Var inte en kopia i politiken för det är ändå bara orginalet som räknas

Än slank den hit och än slank den dit…och än slank den ned i diket!

Nej, det ska varken trianguleras åt mitten eller åt kanten. Det är orginalet som räknas, inte kopian. Lite politiskt självförtroende om man får be! Tänk bortom fokusgrupperna och opinionskristallerna.

Visst behöver Socialdemokraterna visa på mer miljöpolitik, mera jämställdhet och mera integration men inte nödvändigtvis i de versioner som Miljöpartiet, Feministiskt initiativ eller för den delen Sverigedemokraterna presenterar.

Dessa tre partier målar visioner som i huvudsak utgår från hotbilder. Hotet om den omedelbart förestående klimatkatastrofen, hotet om rasismen som tar över vårt samhälle, hotet om ett patriark som aldrig någonsin kommer att släppa till sig makten samt hotet om den s.k. massinvandringen och den bristande integrationen. Alla dessa bilder är hotbilder. Men, det är hot som de flesta väljare kan relatera sig själva till. Oftast i ett antingen eller val. Det är svart-vita hotbilder. Det är uppskruvade hotbilder. Det är hot som mobiliserar väljare och sympatisörer. Inget är så mobiliserande för människors vilja att agera och reagera som just föreställningen om ett akut hot.

Men om vi vänder på perspektiven och ser på problemen och utmaningarna – för självklart är det problem och utmaningar som vi har att möta – så ser vi ju faktiskt att bilden av dessa problem är mångtydig och motsägelsefull och helt enkelt fylld av divergerande fakta och information. Vi varken kan eller ska förneka dessa problem. Men vi behöver inte alla plocka upp exakt samma hammare för att finna spikarna. Det kanske inte är den hammare som ligger längst bort, som är störst och målad i svart och vitt som väljaren väljer om det finns andra alternativ!?

Det krävs snarare en egen väg som mejslas fram ur en kombination av värderingar, vetenskap och vilja. Det krävs helt enkelt fler orginal. För varför ska vi ha flera kopior på en politik när det ändå endast är orginalet som räknas!?

I dagens Aftonbladet resonerar Karin Pettersson om Socialdemokraternas förhållningssätt till bl.a. Miljöpartiet.

“För det andra behöver de noga fundera över sin relation till Miljöpartiet. Just nu får Fridolin och Romson alla fördelar av samarbetet med S. Som utpekad regeringspartner får MP trovärdighet i regeringsfrågan, och tyngd i sina krav. Men Socialdemokraterna får inget tillbaka av modernitet, klimatprofil och framtidsfokus. Stefan Löfven borde överväga att knyta ihop sig tydligare med MP och börja presentera gemensam politik.”

Det är inte nödvändigtvis den enda slutsats som kan eller bör dras. Orginalet finns där i form av Miljöpartiet. De har identiferat hoten och de levererar sin berättelse om problem och utmaningar och vilken politik som krävs för att möta dessa. Men de problem och utmaningar som de ser behöver inte vara desamma som Socialdemokratin ska identifiera och om de är desamma så är det ingen naturlag att dessa problem och utmaningar ska mötas med just Miljöpartiets politik. Varför ersätta en blocköverskridande utslätande triangulering med en intern parasiterande triangulering?

Socialdemokratin har en rejäl utmaning att pedagogiskt och med spännande inspirerande emfas beskriva en berättelse för t.ex. hur våra framgångsrika företag skall kunna fortsätta växa och i förlängningen utgöra grund för den välfärd som få av oss när det kommer till kritan är beredda att avstå från samtidigt som vi också skapar en allt effektivare energiförsörjning och bidrar till en hållbar klimatpolitik. Centralt är främjandet av våra basnäringar, innovationer och entreprenörsskap samt social ekonomi med människors direkta engagemang och medverkan. Socialdemokratin har nämligen ansvaret och skyldigheten att göra både ock. En komplex uppgift. Men det har gjorts tidigare och kan och ska göras även framgent.

Socialdemokratin har en rejäl utmaning i att utforma och förmedla berättelsen om jämställdhet dels för sitt eget alldeles unika skäl som handlar om människans och individens likvärdighet och frihet dels för att jämställdhet är grunden för all annan framgång inom olika politikområden. Det är en frihetsrörelse och en förutsättning för en effektiv resursanvändning.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar att förebygga rasism och diskriminering detta oavsett om den sker mellan individer med identitet i minoritetsgrupper eller mellan individer med identitet i majoritetssamhället och individer med identitet i minoritetsgrupper. Eller snarare helt enkelt rasism mellan individer och i och från olika strukturer. All rasism är tidlös skit och vi ska vara väl medveten om att den finns överallt där det finns människor, där det finns individer och grupper.

Socialdemokratin har ett särskilt ansvar för såväl migration som integration. Humanismen måste vara utgångspunkten i politiken. Politiken måste också vara förankrad bland människor. Diktat fungerar inte. Att kommunalpolitiker resignerar och till slut ger upp på migration och integration är inte ett misslyckande för dessa. Det är den nationella politikens uppgifter att skapa förutsättningar för redan hårt ansträngda kommuner att utveckla ett fungerande mottagande och integration. Det som är vår styrka är också vår svaghet. Vi är ett stort och ett litet land. Geografiskt stort men befolkningsmässigt litet. Det syns kanske inte i storstäderna, men det syns definitivt på landsbygden. Integration bygger på att vi har förståelse för att det inte enbart är landsbygden, glesbygden, småstäderna, mellanstäderna eller förorterna som skall möta våra inflyttande medmänniskor. Det är även storstadens Södermalm och Östermalm. Först då uppstår en gemensam förståelse för problem, utmaningar och möjligheter. Om vi bär med oss liknande berättelser då kan vi också verka tillsammans utan att falla tillbaka i snabba enkla fördömanden och stigmatiserande epitet när vi tror att människor inte är som vi är. Dialog, berättelser, deltagande och resurser är förstås nycklar. Vilket samhälle är det vi gemensamt vill ha om fem år, tio år och tjugo år. Bortom vår vilja och absoluta skyldighet att hjälpa människor i omedelbar nöd så behöver vi en berättelse om det Sverige som vi alla ska leva i, inte överleva i, utan leva i.

Vad ska vara vår styrka? Hur vill vi karaktärisera oss? Vi är redan i dag ett samhälle där vi alltmer erkänner och till och med förstår och bejakar att vi alla bär på en rad olika identiteter. Det är ett frihetsprojekt. Friheten att välja vem du vill vara. Det förutsätter dock självförtroende och en insikt om att politik ytterst handlar om upplysning och mobilisering.

