Är volym och förvaring godhet i flyktingmottagandet?

Inget lär bli bättre bara för att vi tiger om de problem vi ser inom migration och integration.

Rayman, Arpi, Sanadaji, Lindbäck, Westerholm och Högberg är bara några av de som på ett sakligt sätt söker närma sig problem, utmaningar och möjligheter i migration och integration.

Men vi är betydligt fler som naturligtvis ser dysfunktionaliteter, inhumanitet, självtillfredställande symbolhandlingar, resurslösa och systemlösa uppmaningar om att öppna sina sinnen etc. Visst är det lätt att känna egen tillfredsställelse av att enbart se till det faktum att vi tar emot många medmänniskor i nöd, men godhet måste innefatta mer än så.

Godhet är att alla våra kommuner tar emot, även de som hittills vägrat. Vi får väl utgå från att statsministerns vädjan var riktad specifikt till dessa i huvudsak hans egna kommuner.

Godhet är också att resurserna används direkt till den enskildes bästa, inte för flyktingprofitörernas snabba klipp.

Godhet är också att migrationen övergår i integration. Godhet är att mottagandet är anständigt för vad skiljer det annars i grund och botten från ett flyktingmottagande i Turkiet eller Libanon?

Godhet är så mycket mer än att malligt slå sig för bröstet och med illa dold stolthet tala om stora volymer och att vi alla ska öppna våra hjärtan.

Godhet är att se den enskilda medmänniskans behov långt bortom förvaring. Javisst, det är då det blir komplext och svårt. Riktigt svårt. Men det är bara det som duger.

Frågan är dock: Är politiken beredd att betala vad ett sådant seriöst individanpassat mottagande långt bortom volym och förvaring egentligen kostar? Det är att öppna sitt sinne. Det är godhet. Det är att göra skillnad. Antingen eller!

Läs mer:

Jag är trött på er tystnad – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/jag-ar-trott-pa-er-radsla-jag-ar-trott-pa-er-tystnad/

Posted in Democracy and Human Rights | Leave a comment

Tannenberg då, Novoazovsk nu! Krig i Europa igen.

I dag för hundra år sedan den 30 augusti 1914 i Tannenberg besegrades den 2:a ryska armén under Samsonov av den 8:e tyska armén under Hindenburg. Slaget vid Tannenberg ägde rum den 26-30 augusti i trakten söder om Olsztyn (då i östra Tyskland) Polen. Fyra dagars strider som medförde ca 90.000 lemlästade eller döda soldater.

25 år senare 25 juli t.o.m. 10 augusti 1944 utkämpades ytterst hårda strider vid Tannenberglinjen mellan förband från den Sovjetiska Leningradfronten och det tyska Armé Detachement Narwa. Femton dagars hårda strider lämnade efter sig ca 190.000 lemlästade eller döda soldater.

I dag hundra respektive sjuttiofem år senare befinner vi oss återigen i ett krig mellan två europeiska staters reguljära arméer. Återigen sker det som för många är det helt otänkbara. Detta sker i en kosmopolitiskt humanistiskt präglad tidsanda där den eviga freden hittills har präglat politiska ledares syn på våra grannländer och deras agerande.

Journalister bevittnar nu tillförsel av ryska militära fordon, de besöker hemliga begravningar för stupade i Ryssland och ryska gripna soldater har visats upp i teve. Enligt Nato och Ukraina har Ryssland med ett hundratal stridsvagnar och artillerienheter invaderat landet. I denna stund är Novoazovsk ockuperat och Ryssland rullar nu vidare genom Luhansk och Donetsk i riktning Mariupul vid Svarta havets kust mitt emot Krim. Vi väntar nu bara på att få en bekräftelse av OSSE:s observatörer. Återigen dör eller lemlästas unga män och kvinnor i ett krig som få har bett om.

Den ständigt lika aktuella frågan är återigen kommer vi någonsin lära oss? Framförallt, kommer vi någonsin lära oss att förebygga och motverka att makt ges till de ledare och hantlangare som livnär sig på viljan att kuva andra människors frihet. Vår kosmopolitiska frihet, öppenhet och fred är inte för alltid given. Snarare är den ett undantag. Naivitet verkar däremot vara en huvudregel.

