strukturer. All rasism är tidlös skit och vi ska vara väl medveten om att den finns överallt där det finns människor, där det finns individer och grupper.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar för såväl migration som integration. Humanismen måste vara utgångspunkten i politiken. Politiken måste också vara förankrad bland människor. Diktat fungerar inte. Att kommunalpolitiker resignerar och till slut ger upp på migration och integration är inte ett misslyckande för dessa. Det är den nationella politikens uppgifter att skapa förutsättningar för redan hårt ansträngda kommuner att utveckla ett fungerande mottagande och integration. Det som är vår styrka är också vår svaghet. Vi är ett stort och ett litet land. Geografiskt stort men befolkningsmässigt litet. Det syns kanske inte i storstäderna, men det syns definitivt på landsbygden. Integration bygger på att vi har förståelse för att det inte enbart är landsbygden, glesbygden, småstäderna, mellanstäderna eller förorterna som skall möta våra inflyttande medmänniskor. Det är även storstadens Södermalm och Östermalm. Först då uppstår en gemensam förståelse för problem, utmaningar och möjligheter. Om vi bär med oss liknande berättelser då kan vi också verka tillsammans utan att falla tillbaka i snabba enkla fördömanden och stigmatiserande epitet när vi tror att människor inte är som vi är. Dialog, berättelser, deltagande och resurser är förstås nycklar. Vilket samhälle är det vi gemensamt vill ha om fem år, tio år och tjugo år. Bortom vår vilja och absoluta skyldighet att hjälpa människor i omedelbar nöd så behöver vi en berättelse om det Sverige som vi alla ska leva i, inte överleva i, utan leva i.

Vad ska vara vår styrka? Hur vill vi karaktärisera oss? Vi är redan i dag ett samhälle där vi alltmer erkänner och till och med förstår och bejakar att vi alla bär på en rad olika identiteter. Det är ett frihetsprojekt. Friheten att välja vem du vill vara. Det förutsätter dock självförtroende och en insikt om att politik ytterst handlar om upplysning och mobilisering.

Miljöpartiet, Feminstiskt initiativ och Sverigedemokraterna har under lång tid bedrivit just upplysning och mobilisering. Vi kan ha kritik i sak mot innehållet i just denna upplysning. Men faktum kvarstår. De har satt sina berättelser om vilken värld vi lever i och vad som krävs för att göra den bättre i deras akt och mening. Det är dessa bilder som väljarna har att välja mellan. För som själva ordet väljare indikerar så gör just väljaren ett val. Väljarna längtar efter olika framåtsyftande politiska förslag för välfärden, för jobben, för jämställdheten, för miljön, för integrationen och för skolan.

Jag delar definitivt Karins slutsats att väljarna är trötta på politik och politiker som inte verkar vilja något. I grunden är missnöje och förmågan att uttrycka detta missnöje demokratins livsluft.

Men svara inte som kopior. Det är endast orginalet som räknas. Ett orginal som skiljer sig från Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Ett orginal som lyfter fram möjligheterna framför hoten och som skapar förutsättningar för människan att fullt ut få göra sin livsresa och sina val att utveckla sina identiteter. På sitt sätt!

Läs mer:

Johan Westerholm om en egen politik

http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&debatt=2563

Farväl till det manliga geniet

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/farval-till-det-manliga-geniet/

Alliansen fortsätter minska – så också s, m och v

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alliansen-fortsatter-att-tappa

Brev till sju partier

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2CD879298F782B351912C0D2F4E15F38.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3700020

Freak-show eller zoo – Johan Westerholm om Almedalen och den växande polariseringen, avståndstagandet, hatet, ilskan etc.

http://ledarsidorna.se/2014/07/freak-show-eller-zoo/

Finns det plats för alla i Miljöpartiets Sverige? Johan Westerholm undrar!

http://ledarsidorna.se/2014/07/fran-tillgang-till-belastning/

Vad händer sen efter Almedalen? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/vad-hander-sen/