Miljöpartiet, Feminstiskt initiativ och Sverigedemokraterna har under lång tid bedrivit just upplysning och mobilisering. Vi kan ha kritik i sak mot innehållet i just denna upplysning. Men faktum kvarstår. De har satt sina berättelser om vilken värld vi lever i och vad som krävs för att göra den bättre i deras akt och mening. Det är dessa bilder som väljarna har att välja mellan. För som själva ordet väljare indikerar så gör just väljaren ett val. Väljarna längtar efter olika framåtsyftande politiska förslag för välfärden, för jobben, för jämställdheten, för miljön, för integrationen och för skolan.

Jag delar definitivt Karins slutsats att väljarna är trötta på politik och politiker som inte verkar vilja något. I grunden är missnöje och förmågan att uttrycka detta missnöje demokratins livsluft.

Men svara inte som kopior. Det är endast orginalet som räknas. Ett orginal som skiljer sig från Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Ett orginal som lyfter fram möjligheterna framför hoten och som skapar förutsättningar för människan att fullt ut få göra sin livsresa och sina val att utveckla sina identiteter. På sitt sätt!

Läs mer:

Johan Westerholm om en egen politik

http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&debatt=2563

Farväl till det manliga geniet

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/farval-till-det-manliga-geniet/

Alliansen fortsätter minska – så också s, m och v

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alliansen-fortsatter-att-tappa

Brev till sju partier

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2CD879298F782B351912C0D2F4E15F38.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3700020

Freak-show eller zoo – Johan Westerholm om Almedalen och den växande polariseringen, avståndstagandet, hatet, ilskan etc.

http://ledarsidorna.se/2014/07/freak-show-eller-zoo/

Finns det plats för alla i Miljöpartiets Sverige? Johan Westerholm undrar!

http://ledarsidorna.se/2014/07/fran-tillgang-till-belastning/

Vad händer sen efter Almedalen? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/vad-hander-sen/

Väljare är trötta på att tas för givna

http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/daniel-suhonen-manga-valjargrupper-ar-trotta-pa-att-tas-for-givna/

Den kvarglömda jäsduken – om en debatt som att kommer likt en lavin

http://ledarsidorna.se/2014/07/den-kvarglomda-jasduken/

Om den svenska industrin – Wilderäng

http://industripolitiken.se/alla-kan-inte-vara-tjansteman/

För få djur kvar för Mp:s politik – Wilderäng

http://cornucopia.cornubot.se/2014/07/for-fa-djur-kvar-for-mps-mal-om.html?spref=fb&m=1

Vuvuzelapolitik

http://ledarsidorna.se/2014/07/vuvuzelapolitik-2/

Carl Melin om skillnaden mellan rasifierad identitetspolitik och utvecklande jämlikhetspolitik

http://www.dt.se/opinion/ledare/vansterns-stora-svek

Den demokratiska värdegrunden är hotad – Johan Westerholm om extremismens likheter och totalitära syn

http://ledarsidorna.se/2014/07/892/

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Övergivna desillusionerade kvinnor och män är en giftig cocktail.

“Men de enheter som tagit över delar av Mosul och Kirkukprovinsen är högst ett par tusen man starka, och det är sensationellt att de drivit bort långt större, modernt utrustade irakiska styrkor.” (DN 20140612)

Inte alls sensationellt. Helt följdriktigt! Om individen inte känner någon tilltro och samhörighet till en stat så finns den helt enkelt inte i den betraktarens ögon. Då är det andra lojaliteter som är viktigare. Gäng, klan, religiös eller politisk sekt, krigsherrar etc alla är de en form av stat när den formella staten enbart är just en formell stat utan någon god innebörd för individen.

De trupper som nu skulle ha försvarat Irak och den gemensamma staten har enligt uppgifter deserterat i god ordning med hela formationer och överlämnat uniformer och utrustning un masse till rebellerna, vilka bl.a. utgörs av ISIS och av f.d. soldater och officerar i den tidigare irakiska armén.

Att år 2003 avskeda dessa istället för att inkludera och integrera dem i det nya försvaret var ett avgörande misstag. Detsamma gäller den civila infrastrukturen med skollärare, administratörer m.fl.

Ekot från det misstaget bevittnar vi såväl i Syrien som i Irak. Sysslolösa övergivna desillusionerade män och kvinnor är en giftig cocktail. Historien borde ha lärt oss.

Läs mer:

Iraq Militants, Pushing South, Aim at Capital

http://mobile.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/iraq.html?referrer

Insurgents in Iraq overrun Mosul provincial government headquarters

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0EK22V20140609?irpc=932

En islamistisk rörelse som sätter skräck i folk

http://mobil.dn.se/nyheter/varlden/en-islamistisk-rorelse-som-satter-skrack-i-folk/?brs=d

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Social Unrest/Disorder | 8 Comments

Ska vi bekämpa rasism med kampanjer eller ska vi bemöta missnöje och rädslor med sakpolitik?

Visar Europaparlamentsvalet att rasismen är utbredd och rentav ökar i Sverige?

Valet till Europaparlamentet ses av väljaren som en möjlighet att använda sin röst mer aktivt i syfte att få fram underliggande budskap. Det är ett protestval. Det innebär att analyser och slutsatser måste vara försiktiga och återhållsamma. Det går t.ex. inte att med enbart valstatistik som visar att SD ökar också uttala sig om huruvida rasismen är utbredd och rentav ökar i Sverige.

Sigtuna ett lokalt exempel

Låt oss reflektera över ett lokalt exempel, Sigtuna. En kommun som med karaktäristikan i sina respektive kommundelar på olika vis påminner om ett Sverige i miniatyr. Vi har i en dimension hela spektrat från klassisk höginkomsttagarmiljö i det borgerliga Sigtuna Stad till miljonprogrammet i Valsta. Däremellan har vi bostadsområden som hittills har kännetecknats av social mobilitet med gedigna klassresor och där just klassresan har sett som ett nästan självklart fenomen. Vi har ett kraftigt expanderande näringsliv med omfattande exploateringsytor och en snabb jobbtillväxt samtidigt som vi hand i hand med denna expansion även har en utpräglad landsbygd. Parallellt har vi ett av Sveriges mest omfattande program för bostadsbyggande. Det är inte enbart ett elegant program. Det är ett program som också genomförs som en långsiktigt uthållig satsning med en jämn fördelning av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Vi präglas förstås också av att Arlanda flygplats ligger som ett nav i kommunen.