Läs mer:

Det pågår ett krig i Europa – Wisemanswisdoms

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/08/ett-krig-i-europa.html?m=1

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management | 1 Comment

Sverigedemokraterna talar blått och rött men röstar höger

SD har ett blått och ett rött omslag men det öppnade paketet visar att de röstar höger

SD har ett blått och ett rött omslag, men i politiken räknas som bekant inte avsikterna utan enbart resultaten. SD röstar höger.

SD driver en rad politiska förslag som är klassisk högerpolitik. Dit hör starkare försvar, hårdare straff, utökat vårdnadsbidrag och slopade pappamånader. Men de lyfter även gärna fram politiska förslag som är klassisk vänsterpolitik som höjd a-kassa, höjd ersättning i sjukförsäkringen, rätt till heltid, reglerad arbetskraftsinvandring och nej till vinst i välfärden.

Deras önskemål är förstås att framstå som ett tredje alternativ som inte enbart attraherar borgerliga väljare utan även appellerar på en vänsterväljare. Särskilt en mer konservativ arbetarklass.

En sociokulturell linje

Över tiden kan vi se att denna mix har varit framgångsrik, inte enbart i Sverige utan även i andra europeiska länder. Ett missnöjets politik som innefattar en brygd av en mer exkluderande variant av nationalism, socialkonservatism och ett klassisk missnöje med utpekade politiska eliter och etablerade partipolitiska samförstånd, t.ex. i frågor som migration och integration.

De följer en klassisk sociokulturell linje där behovet av socioekonomiska klassresor tonas ned till förmån för frågor om enighet mot andra hot som t.ex. migrationen. De etablerade majoritetspartierna har under de senare tjugo åren bäddat väl för denna utveckling. Med kombinationen av en kirurgiskt exakt skuggtriangulering, oviljan att öppet redovisa och diskutera en misslyckad migrations- och integrationspolitik samt med en enveten prioritering av sociokulturella frågor så förflyttas fokus bort från politikens skiljelinjer vänster och höger.

Det är en agenda på tillväxt där rasifiering, rasism och antirasism möts, konfronteras och göds i en konfiktlinje som gynnar extremerna, oavsett om de är utopiska nyliberaler, extrem autonom vänster eller extrem höger och i förlängningen vit makt.

Konfliktytan har lämnats tom

Konfliktlinjen här drivs av en bred parlör av aktörer – en del mer extrema än andra – helt enkelt därför att den politiska ytan har lämnats tom. De väsentliga politiska frågor som direkt avgör vår möjlighet att göra vår livsresa lämnas alltmer i periferin av de etablerade partierna. Numera handlar det offentliga samtalet alltmer enbart om ras, etnicitet, rasifiering, oreglerad/reglerad migration och arbetskraftsinvandring m.m.

Polariserat samtal bortom de rättvisor och orättvisor som förenar oss

Detta i en cocktail som i allt väsentligt och helt naturligt leder till ett alltmer polariserat offentligt samtal. Ett samtal som utgår från vad som skiljer oss åt mer än vad som förenar oss. Vi distanserar oss alltmer från Martin Luther Kings vitala budskap i medborgarrättskampen, “Inte en kamp mellan vita och svarta, utan mellan rättvisa och orättvisa.”

Underskott i utbudet av politik

Detta samtidigt som medborgaren blir alltmer vilsen i det politiska utbudet. Kanske framförallt därför att det finns ett rejält underskott i utbudet av politik. Jag skall återkomma i denna del i ett kommande blogginlägg på temat förlorad politisk yta och underskott på politiskt utbud.

Resultaten – hur agerar Sverigedemokraterna?

Men för att återknyta till de Gaulles uttryck:

“I politiken räknas som bekant inte avsikterna utan enbart resultaten.”