Väljare är trötta på att tas för givna

http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/daniel-suhonen-manga-valjargrupper-ar-trotta-pa-att-tas-for-givna/

Den kvarglömda jäsduken – om en debatt som att kommer likt en lavin

http://ledarsidorna.se/2014/07/den-kvarglomda-jasduken/

Om den svenska industrin – Wilderäng

http://industripolitiken.se/alla-kan-inte-vara-tjansteman/

För få djur kvar för Mp:s politik – Wilderäng

http://cornucopia.cornubot.se/2014/07/for-fa-djur-kvar-for-mps-mal-om.html?spref=fb&m=1

Vuvuzelapolitik

http://ledarsidorna.se/2014/07/vuvuzelapolitik-2/

Carl Melin om skillnaden mellan rasifierad identitetspolitik och utvecklande jämlikhetspolitik

http://www.dt.se/opinion/ledare/vansterns-stora-svek

Den demokratiska värdegrunden är hotad – Johan Westerholm om extremismens likheter och totalitära syn

http://ledarsidorna.se/2014/07/892/

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Johan Westerholm om de rejäla värderingsskillnader som finns mellan Fi och S och om förmågan att hålla en socialdemokratisk egen linje. En linje som bygger Sverige

http://ledarsidorna.se/2014/07/mesiga-mindre-man/

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Övergivna desillusionerade kvinnor och män är en giftig cocktail.

“Men de enheter som tagit över delar av Mosul och Kirkukprovinsen är högst ett par tusen man starka, och det är sensationellt att de drivit bort långt större, modernt utrustade irakiska styrkor.” (DN 20140612)

Inte alls sensationellt. Helt följdriktigt! Om individen inte känner någon tilltro och samhörighet till en stat så finns den helt enkelt inte i den betraktarens ögon. Då är det andra lojaliteter som är viktigare. Gäng, klan, religiös eller politisk sekt, krigsherrar etc alla är de en form av stat när den formella staten enbart är just en formell stat utan någon god innebörd för individen.

De trupper som nu skulle ha försvarat Irak och den gemensamma staten har enligt uppgifter deserterat i god ordning med hela formationer och överlämnat uniformer och utrustning un masse till rebellerna, vilka bl.a. utgörs av ISIS och av f.d. soldater och officerar i den tidigare irakiska armén.

Att år 2003 avskeda dessa istället för att inkludera och integrera dem i det nya försvaret var ett avgörande misstag. Detsamma gäller den civila infrastrukturen med skollärare, administratörer m.fl.

Ekot från det misstaget bevittnar vi såväl i Syrien som i Irak. Sysslolösa övergivna desillusionerade män och kvinnor är en giftig cocktail. Historien borde ha lärt oss.

Läs mer:

Iraq Militants, Pushing South, Aim at Capital

http://mobile.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/iraq.html?referrer

Insurgents in Iraq overrun Mosul provincial government headquarters

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0EK22V20140609?irpc=932

En islamistisk rörelse som sätter skräck i folk

http://mobil.dn.se/nyheter/varlden/en-islamistisk-rorelse-som-satter-skrack-i-folk/?brs=d

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Social Unrest/Disorder | 9 Comments

Ska vi bekämpa rasism med kampanjer eller ska vi bemöta missnöje och rädslor med sakpolitik?

Visar Europaparlamentsvalet att rasismen är utbredd och rentav ökar i Sverige?

Valet till Europaparlamentet ses av väljaren som en möjlighet att använda sin röst mer aktivt i syfte att få fram underliggande budskap. Det är ett protestval. Det innebär att analyser och slutsatser måste vara försiktiga och återhållsamma. Det går t.ex. inte att med enbart valstatistik som visar att SD ökar också uttala sig om huruvida rasismen är utbredd och rentav ökar i Sverige.