Starkt stöd för demokratin

I en kunskapsöversikt från Ungdomsstyrelsen och i en studie från Synovate, båda från år 2008/09, framgår att bl.a. stödet för demokratin är starkt och att i princip alla svarande tycks positiva om frågor ställs om stödet för principer såsom demokrati, minoriteters rättigheter och jämställdhet.

Av Synovates studie framgår också att nästan alla svarande ansåg att människor måste ha möjlighet att vara med och påverka beslut också mellan valen, att man ska följa majoritetens beslut och att även extremister måste få komma till tals.

Starkt positiv inställning till invandrare

Resultaten från den senaste Europabarometern 2014 visar att inte någon annanstans i EU är man så positivt inställd till invandrare som i Sverige. Hela 91 procent anser att invandringen berikar landet. Snittet i EU är 48 procent. År 1993 instämde var fjärde svensk i påståendet “Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. År 2009 hade den andelen sjunkit till 12 procent.

Vi bejakar mångfalden

Den årliga undersökningen Transatlantic Trends som genomförs av The German Marshall Fund. Även där framgår att Sverige är ett land som bejakar mångfald och öppenhet i mycket större utsträckning än övriga västvärlden.

Hur är attityden till den myndighet som ansvarar för delar av migrationspolitikens genomförande?

Just nu är 36000 asylsökanden placerade runtom i Sverige, vilket är en historiskt sett hög siffra. Av de cirka 60 attacker som Migrationsverket har registrerat sedan år 2012 är det bara två som har misstänkt koppling till rasister. De flesta attackarna har istället utförts med förtecken och budskap som går att återföra till den extrema vänstern.

Hur blev valresultatet i Sigtuna och vad kan vi dra för slutsatser?

Valdeltagandet ökade från 40,8 procent år 2009 till 43,4 procent i årets val till Europaparlamentet. Det innebär att vi ligger cirka 7 procentenheter under riksgenomsnittet på 50 procent.

Vi kan konstatera att på kommunnivå tappar M 6,3 procentenheter och Fp 5,3 procentenheter. De landar nu på 17,1 respektive 11, procent. Samtidigt ökar SD med 8,2 procentenheter, Mp med 4,0 procentenheter och Fi med 2,2 procentenheter till för SD 10,7, Mp 13,5 och Fi 4,1 procent. De tre partierna är valets vinnare i Sigtuna kommun. V ökar med 1,3 och S med blygsamma 0,1 procent.

Var är respektive parti som störst?

SD når med 19,4 procent sina största framgångar i Lunda/Skepptuna. S är som störst i Valsta centrum med 52,5 procent. Moderaterna är som störst i Centrala Sigtuna med 29,8 procent och Fp når sina största framgångar i Sjudargården med 20,2 procent. Mp är som störst i Norrbacka med 15 procent och Fi är som störst i Sätuna med sina 10,1 procent. Utfallet är i sin helhet inte speciellt överraskande utan följer relativt väl kända bakgrunds- och orsaksfaktorer som t.ex. socioekonomi. Vi kan även anta att utbildningsnivå ingår i förklaringen. För att med säkerhet besvara det senare och fler liknande faktorer så krävs dock ytterligare analyser utifrån statistisk rådata.

Var är Mp, Fi och SD som störst och är de det samtidigt? Vad indikerar det?

Vi kan dock leta oss vidare med befintlig statistik och då försöka få fram en indikation på vad som har drivit väljarna i riktning Mp, Fi och SD. Finns det ett gemensamt utfall? Svaret är nog ja!

I tre områden i Sigtuna kommun, närmare bestämt i Märsta så har de tre partierna en likartad utveckling i väljarstödet. Det gäller Sätuna, Norra Ekilla och Centrala Märsta.
Vi kan inledningsvis konstatera att M och Fp tappade stort i Norra Ekilla och att M och Fp men framförallt S tappade rejält i Centrala Märsta (Tyvärr saknar vi motsvarande jämförbar statistik för Sätuna då indelningen mellan åren 2010 och 2014 förändrats). Än så länge saknas genomgripande analyser av väljarströmmar på lokal nivå, men i den här reflektionen kan vi tillåta oss ett visst laborerande. Att väljarna i Norra Ekilla och Centrala Märsta mellan åren 2010 tom år 2014 skulle ha gått och blivit rasister är förstås orimligt. Orsakerna till SD:s ökade väljarstöd är betydligt mer komplexa än så.

Mp, Fi och SD har växt till sig i samma områden!

Vi ser hur de tre alternativen Mp, Fi och SD har växt till sig ordentligt i dessa tre områden. Det är klassiska miljöer där socioekonomisk arbetarklass övergår i en medelklass. Det är områden med en relativt rörlig väljarkår i meningen att den även är socioekonomiskt rörlig. Det finns en mobilitet som rimligen bör få genomslag i ett val som bland många väljare ses som en möjlighet att utdela rött och gult kort till såväl de etablerade regeringstunga partierna som den etablerade opposition som S utgör på nationell nivå. Att somliga väljare har valt SD framför Mp kan självklart ha att göra med ett missnöje med flykting- och integrationspolitiken. Detta missnöje kan även exploatera väljare med utländsk bakgrund. Detta vet vi dock ännu inget om. Men visst skulle ett socialkonservativt flykting- och integrationskritiskt parti kunna locka väljare hos den grupp av väljare som är mitt i integrationsprocessen och som har egna erfarenheter att applicera på politiska budskap kontra den verklighet de lever i. På motsvarande sätt kan naturligtvis Mp med sin liberala och positiva syn på invandring mobilisera människor med utländsk bakgrund, särskilt när den offentliga politiska debatten bitvis domineras av frågor om rasism. En annan reflektion är förstås att det vi nu ser är mer genomgripande förändringar, där områden med socioekonomisk arbetarklass och lägre medelklass har en relativt stor mobilitet men där klassresorna numera inte enbart går från arbetarklass till medelklass utan där vi ser medelklass som efterhand får sina villkor på arbetsmarknaden alltmer försämrade vilket i sig bör medföra antingen apati och passivitet vid politiska val eller en vilja att markera missnöje med skeenden runtomkring väljaren. Om detta fenomen finns ju en hel del analyser gjorda och forskning tillgänglig.

Enligt Demoskop tappar M till Mp och SD

Enligt Demoskop har det sedan länge funnits ett väljarflöde mellan Socialdemokraterna och Moderaterna – men med den senaste mätningen 27 maj-4 juni har en förändring skett där M tappar mer till både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna än till något av de övriga allianspartierna.