Om SD både har rött och blått omslag, ja då återstår den kritiska frågan, hur röstar de och vem samverkar de med. I den första delen får vi en klar bild av huruvida SD agerar rött, blått eller i en tredje färgsättning. I den andra delen får vi en indikation om delat eller helt samtycke.

Tolv frågor och svar

Låt oss ställa tolv frågor och också besvara dessa med hjälp av underlag från Riksdagens utredningstjänst, Mats Wingborgs sammanställning “Om varför arbetarklassen bör sky Sverigedemokraterna” samt Dan Anderssons analys av “Hur Sverigedemokraterna fick makt”.

Jag är tacksam för tips på annat underlag som styrker respektive förkastar dessa frågor och svar. Men det här är det underlag som åtminstone jag har funnit och som även behandlar andra studier och rapporter i ämnet. Se gärna Wingborgs och Anderssons respektive käll- och litteraturhänvisningar.

1. SD verkar vara ett nytt arbetarparti.

- “Vi ser socialdemokratin som vår huvudmotståndare” sa Jimmie Åkesson den 6 oktober 2008. Svaret kan förstås tolkas på många olika vis. En Sverigedemokrat skulle förstås argumentera att uttalandet är logiskt och i en talelinje att Socialdemokraterna inte längre är ett arbetarparti. Men i realpolitikens röstförfarande är detta en indikation på att den som röstar på SD inte röstar på en vänsterpolitik i de allmänna valen till Riksdagen utan på fyra år till med borgerlig minoritet vars förslag vid omröstningar stöds av SD. Visserligen ofrivilligt av Alliansen, men ändock.

2. Men SD verkar ju så nära folket!

- SD är numera en del av det ekonomiska etablissemanget. Utöver riksdagslönen erhåller Åkesson rejäl ersättning från sitt parti. Åkesson tjänar cirka en miljoner kronor om året och SD:s andreman Björn Söder cirka en miljon kronor. De ligger i den absoluta lönetoppen för svenska politiker. Om det är rätt eller fel behöver inte värderas här. Vi vet t.ex. att deras ledamöter i kommunfullmäktige ofta är låginkomsttagare.

3. SD röstar ju som Socialdemokraterna i riksdagen

- Nej. Helt fel. Tvärtom. SD gillar inte regeringen, men de tycker ordentligt mycket sämre om de rödgröna. Det visar deras praktiska voteringsmönster.

- Enligt Riksdagens utredningstjänst röstade SD under hösten 2013 i nio av tio gånger med den borgerliga regeringen vid blockskiljande omröstningar. I tex skattepolitiken har SD röstat med regeringen 22 omröstningar och med oppositionen två gånger.

- Statsvetaren Anders Sundell vid Göreborgs universitet slutsats är att det stöd som den socialdemokratiska regeringen fick av mp och v under mandatperioden 2002/03 endast var något större än vad den nuvarande alliansregeringen fått av SD.

- För att ta nästa kommande fråga direkt så: SD röstade som s, mp och v vid ytterst få tillfällen. 2010/11 9,8 procent, 2011/12 5,9 procent och 2012/13 5,8 procent. SD är ett rakt av högerparti.

4. Men SD säger ju att de inte står upp för något block!?

Retoriken kan ibland på ytan vara lite fernissavänster, men de röstar höger mot de rödgröna

Mattias Karlsson SDs ideolog menar att de inte röstar med borgerligheten utan mot de rödgröna. SD tycker helt enkelt betydligt sämre om de rödgröna.

5. Men deras kandidater till riksdagen saknar ju annan partipolitisk bakgrund och kommer direkt från arbetslivet som tidigare partipolitiskt neutrala!

- SD är ett högerkonservativt parti som tagit över en hel del av tankegods, väljare och politiker från bl.a. moderaterna. Av de 25 SD kandidater som stod överst på riksdagslistan 2010 hade sex tidigare varit aktiva moderater, tre enbart medlemmar i moderaterna och några uppgav att de hade röstat på moderaterna. Hälften, 13 av 25 kom från de gamla moderaternas led. 19 av toppnamnen uppgav att de tidigare röstat borgerligt. (SvD 16/3 2010).