Sigtuna ett lokalt exempel

Låt oss reflektera över ett lokalt exempel, Sigtuna. En kommun som med karaktäristikan i sina respektive kommundelar på olika vis påminner om ett Sverige i miniatyr. Vi har i en dimension hela spektrat från klassisk höginkomsttagarmiljö i det borgerliga Sigtuna Stad till miljonprogrammet i Valsta. Däremellan har vi bostadsområden som hittills har kännetecknats av social mobilitet med gedigna klassresor och där just klassresan har sett som ett nästan självklart fenomen. Vi har ett kraftigt expanderande näringsliv med omfattande exploateringsytor och en snabb jobbtillväxt samtidigt som vi hand i hand med denna expansion även har en utpräglad landsbygd. Parallellt har vi ett av Sveriges mest omfattande program för bostadsbyggande. Det är inte enbart ett elegant program. Det är ett program som också genomförs som en långsiktigt uthållig satsning med en jämn fördelning av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Vi präglas förstås också av att Arlanda flygplats ligger som ett nav i kommunen.

Starkt stöd för demokratin

I en kunskapsöversikt från Ungdomsstyrelsen och i en studie från Synovate, båda från år 2008/09, framgår att bl.a. stödet för demokratin är starkt och att i princip alla svarande tycks positiva om frågor ställs om stödet för principer såsom demokrati, minoriteters rättigheter och jämställdhet.

Av Synovates studie framgår också att nästan alla svarande ansåg att människor måste ha möjlighet att vara med och påverka beslut också mellan valen, att man ska följa majoritetens beslut och att även extremister måste få komma till tals.

Starkt positiv inställning till invandrare

Resultaten från den senaste Europabarometern 2014 visar att inte någon annanstans i EU är man så positivt inställd till invandrare som i Sverige. Hela 91 procent anser att invandringen berikar landet. Snittet i EU är 48 procent. År 1993 instämde var fjärde svensk i påståendet “Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. År 2009 hade den andelen sjunkit till 12 procent.

Vi bejakar mångfalden

Den årliga undersökningen Transatlantic Trends som genomförs av The German Marshall Fund. Även där framgår att Sverige är ett land som bejakar mångfald och öppenhet i mycket större utsträckning än övriga västvärlden.

Hur är attityden till den myndighet som ansvarar för delar av migrationspolitikens genomförande?

Just nu är 36000 asylsökanden placerade runtom i Sverige, vilket är en historiskt sett hög siffra. Av de cirka 60 attacker som Migrationsverket har registrerat sedan år 2012 är det bara två som har misstänkt koppling till rasister. De flesta attackarna har istället utförts med förtecken och budskap som går att återföra till den extrema vänstern.

Hur blev valresultatet i Sigtuna och vad kan vi dra för slutsatser?

Valdeltagandet ökade från 40,8 procent år 2009 till 43,4 procent i årets val till Europaparlamentet. Det innebär att vi ligger cirka 7 procentenheter under riksgenomsnittet på 50 procent.

Vi kan konstatera att på kommunnivå tappar M 6,3 procentenheter och Fp 5,3 procentenheter. De landar nu på 17,1 respektive 11, procent. Samtidigt ökar SD med 8,2 procentenheter, Mp med 4,0 procentenheter och Fi med 2,2 procentenheter till för SD 10,7, Mp 13,5 och Fi 4,1 procent. De tre partierna är valets vinnare i Sigtuna kommun. V ökar med 1,3 och S med blygsamma 0,1 procent.

Var är respektive parti som störst?

SD når med 19,4 procent sina största framgångar i Lunda/Skepptuna. S är som störst i Valsta centrum med 52,5 procent. Moderaterna är som störst i Centrala Sigtuna med 29,8 procent och Fp når sina största framgångar i Sjudargården med 20,2 procent. Mp är som störst i Norrbacka med 15 procent och Fi är som störst i Sätuna med sina 10,1 procent. Utfallet är i sin helhet inte speciellt överraskande utan följer relativt väl kända bakgrunds- och orsaksfaktorer som t.ex. socioekonomi. Vi kan även anta att utbildningsnivå ingår i förklaringen. För att med säkerhet besvara det senare och fler liknande faktorer så krävs dock ytterligare analyser utifrån statistisk rådata.

Var är Mp, Fi och SD som störst och är de det samtidigt? Vad indikerar det?