Minskat stöd även för S över en längre tidshorisont

Även om S har klarat sig relativt väl i väljarströmmarna sedan 2010, så räcker det ju med att gå tillbaka till valen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och opinionssiffror på över 40 procent för att se hur väljaropnionen har förändrats kraftfullt inom den rödgröna sidan, men även rörligheten av väljare mellan blocken.

Att ersätta värderingar med marknadsandelar kan straffa sig

Självklart är det bra för demokratin med en minskad partiidentifikation och en ökad väljarrörlighet mellan partier. I förlängningen är förstås en sådan utveckling även bra för partierna. De tvingas till en högre adaptivitet i förhållande till sin omgivande miljö och därmed en vilja till förändringar som är mer i takt med tiden.

En fara är förstås att partierna alltmer ersätter ideologi och värderingar med triangulering och marknadsundersökningar. Det vi ser hända hos M är förmodligen att en sådan strategi fungerar kortvarigt och ger stöd på ungefär samma nivå som bröd och skådespel åt folket, dvs det fungerar för stunden tills skådespelets nyhet upphört och brödet hårdnat. När sedan kärnväljarna har lämnat skutan, t.ex. för en resa till SD då har trianguleringens baksida hunnit ikapp. Värderingar är bland det starkaste och mest uthålliga vi människor bär med oss.

Rätt insats för rätt problem om vi vill uppnå verkan i målet

1. If it isnt broken dont fix it – ta det för vad det är!

Att mobilisera väljare mot rasism är naturligtvis bra för ett antirasistiskt parti som vill motivera sympatisörer och potentiella väljares engagemang och politiska glöd. Men det finns samtidigt en uppenbar risk att den egentliga målgruppen inte känner igen sig i problemformuleringen utan snarare ser det som att politiken dels gör det enkelt för sig och struntar i människors protester dels missar avgörande problem som handlar om miljön i bostadsområdet, brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor, hög arbetslöshet etc. En kampanj mot rasism riskerar i ett sådant läge att helt enkelt baktända och snarare öka föraktet för politiken och missnöjet med den egna situationen. Det bästa förfarandet är förstås att istället fråga invånarna och försöka kartlägga källan till missnöjet.

2. Om vi har en hammare så letar vi snart efter en spik.

Eftersom vi snabbt vänjer oss vid politisk retorik så är det lätt att uppfatta rasism som det stora problemet i Sverige, men som bl.a. de ovan refererade studierna visar så är attityderna bland människor i Sverige snarare den motsatta. Den är tolerant och positiv till invandring. Vi ska inte förneka den enskildes upplevelse av rasism och strukturer som bidrar till diskriminering men dessa upplevelser ska behandlas med kirurgisk precision. Låt oss alltid identifera problemet först och därefter välja verktyg. Om problemet är avgränsat, fokusera på t.ex. att förebygga och motverka de våldsamma och de som lyfter fram hatet i rasism. Använd i första hand rättsväsendet. Precisa avgränsade åtgärder är A och O. Vi måste undvika att stigmatisera hela områden och hela populationer. Motsatta vägen utvecklar garanterat rasism och förstärker garanterat dels de partier som uppfattas stå närmast en invandrings- och flyktingfientlig linje dels de partier som populariserar på rasismhotet. I båda fallen partier och rörelser som inte nödvändigtvis kan leverera konkreta lösningar på de problem som de med emfas vill bekämpa genom sin mobilisering av engagerade människor.

3. Gör politik genom befintlig verksamhet, om det finns någon…

Det finns nu utvärderingar gjorda på de senaste 12 årens demokratipolitik dels i fem mer omfattande utvärderingar utförda av våra universitet och direkt kopplade till demokratipolitikens olika projekt dels en sammanställning och analys beställd av Konstitutionsutskottet och utförd av Uppsala universitet. I demokratipolitiken ingår t.ex. insatser mot rasism, främlingsfientlighet, extremism och insatser för ökat deltagande, delaktighet och insyn. Det står numera klart vad som fungerar och vad som inte fungerar. Reformer genom lagstiftning är förstås en sådan konkret åtgärd. Dit hör t.ex. de reformer för medborgarförslag och stärkt folkinitiativ som infördes genom Demokratipropositionen år 2002. Dit här också de konkreta åtgärder som infördes genom samma proposition och som handlade om att sänka tröskeln för politiska uppdrag och underlätta vardagsnära lokala förtroendeuppdrag, t.ex. genom rätten att få ersättning för barntillsyn, förlorad inkomst eller olika hjälpmedel för funktionshindrade. Åtgärder som betyder mycket för den som har små ekonomiska marginaler men ändå vill engagera sig politiskt. Bortom denna form av insatser så bör med fördel politiken genomföra konkreta aktiviteter genom befintliga välkända eller respekterade organisationer i civilasamhället och helst inom ramen för redan pågående verksamhet i t.ex. bostadsområden. Undvik därför kampanjer i helt nya former som saknar stöd i lokalsamhället. Kampanjer som redan från början saknar förutsättningar att omvandlas till en mer permanent verksamhet som kan fördjupas och överleva över tiden i ett bostadsområde. Använd helst befintlig organisation och strukturer hos befintlig verksamhet.

Om det saknas civilt samhälle, företagande eller gemensam service och offentlig verksamhet i området, ja då är det förmodligen det som är just ett huvudproblem som den lilla kärnan av ideologiskt och religiöst motiverade extremister och rasister gärna använder sig av för att förstärka berättelsen av orättvisor och tillkortakommanden.

En uthållig och öppen infrastruktur för delaktighet, deltagande, insyn och inflytande är grunden för det goda samhällsbygget, framförallt ett samhällsbygge som handlar om att stärka demokratin.

4. Inga visselpipor, kanelbullar och saxofoner mot rasism och främlingsfientlighet kan ersätta avsaknaden av bättre politik.

Missnöje måste bemötas med politik istället för enkel etikettering av människor. Sannolikt har väljarna i Sätuna, Norra Ekilla och Centrala Märsta mer gemensamt än vad valresultatet indikerar. Missnöje som yttrar sig i ett sunt sökande efter alternativ. En mobilitet som kan användas som en positiv kraft. Vi bör bli bättre på att fånga upp det lokala missnöjet och omvandla det till engagemang.

Politik är ett oslagbart verktyg för samhällsförändring. Låt oss inte glömma bort dess innehåll.

Slutord

Sammanfattningsvis krävs rätt insats med rätt verktyg för rätt problem om vi vill gå bortom den enkla kampanjretoriken och åstadkomma verkan i målet.