6. Men SD har ju startat en facklig organisation, då vill de väl driva arbetarvänlig linje!?

- SD:s nya fack Löntagarna erbjuder enligt SD en bra inkomstförsäkring. Men de säger väldigt lite om vad den står för. Ingenting om hur de ska stödja anställda. Inget om vilka problem de ser i arbetslivet. Ingenting om vilka krav de vill driva mot arbetsgivare. Här bör sannolikt Löntagarna besvara bl.a. dessa frågor om de önskar bli mer trovärdiga i sitt fackliga arbete. Är de löntagarvänliga?

7. Men SD är väl ett nytt radikalt parti för arbetarklassen!?

- SD har i Riksdagen röstat nej till ett förslag om nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.

- SD har i Riksdagen röstat nej till ett förslag om rätt till heltid för många av de som i dag arbetar deltid

- SD har i Riksdagen krävt fler undantag från turordningsreglerna i LAS

- SD har i Riksdagen röstat för ett femte jobbskatteavdrag

-SD har i Riksdagen i 22 omröstningar om skattepolitiken röstat med Alliansregeringens förslag och med oppositionen två gånger.

- SD är det enda parti som vill strama åt t.ex. abortlagstiftningen

8. Men på kommunal nivå röstar de rött och driver röd politik!

– SD stödjer oftast de borgerliga partierna. Mats Wingborg har i sin rapport intervjuat tio SD-företrädare om hur de röstat i region/landstings- och kommunfullmäktige. De flesta medger att de oftast röstar höger än vänster. Det gäller t.ex. i Region Skåne, Trelleborg, Karlskrona, Hagfors, Munkfors, Storfors, Norrköping, Söderhamn, Borlänge etc. (Se En röst på SD är en röst på Högern, s. 49-54, Mats Wingborg)

- I Trelleborg har Moderaterna gett en oppositionsrådspost till SD

- Moderaternas ordförande i Karlskrona har hjälpt SD med partiets budgetarbete

- I Krokoms kommun gav Alliansen ett mandat till SD i kommunstyrelsen

- I Botkyrka kopierade Moderaterna en text från SD:s principprogram

- I Gävle har Moderaterna och SD agerat samordnat och röstat nej till att göra Gävle till en fristad för hotade journalister och författare

- I Vellinge röstade Moderaterna och SD 2013 tillsammans nej till att ta emot nyanlända flyktingar

9. Men det är väl flest socialdemokrater som har gått till SD!?

- Nej. Enligt väljarbarometern från Yougov och Metro är det Moderaterna som har tappat särskilt många väljare till SD sedan valet 2010. Det är 240.000 personer som röstade på Moderaterna men som nu skulle lägga sin röst på SD.

10. Men jag vill rösta på SD som en proteströst och de har ju ändå inget inflytande så det blir ju mer en markering mot etablissemanget!

– SD har makt. Redan i dag är SD vågmästare i 34 av landets kommuner. Detta har tvingat fram nya konstellationer vilka sällan gynnar vänsterns syn på fördelnings-, skol-, hälso och omvårdnadspolitik. Tvärtom.

-Det är dubbelt så vanligt att Alliansens partier styr i minoritet, ensamma eller tillsammans med Mp, där SD är vågmästare. Eftersom SD oftare stödjer Alliansen politik är det enklare för borgerliga partier att styra i minoritet. En s-ledd minoritet måste för det mesta söka stöd från något av Alliansens partier och gör det också.

- SD fick 9,7 procent av rösterna i EU-valet. En hel del av de röstande valde sannolikt SD som en protest. SD blev störst parti i Hörby, Örkelljunga och Sjöbo. Det kan legitimera och inspirera till de allmänna valen 2014.

- Summasumarum! SD ger övervägande stöd till de borgerliga.