Vi kan dock leta oss vidare med befintlig statistik och då försöka få fram en indikation på vad som har drivit väljarna i riktning Mp, Fi och SD. Finns det ett gemensamt utfall? Svaret är nog ja!

I tre områden i Sigtuna kommun, närmare bestämt i Märsta så har de tre partierna en likartad utveckling i väljarstödet. Det gäller Sätuna, Norra Ekilla och Centrala Märsta.
Vi kan inledningsvis konstatera att M och Fp tappade stort i Norra Ekilla och att M och Fp men framförallt S tappade rejält i Centrala Märsta (Tyvärr saknar vi motsvarande jämförbar statistik för Sätuna då indelningen mellan åren 2010 och 2014 förändrats). Än så länge saknas genomgripande analyser av väljarströmmar på lokal nivå, men i den här reflektionen kan vi tillåta oss ett visst laborerande. Att väljarna i Norra Ekilla och Centrala Märsta mellan åren 2010 tom år 2014 skulle ha gått och blivit rasister är förstås orimligt. Orsakerna till SD:s ökade väljarstöd är betydligt mer komplexa än så.

Mp, Fi och SD har växt till sig i samma områden!

Vi ser hur de tre alternativen Mp, Fi och SD har växt till sig ordentligt i dessa tre områden. Det är klassiska miljöer där socioekonomisk arbetarklass övergår i en medelklass. Det är områden med en relativt rörlig väljarkår i meningen att den även är socioekonomiskt rörlig. Det finns en mobilitet som rimligen bör få genomslag i ett val som bland många väljare ses som en möjlighet att utdela rött och gult kort till såväl de etablerade regeringstunga partierna som den etablerade opposition som S utgör på nationell nivå. Att somliga väljare har valt SD framför Mp kan självklart ha att göra med ett missnöje med flykting- och integrationspolitiken. Detta missnöje kan även exploatera väljare med utländsk bakgrund. Detta vet vi dock ännu inget om. Men visst skulle ett socialkonservativt flykting- och integrationskritiskt parti kunna locka väljare hos den grupp av väljare som är mitt i integrationsprocessen och som har egna erfarenheter att applicera på politiska budskap kontra den verklighet de lever i. På motsvarande sätt kan naturligtvis Mp med sin liberala och positiva syn på invandring mobilisera människor med utländsk bakgrund, särskilt när den offentliga politiska debatten bitvis domineras av frågor om rasism. En annan reflektion är förstås att det vi nu ser är mer genomgripande förändringar, där områden med socioekonomisk arbetarklass och lägre medelklass har en relativt stor mobilitet men där klassresorna numera inte enbart går från arbetarklass till medelklass utan där vi ser medelklass som efterhand får sina villkor på arbetsmarknaden alltmer försämrade vilket i sig bör medföra antingen apati och passivitet vid politiska val eller en vilja att markera missnöje med skeenden runtomkring väljaren. Om detta fenomen finns ju en hel del analyser gjorda och forskning tillgänglig.

Enligt Demoskop tappar M till Mp och SD

Enligt Demoskop har det sedan länge funnits ett väljarflöde mellan Socialdemokraterna och Moderaterna – men med den senaste mätningen 27 maj-4 juni har en förändring skett där M tappar mer till både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna än till något av de övriga allianspartierna.

Minskat stöd även för S över en längre tidshorisont

Även om S har klarat sig relativt väl i väljarströmmarna sedan 2010, så räcker det ju med att gå tillbaka till valen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och opinionssiffror på över 40 procent för att se hur väljaropnionen har förändrats kraftfullt inom den rödgröna sidan, men även rörligheten av väljare mellan blocken.

Att ersätta värderingar med marknadsandelar kan straffa sig

Självklart är det bra för demokratin med en minskad partiidentifikation och en ökad väljarrörlighet mellan partier. I förlängningen är förstås en sådan utveckling även bra för partierna. De tvingas till en högre adaptivitet i förhållande till sin omgivande miljö och därmed en vilja till förändringar som är mer i takt med tiden.