Läs mer:

M och S minskar och Mp, Fi och SD ökar i opinionen

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19059496

Carl Melin om ett värderings- och opinionsmässigt delat Sverige

http://www.dt.se/opinion/ledare/kronika-lo-medlemmar-kvar-hos-s

En obehaglig korrelation

http://ledarsidorna.se/2014/06/en-obehaglig-korrelation/

SD i Stockholm

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=5FA37564F5E20752307B4C02F374278C.rocco4?cid=25968641&rssId=25966211&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3669414

Brev till sju partier

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2CD879298F782B351912C0D2F4E15F38.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3700020

Freak-show eller zoo – Johan Westerholm om Almedalen och den växande polariseringen, avståndstagandet, hatet, ilskan etc.

http://ledarsidorna.se/2014/07/freak-show-eller-zoo/

Vad händer sedan efter Almedalen? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/vad-hander-sen/

Medierna som är farligt efter sin tid – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/farligt-efter-sin-tid/

Politisk debatt på riktigt. Långt bortom rasistpajkastandet! Trotzenfeldt.

http://trotzenfeldt.com/2014/07/08/fragorna-som-splittrar-sd/

Morgan Freeman on the topic racism.

https://m.youtube.com/watch?v=z2d2SzRZvsQ

Aktivisten Wenhammar och demokrati – Peter Högberg

http://www.hogbergstankar.se/2014/07/10/aktivisten-wenhammar-och-demokratin/

Den fina extremismen…!?

http://magasinetneo.se/artiklar/vansterns-goda-fina-hat/

Mättnad – Johan Westerholm om migrationspolitiken

http://ledarsidorna.se/2014/07/mattnad-marknad/

Carl Melin om skillnaden mellan rasifierad identitetspolitik och utvecklande jämlikhetspolitik

http://www.dt.se/opinion/ledare/vansterns-stora-svek

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Dårskapen om vårt s.k. rasistiska land

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=A1A0A51441ECDB929AA3D8D2557DA3CA.aldo4?cid=25967591&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3763418

När antirasiaten blivit rasist – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/07/950/

Posted in Participation and influence, Preventing and Countering Violent Extremism | 2 Comments

Det är ditt land, det är mitt land och det är vårt land

Vår nationaldag. Sverige! Vårt land. Inte “det där” eller “det här” landet. Det är ditt land, det är mitt land och det är vårt land. Vårt land där de mänskliga rättigheterna är grunden för vår konstitution och för all den välfärd som vi finansierar gemensamt och åtnjuter gemensamt. Det är inte klanen, gänget eller krigsherrar som beslutar om din vardag, ditt liv och ditt öde. I vårt samhälle garanterar vi gemensamt – genom vår folkvalda riksdag, vår lagstiftning, våra institutioner och vår tilltro till varandra – en ömsesidig respekt för var och ens mänskliga rättigheter. Vi har en absolut skyldighet att alltid respektera varandras rättigheter.

”We say yes to the society of solidarity and democracy where free people together, in mutual respect and under mutual responsibility, shape a life where everyone has equal opportunities and equal value.”

Posted in Democracy and Human Rights | Leave a comment

De ska bekämpas i vattnet…och så skedde. Sjuttio år sedan vår del av världen definierades!

I denna stund för sjuttio år sedan dukade arbetare i Sverige upp sin medhavda lunchmatsäck och de många soldaterna i beredskapen fyllde på snuskburken med förplägnadsdetaljens hopkokade stuvning.

Söderut stod tiden still för de soldater som befann sig mitt i helvetets skärseld denna den sjätte timmen av Operation Neptune. Samtidigt pågick omfattande diversionsoperationer, Operation Glimmer och Operation Taxable i syfte att tunna ut den tyska motståndarens förmåga i landningszonen. Tolv timmar tidigare landade tre glidflygplan vid Pegasusbron över Caenkanalen. Klockan 01.00 var fi nedkämpad bron intagen. Så började Operation Overlord, invasionen i Normandie, Frankrike. Dagen D hade inletts. Dagen D, den längsta dagen.

Detta var en av historiens definierande ögonblick. Det liv vi lever i dag är resultatet av den kamp som enskilda soldater förde, lemlästades i och dog för på östfronten och på västfronten.

Denna dag hade de allierades 150000 soldater i uppdrag att på fem franska stränder kämpa sig genom och förbi 15 000 bunkrar, taggtråd, minor, kulsprutor och 300000 soldater i tysk tjänst.

De tyske kommendanten Rommels order till de underlydande cheferna var: ”Fienden måste slås ut innan han når det egentliga slagfältet. Vi måste hejda honom i vattnet.”

och så skedde…

Vid Omaha mötte de amerikanska styrkorna ett hårt våldsam och utdraget nötande motstånd där den första vågens 14 stridsvagnar slogs ut direkt ut stranden. På den östra delen av stranden satt tyska soldater i en bunker och avfyrade kulsprutor under 9 timmar. Amerikanerna tappade under dessa oändligt utdragna timmar och aldrig avslutade ögonblick 4184 stupade eller sårade. ”Monstret vid Omaha”, en eller två tyska kulspruteskyttar, skött 2 500 amerikaner. Vilket ofattbart mod att trots denna övermakt fortsätta ett anfall som måste ha upplevts som oöverstigligt. Den rädsla och ångest som den enskilde soldaten måtte ha känt där på stranden helt naken inför fiendens verkanseld kan vi aldrig förstå. Aldrig.

Efter många timmars mycket hårda strider förmådde små grupper av amerikanska soldater avancera förbi tyskarnas stödjepunkter. De få amfibiestridsvagnar som fanns gripbara sjösattes ute till havs och sjönk med sina besättningar i kaoset av vågor, eld och döda män. Av 29 stridsvagnar kom bara två in till stranden. Känslan av att vara övergiven mitt i detta helvete kunde mala sönder vilken själ som helst.

Ändå lyckades de allierade och framförallt jänkarna, soldaterna, bryta sig igenom vid Omaha och efterhand etablera det brohuvud som skulle överföra över en miljon soldater till västfronten och miljontals ton av utrustning, förnödenheter och bränsle. Ett brohuvud som direkt förkortade kriget och lidandet i Europa 1944-45.

I dag går all min respekt och eftertanke till dessa soldater, de 10 000 allierade soldater som dödades eller sårades under denna första dag. Min sympati går även till förloraren, de mellan 4 000 och 8 000 soldater i tysk sold (många var tvångskommenderade från av Nazi-Tyskland ockuperade länder) som dog och som begravdes i den okände soldatens grav eller som överlevde men med men för livet.

Det är alltid den enskilde soldaten och den civile som själv – med familj, släkt och vänner -får betala priset för politikens benhårda renläriga svart-vita tro och vantro – ideologisk eller religiös. Vi känner idag till de händelser och beslut som utgjorde grunden och fond för det utanförskap och det missnöje som under mellankrigstiden lätt kunde användas av hatets domptörer.