11. Men SD betonar ju att de vill skapa enighet i samhället!?

- SD bygger sin politik på att betona identitetsskillnader i ett sociokulturellt perspektiv. Ett grundläggande budskap är att inte erkänna klasskillnader. De distanserar sig från att politiska frågor har en vänster-högerdimension. Enligt SD:s ideologi existerar framförallt en motsättning i samhället, den emellan de som tillhör nationen Sverige och de som inte tillhör. Socialkonservativa och högerkonservativa har en lång tradition av att vilja ersätta sociekonomisk klasskamp med “förbrödring och nationell enighet”. Men till vems pris? Jo på priset av arbetarklassens intressen, möjligheten att göra en klassresa.

12. Men nationalism är väl inte absolut negativ!?

- Det beror bl.a. på om den är exkluderande eller inkluderande. SD försvarar en exkluderande nationalism. Det räcker inte med medborgarskap eller att talas svenska. Individen måste leva helt enligt den svenska kulturen. Denna exkluderande nationalism är betydligt mer förankrad i partiet än socialkonservatismen.

En slutsats

En av flera slutsatser är att vi behöver mindre av polariserande sociokulturell identitetspolitik som fokuserar på nationalism, etnicitet, religion, rasifiering, diskriminering, migration och istället mer av socioekonomisk politik som syftar till att ge alla möjlighet att såväl välja sina många olika identiteter som att göra sin livsresa.

Läs mer:

Systemhaveri och retoriska modeller – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/systemhaveri-och-retoriska-modeller/

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 1 Comment

Kriminalisering av resande stridande är en bra början, men bara en början

Kriminalisering av resande stridande är en bra början, men bara en början

Politiken är nu redo att kriminalisera

“Därför vill vi både skärpa straffet för värvning till utländsk krigstjänst, terrorgrupp eller väpnad strid samt utreda hur den enskildes förberedelse för att delta i en väpnad konflikt som inte sanktionerats av staten kan kriminaliseras.

I dag är det endast riksdagen som kan besluta om att sända en väpnad styrka till internationella insatser. Vi socialdemokrater anser att även enskilda medborgare ska underställas detta våldsmonopol.”
(Urban Ahlin utrikespolitisk talesman (s) och Morgan Johansson rättspolitisk talesman (s))

“…att han vill se om man kan skärpa straffen för personer som reser utomlands och strider tillsammans med terrorstämplade grupper.
– Det är absolut väldigt allvarligt att människor i Sverige åker till andra länder och griper till vapen. Dels för att det inte är bra överhuvud taget att delta i krig, men också för att det är en väldigt farlig situation när man kommer hem att försöka följa hur de människorna resonerar och ser på samhället.” (Statsminister Reinfeldt (m) i P1 Morgon)

Kriminalisering är en vital ram

En kriminalisering är en vital plattform och skapar en ram som betonar:

- dels att samhället ser synnerligen allvarligt på resande stridande

- dels möjliggör och motiverar en parlör av precisa åtgärder bl.a. i syfte att förebygga att individer dras in i miljöer och sammanhang som främjar resande stridande.

Kommer fortsätta resa

Resande stridande motiveras av starka drivkrafter i komplexa sammanhang och många kommer sannolikt att fortsätta resa väl medvetna om det straffbara i handlingen, därför behövs en hel palett av åtgärder i en strategi.

Behövs en strategi med en bred parlör av precisa insatser

Det är angeläget att se och hantera hela problematiken utifrån en strategi där förebyggande, motverkande, etc innefattar precisa riktade insatser på framförallt lokal nivå. Det är komplexa processer som leder framförallt unga människor in i en miljö och ett sammanhang med resande stridande. Det är ett uthålligt arbete med familjer, lokala förebilder, civila samhället, kommunala verksamheter osv.

Vi behöver en strategi om vi vill göra skillnad på allvar.