En fara är förstås att partierna alltmer ersätter ideologi och värderingar med triangulering och marknadsundersökningar. Det vi ser hända hos M är förmodligen att en sådan strategi fungerar kortvarigt och ger stöd på ungefär samma nivå som bröd och skådespel åt folket, dvs det fungerar för stunden tills skådespelets nyhet upphört och brödet hårdnat. När sedan kärnväljarna har lämnat skutan, t.ex. för en resa till SD då har trianguleringens baksida hunnit ikapp. Värderingar är bland det starkaste och mest uthålliga vi människor bär med oss.

Rätt insats för rätt problem om vi vill uppnå verkan i målet

1. If it isnt broken dont fix it – ta det för vad det är!

Att mobilisera väljare mot rasism är naturligtvis bra för ett antirasistiskt parti som vill motivera sympatisörer och potentiella väljares engagemang och politiska glöd. Men det finns samtidigt en uppenbar risk att den egentliga målgruppen inte känner igen sig i problemformuleringen utan snarare ser det som att politiken dels gör det enkelt för sig och struntar i människors protester dels missar avgörande problem som handlar om miljön i bostadsområdet, brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor, hög arbetslöshet etc. En kampanj mot rasism riskerar i ett sådant läge att helt enkelt baktända och snarare öka föraktet för politiken och missnöjet med den egna situationen. Det bästa förfarandet är förstås att istället fråga invånarna och försöka kartlägga källan till missnöjet.

2. Om vi har en hammare så letar vi snart efter en spik.

Eftersom vi snabbt vänjer oss vid politisk retorik så är det lätt att uppfatta rasism som det stora problemet i Sverige, men som bl.a. de ovan refererade studierna visar så är attityderna bland människor i Sverige snarare den motsatta. Den är tolerant och positiv till invandring. Vi ska inte förneka den enskildes upplevelse av rasism och strukturer som bidrar till diskriminering men dessa upplevelser ska behandlas med kirurgisk precision. Låt oss alltid identifera problemet först och därefter välja verktyg. Om problemet är avgränsat, fokusera på t.ex. att förebygga och motverka de våldsamma och de som lyfter fram hatet i rasism. Använd i första hand rättsväsendet. Precisa avgränsade åtgärder är A och O. Vi måste undvika att stigmatisera hela områden och hela populationer. Motsatta vägen utvecklar garanterat rasism och förstärker garanterat dels de partier som uppfattas stå närmast en invandrings- och flyktingfientlig linje dels de partier som populariserar på rasismhotet. I båda fallen partier och rörelser som inte nödvändigtvis kan leverera konkreta lösningar på de problem som de med emfas vill bekämpa genom sin mobilisering av engagerade människor.

3. Gör politik genom befintlig verksamhet, om det finns någon…

Det finns nu utvärderingar gjorda på de senaste 12 årens demokratipolitik dels i fem mer omfattande utvärderingar utförda av våra universitet och direkt kopplade till demokratipolitikens olika projekt dels en sammanställning och analys beställd av Konstitutionsutskottet och utförd av Uppsala universitet. I demokratipolitiken ingår t.ex. insatser mot rasism, främlingsfientlighet, extremism och insatser för ökat deltagande, delaktighet och insyn. Det står numera klart vad som fungerar och vad som inte fungerar. Reformer genom lagstiftning är förstås en sådan konkret åtgärd. Dit hör t.ex. de reformer för medborgarförslag och stärkt folkinitiativ som infördes genom Demokratipropositionen år 2002. Dit här också de konkreta åtgärder som infördes genom samma proposition och som handlade om att sänka tröskeln för politiska uppdrag och underlätta vardagsnära lokala förtroendeuppdrag, t.ex. genom rätten att få ersättning för barntillsyn, förlorad inkomst eller olika hjälpmedel för funktionshindrade. Åtgärder som betyder mycket för den som har små ekonomiska marginaler men ändå vill engagera sig politiskt. Bortom denna form av insatser så bör med fördel politiken genomföra konkreta aktiviteter genom befintliga välkända eller respekterade organisationer i civilasamhället och helst inom ramen för redan pågående verksamhet i t.ex. bostadsområden. Undvik därför kampanjer i helt nya former som saknar stöd i lokalsamhället. Kampanjer som redan från början saknar förutsättningar att omvandlas till en mer permanent verksamhet som kan fördjupas och överleva över tiden i ett bostadsområde. Använd helst befintlig organisation och strukturer hos befintlig verksamhet.