Vi må alltid på alla vis förebygga och motverka föraktet och hatet mot enskilda människor och grupper av människor. Bäst gör vi det genom att inkludera människor i gemenskap, inte exkludera eller stigmatisera. Inte peka finger. Inte ikläda oss mantlar av självbelåten godhet där vi i elitistisk anda förtränger de andra till hörnet. Vi och dem är en förödande retorik, oavsett vilken extrem som uttalar och bejakar den. All extremism ska förebyggas och motverkas. Inkludera människan och exkludera idéerna.

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Violent Extremism | 1 Comment

Du vet aldrig vad du har sagt innan den du talar med har svarat – om opinion och berättelse

Fyra nyckeltal

Noterar fyra nyckeltal i dagens väljarundersökning från SCB:

1. Rödgrön majoritet på 51.3 %

2. Avståndet till Alliansen är 14.5 procentenheter

3. Stödet för SD, Fp, Kd, M och Mp minskar

4. Europaval är som alltid en sak och allmänna val en annan sak när vi analyserar opinionsstöd.

Politiken bör lyssna riktigt noggrant

Men valet till Europaparlamentet är en viktig varningsklocka för partierna. Här ser väljarna en möjlighet att ta ut sin besvikelse, straffa ett parti som svikit, följa en ny trend, söka bland politiska budskap etc. Valet ger en intressant bild av stämningarna i ett land. Inte bara i dag utan även för den nära framtiden. Valets bild av ett Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på väg framåt indikerar bl.a. stora skillnader mellan stad och land och regioner. Det indikerar även att politikområden som miljö, feminism och integrations- och flyktingpolitik ligger vidöppna för politisk mobilisation.

Men kanske mer än något annat ser vi hur ett uppdämt missnöje kanaliseras. Ett missnöje som i grunden rentav handlar om bristande synbarhet eller delaktighet och där varningen till politiken är “förgät mig ej”. Det är något för fler politiska partier att uppmärksamma. En slags opinionsundersökning av hög kvalité, om den används. Politiken bör lyssna riktigt noggrant.

Visselpipor och kanelbullar har ersatts av politik som möter politik?

Socialdemokraterna har, enligt SCB, tagit väljare från Moderaterna och Sverigedemokraterna. I fallet Sverigedemokraterna kan det bl.a. indikera att det mobiliseringsarbete som gjorts av de fackliga organisationer börjar ge resultat. Då menas inte kanelbullar, saxofoner och visselpipor utan snarare att kass politik bemöts med bättre politik. Dit hör en noggrann genomgång av vad t.ex. Sverigedemokraternas politik medför för en metallarbetare eller för någon verksam inom vården.

I detta ingår att Socialdemokraterna åter har börjat uppmärksamma individer och grupper som nog har känt sig hyfsat bortglömda i politiken. En bortglömd del av arbetarklassen. En arbetarklass som nog efterhand har tagits för given. En arbetarklass som till slut har tröttnat på att både vara absolut partilojal i sin röst och böja nacken inför mästrande pekpinnar när den väl höjer sin röst.

Här återstår oerhört mycket att göra när SD är näst största parti i klassiska arbetarkommuner som t.ex. Borlänge, vilket de delar med ytterligare hundra kommuner. Alla dessa väljare är förstås inte rasister eller ens främlingsrädda. Där handlar det om en inympad hopplöshet med obefintliga möjligheter att göra klassresan och där kritiken och rösten inte handlar om hat mot invandrare utan där missnöjet riktar sig mot en politisk elit och medial bild som inte speglar den verklighet som dessa väljare lever i.

SCB:s väljaranalys leder till många funderingar om kärnväljare, byte av väljare, berättelser, etc

Det minskade stödet för Moderaterna och Folkpartiet kännetecknar såväl valet till Europaparlamentet som SCB:s valanalys. Orsakerna är självklart flera. Dit hör sannolikt långvarigt regeringsinnehav som i mot-demokratin kan uppfattas som synonymt med trötthet och oförmåga och ovilja till nya initiativ. Dit hör sannolikt också problem med skola, försvar, omsorg, infrastruktur etc. Det är politikområden som i väljarens perspektiv klistrar fast särskilt ordentligt vid dessa två partier.

Hur lyder Moderaternas berättelse – lyhörd och/eller populistisk?

I Moderaternas fall kan det nog också vara så att den tidigare framgångsbilden av ett inlyssnande Nya Moderaterna kan ha förändrats till bilden av partiet med det fuktiga fingret i opinionsvinden. Den delen vet vi alltför lite om i dag, men det är nog den enskilt mest intressanta analysen som vi har att invänta från opinionsforskningen. Var går gränsen mellan att vara inlyssnande och att vara populistisk? När börjar kärnväljarna lämna skeppet och söka nya farkoster? Hur känslig blir ett sådant parti för samhällsförändringar och opinionsvindar? En del av analysen handlar om vad som de facto har skett och en del av analysen om hur väljarna, sympatisörerna och medlemmarna uppfattat och uppfattar partiet? Vilken identitet vill Nya Moderaterna kännetecknas i jämfört med vilken identitet omgivningen klistrar på Moderaterna? Vilken berättelse förmedlar Moderaterna och vilken berättelse hör omgivningen?

Nu svarar omgivningen Moderaterna

En vital regel i allt ledarskap är att du aldrig vet vad du har sagt innan den du talar med har svarat! Nu har väljare, medborgare, invånare och sympatisörer svarat. Hur ser svaret ut under valnatten i september 2014?

Läs mer:

SCB

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU-/12436/12443/Behallare-for-Press/374458/

När rött blir brunt

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/nar-rott-blir-brunt/

Rasism bekämpas inte med klassförakt

http://nojesguiden.se/artiklar/rasism-bekampas-inte-med-klassforakt

Om en SD-väljare

https://www.facebook.com/klauspeter.beiersdorf/posts/10152434537962042

SD näst störst i 106 kommuner

http://www.dagenssamhalle.se/blogg/2014/05/sd-naest-stoerst-i-106-kommuner-9260

Aningslösheten blev Sverigedemokraternas segertåg

http://hotlamotte.com/2014/05/26/aningslosheten-blev-sverigedemokraternas-segertag/

Nej, europas väljare har inte blivit fascister

http://www.bt.se/ledare/kronikorer/johansson-heino-nej-europas-valjare-har-inte-plotsligt-blivit-fascister%284302083%29.gm#.U4T9m9ecYqg.facebook

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Är du förvånad över att medborgaren gör ett val i ett val?