Förslag till strategi

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Läs mer:

Ett sakligt konstaterande

http://ledarsidorna.se/2014/08/ett-sakligt-konstaterande/

Förebyggande arbetet viktigt för att stoppa resande stridande – Eva Franchell

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article19430098.ab

FN om Syrien

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdf

Bråttom med förbud mot svenskt jihad – Per Gudmundson

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=312A2EA681900254EEE2837513F039E9.aldo4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3859408

Military Skill and Terrorist Technique Fuel Success of ISIS

http://mobile.nytimes.com/redirect?to-mobile=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2014%2F08%2F28%2Fworld%2Fmiddleeast%2Farmy-know-how-seen-as-factor-in-isis-successes.html%3Femc%3Dedit_tnt_20140827%26nlid%3D59679535%26tntemail0%3Dy%26_r%3D1%26referrer%3D&_r=0

Sanningen bakom norska terrorlarmet

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19437955

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | 1 Comment

Banditerna och bödlarna är våra söner och bröder

“Min son är ingen terrorist. Han strider för kvinnor och barn…” säger fadern till en av de resande stridande som just nu kanske deltar i IS folkmord och krigsbrott i Syrien-Irak. Det är förstås en helt naturlig reaktion från en förälder. Fadern kanske är fullt införstådd med vad sonen gör, kanske anandes vad sonen gör eller kanske helt ovetandes.

Reflekterar över Andjelko Vuletic:s ord i dikten:

En dag Någonstans

“En dag någonstans
åtminstone för den svarta jorden
skall vi medge
det
som ingen mor någonsin vill medge
att
banditerna och bödlarna
är våra söner och bröder
och att vi
ännu igår
kysste dem varmt och omfamnade dem ömt”

(Från serbokroatiska av Jon Milos)

Läs mer:

Min son är ingen terrorist

http://www.aftonbladet.se/incoming/article19414909.ab

Posted in Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment

Ett frihetsprojekt större än många andra – att få göra sitt livsprojekt

SD, Mp och Fi är de partier som framför alla andra lever på hotbilder. Det är flyktingarna, klimatet och den vite mannen. Helt i enlighet med att den politiska skalan har förflyttats alltmer mot identitetspolitiska frågor, en slags sociokulturell dimension.

Men vad sägs om lite socioekonomisk politik? Det som mer än allt annat förenar människor i arbetslöshet, utförsäkrade, pensionärer, löntagare med låga inkomster osv. oavsett identitet som etnicitet, religion, etc. är just socioekonomisk klass och förmågan, förutsättningarna och möjligheterna att göra sin valda livsresa.

Det är ett frihetsprojekt att såväl välja identitet som att kunna göra sin livsresa. Ett frihetsprojekt större än många andra. I min syn det största projektet, livsprojektet.

Läs mer:

Fridolin är blind inför klassfrågor

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19418006.ab

Man släcker inte eld med bensin – Daniel Pohl

http://dela.dn.se/oDwoDU0LU0xd1FhZKhCX4MHUE11O9gn-i5ekRuH-uVaJgRBg9yQ7B1q5P-r6MjX57M3JNmIGQ7qd_2nQKLQN0Q

Flytvästen – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/08/flytvasten/

Posted in Democracy and Human Rights, Participation and influence | Leave a comment

Klockan klämtar för de resande stridande…!?

Klockan klämtar för de resande stridande!? Snart kan vi skydda våra ungdomar från att dras in i religiös-politisk fascism, rasism, krigsbrott och folkmord i Syrien och Irak (eller för den delen nazistresor till Ukraina), eller? Snart kan dessa ungdomars familjer slippa att våndas, oroas och skämmas!? Snart kan vi gemensamt känna oss trygga att dessa resande stridande hindras från att utbildas, tränas och delta i strider!? Snart kan vi bidra till att förebygga och motverka folkmord och krigsbrott utförda av svenska ungdomar och unga vuxna eller!?

Hur går det med våra insatser mot resande stridande!? Hittills har vi sett några till intet förpliktigande mediala synasutspel och lite nervöst krafsande här och där. Mycket utsöndrad ångest.

En ångest som närmast verkar bygga på en underliggande indirekt rasistisk syn på våra medmänniskor med muslimsk identitet. En rädsla för att adressera frågan på grund av en rädsla för att stöta sig med just dessa medmänniskor.