Om det saknas civilt samhälle, företagande eller gemensam service och offentlig verksamhet i området, ja då är det förmodligen det som är just ett huvudproblem som den lilla kärnan av ideologiskt och religiöst motiverade extremister och rasister gärna använder sig av för att förstärka berättelsen av orättvisor och tillkortakommanden.

En uthållig och öppen infrastruktur för delaktighet, deltagande, insyn och inflytande är grunden för det goda samhällsbygget, framförallt ett samhällsbygge som handlar om att stärka demokratin.

4. Inga visselpipor, kanelbullar och saxofoner mot rasism och främlingsfientlighet kan ersätta avsaknaden av bättre politik.

Missnöje måste bemötas med politik istället för enkel etikettering av människor. Sannolikt har väljarna i Sätuna, Norra Ekilla och Centrala Märsta mer gemensamt än vad valresultatet indikerar. Missnöje som yttrar sig i ett sunt sökande efter alternativ. En mobilitet som kan användas som en positiv kraft. Vi bör bli bättre på att fånga upp det lokala missnöjet och omvandla det till engagemang.

Politik är ett oslagbart verktyg för samhällsförändring. Låt oss inte glömma bort dess innehåll.

Slutord

Sammanfattningsvis krävs rätt insats med rätt verktyg för rätt problem om vi vill gå bortom den enkla kampanjretoriken och åstadkomma verkan i målet.

Läs mer:

M och S minskar och Mp, Fi och SD ökar i opinionen

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19059496

Carl Melin om ett värderings- och opinionsmässigt delat Sverige

http://www.dt.se/opinion/ledare/kronika-lo-medlemmar-kvar-hos-s

En obehaglig korrelation

http://ledarsidorna.se/2014/06/en-obehaglig-korrelation/

SD i Stockholm

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=5FA37564F5E20752307B4C02F374278C.rocco4?cid=25968641&rssId=25966211&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3669414

Brev till sju partier

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2CD879298F782B351912C0D2F4E15F38.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3700020

Freak-show eller zoo – Johan Westerholm om Almedalen och den växande polariseringen, avståndstagandet, hatet, ilskan etc.

http://ledarsidorna.se/2014/07/freak-show-eller-zoo/

Vad händer sedan efter Almedalen? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/vad-hander-sen/

Medierna som är farligt efter sin tid – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/farligt-efter-sin-tid/

Politisk debatt på riktigt. Långt bortom rasistpajkastandet! Trotzenfeldt.

http://trotzenfeldt.com/2014/07/08/fragorna-som-splittrar-sd/

Morgan Freeman on the topic racism.

https://m.youtube.com/watch?v=z2d2SzRZvsQ

Aktivisten Wenhammar och demokrati – Peter Högberg

http://www.hogbergstankar.se/2014/07/10/aktivisten-wenhammar-och-demokratin/

Den fina extremismen…!?

http://magasinetneo.se/artiklar/vansterns-goda-fina-hat/

Mättnad – Johan Westerholm om migrationspolitiken

http://ledarsidorna.se/2014/07/mattnad-marknad/

Carl Melin om skillnaden mellan rasifierad identitetspolitik och utvecklande jämlikhetspolitik

http://www.dt.se/opinion/ledare/vansterns-stora-svek

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Dårskapen om vårt s.k. rasistiska land

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=A1A0A51441ECDB929AA3D8D2557DA3CA.aldo4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3763418

När antirasiaten blivit rasist – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/950/

Posted in Participation and influence, Preventing and Countering Violent Extremism | 2 Comments