Att brinna för en idé

Valet till Europaparlamentet blev en seger för partierna som brinner för en idé. Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har i Europaparlamentsvalet år 2014 visat att de brinner för sin idé. Miljö, feminism, EU samt flykting- och integrationspolitik är huvudingredienser i dessa idéer.

Det är politikområden som intresserat en stor del av den svenska väljarkåren. En övergripande iakttagelse är att den svenska väljarkåren samtidigt gjort ett starkt ställningstagande för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

Den yttre cirkeln av partier – flanken

I Europaparlamentet behåller de traditionella partierna som De gröna, Socialdemokrater, Konservativa och Kristdemokraterna m.fl. makten, men extremhögern har samtidigt nått stora framgångar på nationell nivå. National Front i Frankrike, Ukip i UK och Danske Folkeparti i Danmark är till och med största partier i sina respektive länder.

Dessa partier är mot-partier. Om de kan nå överenskommelser inom Europaparlamentet så kan de förstås få makt. Men i begreppet nationalistiska partier ligger också fröet till deras sannolika kommande oförmåga i Europaparlamentet, nämligen oförmågan att komma överens.

En vilja och en förmåga att välja

Människor i Sverige kännetecknas av starka värderingar om självförverkligande och en sekulariserad livsåskådning (World Value Study, prof. Inglehart). I detta återfinns en inre självbild av att vi som individer inte enbart bär runt på en identitet, utan snarare ett antal identiteter samtidigt. I detta syns en vilja att göra medvetna val. En vilja att välja aktivt utifrån tydliga alternativ. Ett aktivt val som för en del väljare handlar om att rösta emot ett uppfattat etablissemang och för en del väljare att rösta för en värdering. För många väljare en kombination av att göra både ock, dvs både välja mot etablissemanget och att rösta för värderingar.

Vi ser nu å ena sidan en omfattande radikal vänsteraktion men med vissa frihetliga kulturliberala inslag å andra sidan en stärkt högerradikalism med dels socialdarwinistiska inslag dels socialkonservativa värderingar. En polarisering i ena dimensionen och i den andra dimensionen en fragmentering med nio politiska partier i Europaparlamentet. Dimensionerna innehåller i sig en rad olika frågor men där framförallt fyra politikområden sticker ut: miljö, feminism, EU-skeptisism och flykting- och integrationspolitik. Samtliga fyra frågor genomsyras i sin tur av bärande värderingar om antirasism/rasism/främlingsfientlighet/främlingsrädsla samt mångkulturalism/monokultur etc. Den som till äventyrs trodde att framgångsrik politik enbart handlar om plånbokens innehåll och volym lär få ompröva den tron. Värderingar spelar roll.

Den svikne väljaren

Vi ser nu en radikalisering bland väljarna, men hur kommer det sig å ena sidan att Moderaterna minskar rejält å andra sidan att Socialdemokraterna ligger relativt stabilt? Om vi ser bortom de moderata väljare som stödröstade på Kristdemokraterna och Centern kan det vara intressant att reflektera över partidentifikationens styrka. Indikerar valresultatet att Moderaternas trogna kärna av väljare motsvarar ett väljarstöd på cirka 10-13 procent? Motsvarar Socialdemokratins kärna av trogna väljare ett väljarstöd på cirka 20-24 procent?

Moderaterna har ju gjort en gedigen insats när det gäller att förverkliga ambitionen att byta bort en del av sina kärnväljare mot andra sympatisörer. Socialkonservativa tidigare moderata väljare med bl.a. starka preferenser för försvarsfrågan och även flyktingpolitiken kan nog se detta val som en bestraffningens stund. Äntligen ska det parti som svek få betala sitt pris.

Kan motsvarande gälla för Feministiskt Initiativ och feminismen? Sveket är inte lika uppenbart – eller det kanske rentav inte ens är något svek – eftersom det inte är uttalat i politiken på samma sätt som i Moderaternas behandling av försvarspolitiken. Men Feministiskt Initiativ upplevs sannolikt numera ha högre trovärdighet i frågan om feminism än Socialdemokraterna. Kanske för att de liksom Sverigedemokraterna uppfattas som att de seriöst brinner för just sin fråga!?

Skrällen som inte hunnit verka fram än! Sverigedemokraterna är näst störst i över hundra kommuner

Sverigedemokraterna är i valet till Europaparlamentet det näst största partiet i över 100 kommuner! De flesta av dessa är små kommuner, men de har även blivit näst största parti i städer som Kristianstad, Borlänge och Landskrona. Sverigedemokraterna är näst största parti i tre län: Blekinge, Dalarna och Gävleborg.
Sverigedemokraterna har nu även byggt brohuvuden i röda Norrland.

Det går förstås alltid att hävda att partiet hade kunnat bli ännu större om det inte hade möts av isolering, skämskuddar, visselpipor, kanelbullar, saxofoner osv. Frågan är om en sådan slutsats är riktig? Eftervalsanalyserna lär stöta och blöta denna fråga rejält.

Men en utgångspunkt är att politik alltid bör mötas med politik. LO har t.ex. gjort några sådana ansatser att med konkreta jämförelser visa på vad Sverigedemokraternas politik skulle kunna betyda för en enskild arbetstagare. Dessa initiativ har dock kommit sent i valrörelsen. Det räcker inte med att bedriva feel-goodkampanjer som fungerar som tröstefilt för den som driver kampanjen och som lämnar många andra inklusive målgruppen opåverkade därför att informationen inte appelerar till deras vardag och upplevda eller återberättade problem.

Det krävs istället att politik möter politik. Förmodligen är det så att Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har haft en överlägsen kommunikation med väljaren såväl till innehåll som form. Människor har i olika utsträckning känt igen sig i de berättelser som dessa partier har förmedlat. Som bekant möts oftast en berättelse bäst med en annan bättre berättelse.

Mobilisering genom folk i rörelse – Fi som en annan sorts folkrörelseparti

I valet till Europaparlamentet ser vi något som bör vara politikens livsluft, nämligen ömsandet av politik. Politik som vill vara framgångsrik måste vara lyhörd inför samhällsförändringar, värderingsplattformar, identiteter och reformbehov. Lyhörd är ett annat ord för mobilisering genom folk i rörelse, dvs förmågan att fånga upp och artikulera människors behov och kraft och göra det på ett sådant sätt att människor blir delaktiga i såväl utformandet som genomförandet av politiken.