Men hur resonerar politiken då? Minst sagt upprörande och anmärkningsvärt. De som stödjer IS i Sverige och de som deltar i IS har ingenting med muslimer eller islam att göra. De är kriminella individer med en stark rasistisk fascistisk agenda. De tillhör i många fall vårt sociokulturella utanförskap, inte alltid nödvändigtvis vårt socioekonomiska utanförskap.

De brott som begås av IS:s mördare drabbar framförallt muslimer, men även andra religionsutövare, individer med en annan etnicitet och religionstro än den som IS godkänner. Varje insats mot dessa förgörare av mänsklighetens mest grundläggande normer applåderas av människor med minsta moraliska etiska humanistiska empatiska förmåga.

Visst är frågan obehaglig och komplex, men det är just för sådana situationer som vi har politiken som skall lagstifta och utforma strategier som kan bl.a. förebygga och motverka.

Hittills har de seriösa konkreta förslagen till åtgärder med såväl lagstiftning som strategi kommit ifrån Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) och experten Edward Nordén samt en handfull sakkunniga och experter i ämnet. För de senare i huvudsak i frågan om lagstiftning.

Vad gäller behovet av såväl ett lagstiftat förbud som en heltäckande uthållig strategi med exakta precisa åtgärder har undertecknad föreslagit en sådan och i princip färdigskriven baserad på internationella erfarenheter, utvärderingar och forskning. Se även https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson som motionerade om förbud mot träning, utbildning och eget deltagande redan i februari fick se sin motion nedröstad i Riksdagen, bl.a. av det parti som nu synes ha vaknat till lite yrvaket och nu gärna surfar på mediavågen när det är opinionsmässigt rätt, riktigt och behagligt. Obehagligt karaktärslöst.

Senaste veckan har det varit rikligt, nästan ymnigt, med feel-good mediautspel nu när frågan har satts på sin spets och opinionen är i medvind. Det är lätt att komma tassandes då. Men okej, nu finns det i alla fall en större partipolitisk enighet (bortsett från v). Det är ett kliv framåt.

Fortfarande är det dock enbart Staffan och Edward som seriöst verkar för en mer omfattande uthållig och precis strategi med en mångfald av åtgärder anpassade till de problem som vi har att möta, särskilt på den förebyggande sidan.

Klockan klämtar!

För övrigt vill jag skicka med till mördarna i IS “there is no tool for development more effective than the empowerment of woman” Kofi Annan.

This is why you IS are going to lose big time in this war on human dignity. You simply have a really – for humankind – bad idea and impossible mission. Simple as that!

Läs mer:

Uppgörelsen, norska muslimer trötta på hot från politisk-religiösa extremister i Norge.

http://mobil.aftenposten.no/nyheter/iriks/Oppgjoret-7677470.html

Norska regeringen överväger att ta ifrån medborgarskapet från resande stridande

http://www.smp.no/ntb/innenriks/article10052354.ece

The Islamic State

https://m.youtube.com/watch?v=AUjHb4C7b94

British woman vows to become firsr female to behead western prisoner

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11049663/British-woman-vows-to-become-first-female-to-behead-western-prisoner-in-Syria.html

Dags för tuffare lagstiftning mot jihadister? – Wofgang Hansson AB

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19407854.ab

IS surround Syria Airbase

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/22/isis-syria-airbase-tabqa

How Obama should declare war on IS – Seth Lipsky

http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.612182

IS! What should US and UK do? – BBC

http://www.youtube.com/watch?v=k5nCwRGfYKo&sns=em

Britons on their way to IS

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2733438/Breezing-Gatwick-five-smiling-Britons-boarding-Thomas-Cook-flight-join-Islamic-State-jihad-Syria.html

Islamismen den dödligaste ideologin – Per Gudmundson

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/08/20/Ledarskribent-Islamismen-Sveriges-dodligaste-ideologi/

Reinfeldt beredd se över lagstiftning

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19426561

Kriminalisera deltagande i krig och terror utomlands

http://mobil.svd.se/custom/svd/redirect.jsp?item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26articleId%3D3854326&mredirectsrc=www.svd.se

Hotet från jihadister måste tas på allvar

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19432382.ab

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights | 2 Comments