Folkrörelsen är inte på något vis avvecklad och förpassad till historien. Tvärtom. Folkrörelsen tar sikte på de djupaste behoven hos oss människor; att synas, att verka och att organisera oss tillsammans. Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet är numera de bästa exemplet på vad politisk mobilisering kan åstadkomma. Feministiskt Initiativ med sina egentligen klassiska folkrörelsegrepp såsom t.ex. home-parties (vilket var a och o i arbetarrörelsens mobilisering för 100 år sedan). På kort tid har Feministiskt Initiativ rekryterat 15.000 medlemmar! Särskilt bör uppmärksammas att Feministiskt Initiativ har kanaliserat en gryende aktivism, särskilt bland ungdomar. Vi ser nu en ungdomsmobilisering där stora andelar av första gångsväljarna återfinns i Miljöpartiet, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ medan Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet får låga siffror bland förstagångaväljarna.

Feministiskt Initiativ har även lyckats förkroppsliga och möta en vilja bland många människor att söka efter en helhetssyn på frågor om de mänskliga rättigheterna och perspektivet om intersektionalitet. Ser vi här en revitalisering av folkrörelsen och en betoning av det direkta demokratiska samtalet?

När miljöpartiet är det största partiet i t.ex. Uppsala och Stockholm då har de traditionella folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centern en hemläxa att göra. När Sverigedemokraterna är störst på landet och i synnerhet i Skåne och Blekinge så ser vi hur tudelningen av Sverige i stad och landsbygd fortsätter även i politiken.

Vad behöver revitaliseras? Politikens innehåll och formerna för politisk mobilisering är och kommer även fortsättningsvis vara avgörande. Det är dags att se och vara lyhörd inför ett folk i rörelse, särskilt de människor som befinner sig bortom de tre största städernas kommungränser men även de som växer upp på de gator i storstaden dit politiken alltför sällan vänder sig mellan valåren.

Konflikter mobiliserar

En effekt av att låta väljarna göra val mellan tydliga alternativ är att konfiktytan blir förståelig. Konflikter mobiliserar väljarna. Den polarisering vi nu ser handlar i grunden om två värdesystem som kolliderar. Det är reella värderingsskillnader dels i betydelsen av polarisering i den klassiska vänster och höger där de rödgröna tillsammans får hela 51.2 procent, medan Alliansen samlar 35.9 procent av avlagda röster.

Vi har också en multipolär dimension med miljö och feminism. Miljödimensionen är t.ex. ett politikområde där även radikal höger såsom socialdarwinister kan hitta hem i begreppen hembygd och lokal miljö. Feminismen är t.ex. ett förhållningssätt som även ett liberalt parti kan säga sig företräda och innefatta. I detta val har dock helt klart miljö och feminism samlats i en vänstervåg. Ideer spelar alltså inte bara fortfarande roll, utan har kanske större betydelse än på länge.

När den slutliga sammanräkningen är klar på onsdag lär vi se hur dessa konfliktytor även har medverkat till ett ökat valdeltagande, sannolikt närmare 50 procents valdeltagande vilket är en ökning med 5 procentenheter.

Visst är valet till Europaparlamentet ett protestval – en ventil!

I den moderna demokratin med relativt kunniga och kritiska kravställande medborgare röstar många emot snarare än för. Detta fenomen har kommit att kallas för motdemokrati. I denna modell blir det demokratiska utövandet mer en granskningsprocess än en framsynt mobiliseringsprocess för en viss samhällsutveckling. Men det vi nu ser av Europaparlamentsvalet är troligen en både ock situation. Ett motröstande men också för en politisk linje och sakfråga bottnades i en grundläggande värdering.

Upp i givakt och lyssna till budskapet från väljarna – rättvisa!

Inför det allmänna valet i september finns det all anledning att se Europaparlamentet som en beredskapsövning där partierna går upp i givakt och lystrar. Här finns en varning till Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna såväl vad gäller politikens innehåll som politikens former. Här finns en möjlighet att dra värdefulla lärdomar kring opinionen.

Med utgångspunkt i partiets ideologiska grund och ett stort mått av lyhördhet finns det goda möjligheter att förtydliga linjen i miljöfrågorna, i feminism och i flykting- och integrationspolitiken. Det är dags att börja lämna svar på även de svåraste frågorna. En del väljare kräver endast svar på en enskilt fråga medan andra väljare söker svar på helheten. En politiker och ett parti måste kunna lämna dessa svar. Särskilt det svar som handlar om helheten.

Miljö, feminism och integration kan ses som enskildheter, men det är de förstås inte. I ett samhälle är alla dessa delar sammanlänkade. En uppgift för politiken är att gå bortom populismen och den enskilda frågan och visa på hur dessa och andra politiska frågor sammanhänger.

I ett Europaparlamentsval kan väljaren skicka en varning till partierna, men i de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun ökar förväntningarna hos väljaren såväl på politiken som på sin egen förmåga att göra ansvarsfulla val. Ett sådant val går så klart att göra om alternativet finns, syns och kan förstås. Ekvationen måste gå ihop även för väljaren.

Arbete, företagande, tillväxt, miljö, integration och feminism har t.ex. en gemensam nyckel: rättvisa spelregler och villkor. Någon medborgare väljer en del i ekvationen, men de flesta är nog ändå angelägna om att ekvationen skall gå att lösa ut i sin helhet. Medborgaren kommer att välja när det är motiverat att välja!

Läs mer:

Valet till Europaparlamentet 2014

http://valresultat.svt.se/10180.html

Europadiskussionen börjar nu

http://www.dagensarena.se/opinion/europadiskussionen-borjar-nu/

Klappa klappa klappa

http://ledarsidorna.se/2014/05/klappa-klappa-klappa-klappa/

NSD mer radikala

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18954217

SD näst störst i 106 kommuner

http://www.dagenssamhalle.se/blogg/2014/05/sd-naest-stoerst-i-106-kommuner-9260

Aningslösheten blev Sverigedemokraternas segertåg

http://hotlamotte.com/2014/05/26/aningslosheten-blev-sverigedemokraternas-segertag/

De nya moderaterna

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2014/05/de-nya-moderatjavlarna.html?spref=fb&m=1

När rött blir brunt

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/nar-rott-blir-brunt/

Rasism bekämpas inte med klassförakt

http://nojesguiden.se/artiklar/rasism-bekampas-inte-med-klassforakt

Om SCBs valanalys i morgon

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18958825

Revolt inom nya Moderaterna

http://www.6mannen.se/revolt/

FI slipper granskning

http://www.svt.se/opinion/feministiskt-initiativ-slipper-kritisk-granskning

Om en SD-väljare

https://www.facebook.com/klauspeter.beiersdorf/posts/10152434537962042

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment